Obec Staňkovice

Obsah stránky

Vítejte

Obec Staňkovice se rozkládá na dvou katastrálních územích - "Staňkovice u Uhlířských Janovic" a "Smilovice u Staňkovic". Na tomto území leží osady: Chlum, Nová Ves, Ostašov, Smilovice a Staňkovice.

Naše obec je součástí Svazku Obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního posázaví a MAS Lípa pro venkov z.s.

Rozcestník

  1. Souhrnné informace o obci naleznete na stránce "Obec Staňkovice" a příslušných podkategoriích v hlavní nabídce
  2. Všechny zveřejněné dokumenty naleznete na "Úřední desce" a podkategoriích v hlavní nabídce
  3. Informace o aktuálním dění naleznete na stránce "Aktuality" a "Hlášení rozhlasu"
  4. Pokud podnikáte na území naší obce a chcete mít odkaz na našich stránkách, navštivte stránku "Firmy v obci"

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

Latinsko-americké a karibské tance pro děti od 6 do 11 let

v sále OÚ Staňkovice, Staňkovice č.p.30

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plán svozu komunálního odpadu

na rok 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

STAŇKOVICE, SMILOVICE – svoz zahájen od 1.4.2017

NOVÁ VES, CHLUM - svoz zahájen od 8.4.2017

Obecní úřad Staňkovice upozorňuje tímto své občany na obnovenou bezplatnou službu k likvidaci uvedeného odpadu. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Obecní úřad Staňkovice

si Vás dovoluje pozvat na muzikál 

FERDA MRAVENEC

dne 15.dubna 2017 od 14:30 hod.

(odjezd autobudem 11:45 z Divišova a dále ...)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 
dne :  27.04.2017  od : 07:30 hod  do : 15:30 hod.
v lokalitě :         Staňkovice - Ostašov

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 (předběžné informace)

Řádný termín 21.4.2017 od 13:00 do 17:00

Náhradní termín 28.4.2017 od 13:00 do 17:00

(podrobnější informace na stránkách ZŠ UJ)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministerstvo životního prostředí zaslalo 10.2.2017 dokumentaci k odchylnému postupu usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje

veřejná vyhláška č.j.7149/ENV/17-416/630/17

opatření obecné povahy č.j.7149/ENV/17-416/630/17

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí a výstavby zaslal 20.února 2017 pokyny k omezení populace lýkožrouta lesklého. Tyto informacee budou vyvěšeny nejméně do 31.července 2017.

Přílohou uvádíme dokumenty:

a) Lýkožrout lesklý (lesní ochranná služba)

b) Pokyny vlastníků lesů 2017 (MěÚ KH)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Uhlířské Janovice zastoupené tajemnicí Ing.Evou Petráskovou, dle § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků ,ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 4.4.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa :
Referent/referentka stavebního úřadu
(odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Uhlířské Janovice)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Zveřejnění záměru prodeje  od 16.12.2016 do 15.1.2017 Obecní úřad Staňkovice

záměr prodat části pozemku parcelní číslo 426/1 o výměře 4498 m 2 , typ: parcela dle katastru nemovitostí, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v Nové Vsi, obec Staňkovice, katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], který je zadán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017 (Tabulka - formát PDF) další informace k tomuto přehledu naleznete na internetových stránkách ÚZSVM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... dále upozorňujeme . . .

  byly doplněny nové jízdní řády pro období 16.12.2016 - 9.12.2017
  informace k nové službě Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitých věcí
 

KUŘICE, DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU

01.12.2016 Elektronická evidence tržeb
Upozornění - zvýšený výskyt kůrovce - informační leták . . .
"Silnici u Uhlířských Janovic čeká oprava za 27 miliónů" zdroj článku: Kutnohorský deník, autor: redakce, Irena Blahníková
PLÁN SVOZU ODPADŮ NA ROK 2017
MVČR " Cestování s dětmi do zahraničí "
POJÍZDNÁ PRODEJNA (maso-uzeniny)
Rataje nad Sázavou - KULTURA . . .   
Rodinné centrum PUTTI ...
Burza pro občany
POLICIE ČR - Územní odbor Kutná Hora hledá nové kolegy . . .

Demografická analýza obcí v SO ORP Kutná Hora

 Výstrahy: počasí, voda, ovzduší ►
 
 

Poslední události
článek
19.04.2017
31.05.2017 od 09:00 hod. PEDIKÚRA - STAŇKOVICE č.p.30
článek
08.02.2017
31.07.2017 POPLATKY OBČANŮ - SPLATNOST !!!
článek
13.05.2016
CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ
článek
30.09.2015
LESNÍ DĚTSKÝ KLUB ŠKVRNĚ

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky