Obec Staňkovice

Obsah stránky

Vítejte

Obec Staňkovice se rozkládá na dvou katastrálních územích - "Staňkovice u Uhlířských Janovic" a "Smilovice u Staňkovic". Na tomto území leží osady: Chlum, Nová Ves, Ostašov, Smilovice a Staňkovice.

Naše obec je součástí Svazku Obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního posázaví a MAS Lípa pro venkov z.s.

Území naší obce spadá do školského obvodu Mateřské školy Radvanice, okres Kutná Hora, IČ:75034000.

Rozcestník

  1. Souhrnné informace o obci naleznete na stránce "Obec Staňkovice" a příslušných podkategoriích v hlavní nabídce
  2. Všechny zveřejněné dokumenty naleznete na "Úřední desce" a podkategoriích v hlavní nabídce
  3. Informace o aktuálním dění naleznete na stránce "Aktuality" a "Hlášení rozhlasu"
  4. Pokud podnikáte na území naší obce a chcete mít odkaz na našich stránkách, navštivte stránku "Firmy v obci"

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

 

Pozvánka

na veřejné zasedání

zastupitelstva obce Staňkovice

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Místo konání : úřadovna, Obecní úřad Staňkovice, č.p.30, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

Datum a čas konání: ve středu 26.září 2018 od 18:00 hodin

 

konané ve dnech 5. a 6.října 2018

 

ČEZ DISTRIBUCE

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a mjiných porostů do 15.listopadu 2018

 

tento dokument bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15 dnů, resp. od 31.8.2018 do 16.9.2018 a k nahlédnutí je v úřední hodiny na OÚ Staňkovice

 

 

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů = legislativa v podobě nařízení EU k ochraně osobních údajů známá také jako GDPR (General Data Protection Regulation). Nařízení začne platit v celé EU jednotně od 25.5.2018.

V České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sankce za nedodržení tohoto nařízení mohou být, dle charakteru a závažnosti incidentu, až 4% z celkového obratu společnosti nebo 20 milionů EUR, podle toho, která částka je vyšší.

 

 

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 P. O. Box 21 
 

Věc: Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018

Dokument je zveřejněn na úřední desce MÚ Kutná Hora pod č. 802/18 dne 31. 7. 2018 (MKH/054084/2018), termín svěšení stanoven na den 16. 8. 2018.

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků 

1.8.2017 (Tabulka - formát PDF) 

další informace k tomuto přehledu naleznete na internetových stránkách ÚZSVM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... dále upozorňujeme . . .

 

Úřad práce ČR, VEŘEJNÁ SLUŽBA:

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek ve výši existenčního minima (tj. 2200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1.8.2017 . . .

Informace k nové službě Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitých věcí
Upozornění - zvýšený výskyt kůrovce - informační leták . . .
"Silnici u Uhlířských Janovic čeká oprava za 27 miliónů" zdroj článku: Kutnohorský deník, autor: redakce, Irena Blahníková
PLÁN SVOZU ODPADŮ NA ROK 2017
MVČR " Cestování s dětmi do zahraničí "
Rataje nad Sázavou - KULTURA . . .   
Burza pro občany
POLICIE ČR - Územní odbor Kutná Hora hledá nové kolegy . . .

Demografická analýza obcí v SO ORP Kutná Hora

 Výstrahy: počasí, voda, ovzduší ►

Obec Staňkovice přispěla na provoz LINKY BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111: LINKA BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111
Poslední události
článek
07.09.2018
26.09.2018 od 09:00 hod. PEDIKÚRA - STAŇKOVICE č.p.30
článek
08.02.2017
31.07.2018 POPLATKY OBČANŮ - SPLATNOST !!!

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky