Obsah stránky

Oznámení stanoviště včelstev 

Informace převzaty z inernetových stránek https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely/

DEFINICE VČELSTVA

Novelou vyhlášky č. 136/2004 Sb. s účinností od 1. 8. 2019 je zavedena definice včelstva: společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 × 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.
 

Počet včelstev v Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť  tedy uvádějte dle této definice.

HLÁŠENÍ O POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, § 80 odst. 1 a 2:  

  1. Chovatelé včel předávají pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.
  2. Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba (ČMSCH, a.s.).

NEREGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, § 80a odst. 1:  

V případě, kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť. Tím není dotčena povinnost odeslat hlášení o stavu k 1. září kalendářního roku.  

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.

Podepsané oskenované hlášení lze zaslat:

  • elektronicky na adresu uevcely@cmsch.cz  - neslouží k zasílání hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. daného roku

           nebo

  • poštou na adresu ČMSCH, a.s.​, Benešovská 123, 252 09 Hradištko

REGISTROVANÝ CHOVATEL VČEL

Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb.  v aktuálním znění, § 80a odst. 2:  

V případě, kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) Hlášení umístění stanovišť.

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. je možné zasílat:

  • poštou na adresu ČMSCH, a.s.​, Benešovská 123, 252 09 Hradištko nebo
  • prostřednictvím WEB formuláře na adrese: https://eagri.cz/HlaseniVcely
    • K zaslání hlášení z WEB formuláře nepotřebujete uživatelský účet k Portálu farmáře, ale použijte Vaše registrační číslo včelaře a kód hlášení, který je uveden v zaslaném přehledu stanovišť. Každý včelař má přidělen vlastní jedinečný kód hlášení, který se každým rokem mění.
    • Uživatelská příručka je k dispozici ZDE.

ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě (ČMSCH, a.s.).

 

STANOVIŠTĚ VČELSTEV V REGISTRU PŮDY (SYSTÉM LPIS)

Od 5. 3. 2018 je, jak na Portálu farmáře, tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev eAgri - Novinky  - Včelstva v LPIS. V detailu stanoviště včelstev se zobrazují i osobní  údaje chovatelů včel.

Zveřejnění osobních údajů je v souladu s  § 51 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a dále v souladu s § 3ab zákona 252/1997 Sb., o zemědělství.
Celý obsah vyjádření MZe ČR - „Informace pro včelaře” - je zveřejněn na stránkách MZe ČR eAgri - Lesy - Včelařství nebo je ke stažení zde eAgri - Dopis včelařům.
 
Portál farmáře je ZDE.
Veřejný registr půdy (LPIS) je ZDE.

EVIDENCE HLÁŠENÍ NA PORTÁLU FARMÁŘE

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.

Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí řídit postupem uvedeným na Portálu farmáře.

Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
 
Tel.: 224 934 082
Fax: 224 934 977

e-mail: info@vcelarstvi.cz
 

www.vcelarstvi.cz

 

Poslední editace výše uvedených textů dne 13.2.2023

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.