Obec Staňkovice

Obsah stránky

Vítejte

Obec Staňkovice se rozkládá na dvou katastrálních územích - "Staňkovice u Uhlířských Janovic" a "Smilovice u Staňkovic". Na tomto území leží osady: Chlum, Nová Ves, Ostašov, Smilovice a Staňkovice.

Naše obec je součástí Svazku Obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního posázaví a MAS Lípa pro venkov z.s.

Rozcestník

  1. Souhrnné informace o obci naleznete na stránce "Obec Staňkovice" a příslušných podkategoriích v hlavní nabídce
  2. Všechny zveřejněné dokumenty naleznete na "Úřední desce" a podkategoriích v hlavní nabídce
  3. Informace o aktuálním dění naleznete na stránce "Aktuality" a "Hlášení rozhlasu"
  4. Pokud podnikáte na území naší obce a chcete mít odkaz na našich stránkách, navštivte stránku "Firmy v obci"

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

Latinsko-americké a karibské tance pro děti od 6 do 11 let

v sále OÚ Staňkovice, Staňkovice č.p.30

od 13.2.2017 (1. lekce (ukázková) ZDARMA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plán svozu komunálního odpadu

na rok 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obecní úřad Staňkovice

si Vás dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ KARNEVAL

dne 4.března 2017 od 14:00 hod.

v sále OÚ ve Staňkovicích

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Zveřejnění záměru prodeje  od 16.12.2016 do 15.1.2017 Obecní úřad Staňkovice

záměr prodat části pozemku parcelní číslo 426/1 o výměře 4498 m 2 , typ: parcela dle katastru nemovitostí, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v Nové Vsi, obec Staňkovice, katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], který je zadán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2015 (Tabulka - formát PDF) další informace k tomuto přehledu naleznete na internetových stránkách ÚZSVM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Krajský úřad Středočeského kraje

Věc: Výjimka z ochrany podmínek zvláště chráněných živočichů - odběr vzorků biologického materiálu - rozhodnutí

Vyvěšeno od 12.12.2016 na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně do 28.12.2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... dále upozorňujeme . . .

  byly doplněny nové jízdní řády pro období 16.12.2016 - 9.12.2017
  informace k nové službě Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitých věcí
   byla doplněna fotogalerie za rok 2016 (karneval, mikulášská)
 

KUŘICE, DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU

01.12.2016 Elektronická evidence tržeb
Upozornění - zvýšený výskyt kůrovce - informační leták . . .
"Silnici u Uhlířských Janovic čeká oprava za 27 miliónů" zdroj článku: Kutnohorský deník, autor: redakce, Irena Blahníková
PLÁN SVOZU ODPADŮ NA ROK 2017
MVČR " Cestování s dětmi do zahraničí "
POJÍZDNÁ PRODEJNA (maso-uzeniny)
Rataje nad Sázavou - KULTURA . . .   
Rodinné centrum PUTTI ...
Burza pro občany
POLICIE ČR - Územní odbor Kutná Hora hledá nové kolegy . . .

Demografická analýza obcí v SO ORP Kutná Hora

 Výstrahy: počasí, voda, ovzduší ►
 
 

Poslední události
článek
08.02.2017
31.07.2017 POPLATKY OBČANŮ - SPLATNOST !!!
článek
26.01.2017
08.03.2017 od 09:00 hod. PEDIKÚRA - STAŇKOVICE č.p.30
článek
13.05.2016
CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ
článek
30.09.2015
LESNÍ DĚTSKÝ KLUB ŠKVRNĚ

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky