Obec Staňkovice

Obsah stránky

Vítejte

Obec Staňkovice se rozkládá na dvou katastrálních územích - "Staňkovice u Uhlířských Janovic" a "Smilovice u Staňkovic". Na tomto území leží osady: Chlum, Nová Ves, Ostašov, Smilovice a Staňkovice.

Naše obec je součástí Svazku Obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního posázaví a MAS Lípa pro venkov z.s.

Rozcestník

  1. Souhrnné informace o obci naleznete na stránce "Obec Staňkovice" a příslušných podkategoriích v hlavní nabídce
  2. Všechny zveřejněné dokumenty naleznete na "Úřední desce" a podkategoriích v hlavní nabídce
  3. Informace o aktuálním dění naleznete na stránce "Aktuality" a "Hlášení rozhlasu"
  4. Pokud podnikáte na území naší obce a chcete mít odkaz na našich stránkách, navštivte stránku "Firmy v obci"

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

ve dnech 20.10. - 21.10.2017 v rámci obce Staňkovice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ČEZ Distribuce:                                                                  

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.listopadu 2017

(podrobnosti viz. příloha)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 - - - - PLÁN SVOZU ODPADŮ NA ROK 2017 - - - -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PRAVIDELNÝ SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

STAŇKOVICE, SMILOVICE – svoz zahájen od 1.4.2017

NOVÁ VES, CHLUM - svoz zahájen od 8.4.2017

Obecní úřad Staňkovice upozorňuje tímto své občany na obnovenou bezplatnou službu k likvidaci uvedeného odpadu. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

 

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministerstvo zemědělství: 

Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech.
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva
zemědělství.
          

vyvěšeno minimálně po dobu 15 dní

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný

k 1.2.2017 (Tabulka - formát PDF) 

1.8.2017 (Tabulka - formát PDF) 

další informace k tomuto přehledu naleznete na internetových stránkách ÚZSVM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD:

Nabídka pozemku k pronájmu

pozemek KN č.330/3/0 výměra 752 m2, parcelní skupina Katastr nemovitostí - pozemkové, kultura trvalý travní porost

informace vyvěšena na účední desce po dobu 30ti kalendářních dnů

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... dále upozorňujeme . . .

Městyts Rataje nad Sázavou:

PŘEDVÁNOČNÍ

JARMARK

v prostorách ratajského zámku

v dobotu 2.12.2017, 10:00 - 15:00 hod.

Mikulášská besídka s nadílkou

Kdy: 25.11.2017 od 16 hod.

Kde: Sál OÚ Staňkovice

Program:

   Pekelná piškotéka

   Mikulášská nadílka

 

Srdečně Vás zveme na muzikál PLES UPÍRŮ
a to dne 17.2.2018 od 14 h. v Goja Music Hall v Praze.

Cena: původně 799 Kč, nyní 400 Kč.
Doprava: autobusem – cena dopravy – 100 Kč

Obecní úřad Staňkovice - 9.11.2017 do galerie "Fotoalba" vloženy fotografie:

Vítání občánků dne 21.10.2017 ve Staňkovicích

25.8.2017: Ve Smilovicích se ztratila želva zelenavá, váha cca 700g, délka cca 20cm

Předem děkujeme za případné informace, vedoucí k nalezení - zašlete na email: krupickova.l9@seznam.cz

19.6.2017 - zratil se papoušek Ara Ararauna slyšící na jméno Rico . . .

Úřad práce ČR, VEŘEJNÁ SLUŽBA:

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek ve výši existenčního minima (tj. 2200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1.8.2017 . . .

Oznámení o úpravě hodin pro veřejnost pošty: 28504 Uhlířské Janovice:

po - pá 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

27.6.2017 bude pošta Uhlířské Janovice uzavřena

Ostatní hodiny se pro veřejnost neupravují

Informace k nové službě Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitých věcí
01.12.2016 Elektronická evidence tržeb
Upozornění - zvýšený výskyt kůrovce - informační leták . . .
"Silnici u Uhlířských Janovic čeká oprava za 27 miliónů" zdroj článku: Kutnohorský deník, autor: redakce, Irena Blahníková
PLÁN SVOZU ODPADŮ NA ROK 2017
MVČR " Cestování s dětmi do zahraničí "
POJÍZDNÁ PRODEJNA (maso-uzeniny)
Rataje nad Sázavou - KULTURA . . .   
Rodinné centrum PUTTI ...
Burza pro občany
POLICIE ČR - Územní odbor Kutná Hora hledá nové kolegy . . .

Demografická analýza obcí v SO ORP Kutná Hora

 Výstrahy: počasí, voda, ovzduší ►

Inzerce:

Pracovní pozice CNC obráběč kovů, Letecký mechynik, Záměčník drobných detailů, svářeč v letectví

- GE Aviation Czech

 

2017: Obec Staňkovice přispěla na provoz LINKY BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111: LINKA BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111
Poslední události
článek
15.11.2017
10.01.2017 od 09:00 hod. PEDIKÚRA - STAŇKOVICE č.p.30
článek
08.02.2017
31.07.2017 POPLATKY OBČANŮ - SPLATNOST !!!
článek
13.05.2016
CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky