Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Úřední deska

Způsobem umožňujícím dálkový přístup (na této elektronické úřední desce) je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce především podle § 26 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. Po sejmutí dokumentu z elektronické úřední desky je dokument přemístěn do archivu dokumentů.  V předepsaných lhůtách je vždy dokument zároveň umístěn fyzicky na úřední desce Obce Staňkovice, resp. Obecního úřadu Staňkovice, na adrese sídla organizace Staňkovice č.p.30, PSČ: 285 04 Uhlířské Janovice, u hlavního vchodu do budovy, vpravo. Na této adrese jsou zveřejňované dokumenty k dispozici k nahlédnutí, v plném rozsahu, v listinné podobě a to v úředních hodinách, případně po domluvě i v jiném čase . Pokud rozsah dokumentu neumožňuje jeho plné zveřejnění na úřední desce a předepisuje-li to zákon, je fyzicky dokument vyvěšen v omezeném rozsahu. V plném znění a rozsahu  je minimálně po dobu, kterou předepisuje správní řád, uveřejněn zde.

Obecně závazné vyhlášky/ Oznámení

Od Do Název Soubor Velikost
29.12.2021 --- 1/2021 Obecně závazná vyh... pdf pdf 271 kB
01.04.2021 01.04.2025 OZNÁMENÍ - Výzva ČOV - do... pdf pdf 280 kB
29.11.2005 31.12.2026 1/2003 o místních poplatc... pdf pdf 134 kB

ZÁMĚRY - POZEMKY/ NEMOVITOSTI

Od Do Název Soubor Velikost
17.03.2022 31.12.2023 POZEMKY KN. č. 521/47 a č... pdf pdf 297 kB
31.12.2021 31.12.2023 POZEMEK KN č.375/2 k.ú. S... pdf pdf 264 kB
31.12.2021 31.12.2023 POZEMEK KN č.426/1 a 427/... pdf pdf 268 kB
31.12.2021 31.12.2023 POZEMEK KN č.447 k.ú. Sta... pdf pdf 260 kB

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 2021/2022

Od Do Název Soubor Velikost
06.05.2022 31.12.2025 MŠ Radvanice Veřejnoprávn... pdf pdf 1 MB
06.05.2022 31.12.2025 MŠ Vavřinec Veřejnoprávní... pdf pdf 1 MB

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 2020/2021

Od Do Název Soubor Velikost
20.05.2021 31.12.2024 MŠ Radvanice VEŘEJNOPRÁVN... pdf pdf 1 MB
03.05.2021 31.12.2024 MŠ Vavřinec VEŘEJNOPRÁVNÍ... pdf pdf 3 MB

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 2019/2020

Od Do Název Soubor Velikost
29.05.2020 31.12.2023 MŠ Vavřinec VEŘEJNOPRÁVNÍ... pdf pdf 532 kB
29.05.2020 31.12.2023 MŠ Radvanice VEŘEJNOPRÁVN... pdf pdf 533 kB

VOLBY PREZIDENT

Od Do Název Soubor Velikost
28.01.2023 28.02.2023 VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA... pdf pdf 167 kB
18.01.2023 28.02.2023 PRO ŽADATELE V IZOLACI/ K... pdf pdf 349 kB
17.01.2023 28.02.2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ K... pdf pdf 139 kB
14.01.2023 28.02.2023 VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA... pdf pdf 200 kB
13.01.2023 28.02.2023 Informace o telefonním čí... pdf pdf 183 kB
29.12.2022 28.02.2023 Volba prezidenta 2023 - h... pdf pdf 373 kB
28.12.2022 28.02.2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ K... pdf pdf 137 kB
23.12.2022 28.02.2023 Vyrozumění členů okrskové... pdf pdf 156 kB
16.12.2022 28.02.2023 Svolání prvního zasedání ... pdf pdf 229 kB
24.11.2022 28.02.2023 Informace o počtu a sídle... pdf pdf 258 kB
11.11.2022 28.02.2023 Stanovení minimálního poč... pdf pdf 195 kB

VOLBY

Od Do Název Soubor Velikost
24.09.2022 31.12.2026 VÝSLEDKY VOLEB ZASTUPITEL... pdf pdf 808 kB

Dokumenty orgánů obce a obec. úřadu

Od Do Název Soubor Velikost
12.12.2022 31.12.2026 POZVÁNKA 21.12.2022 ZASED... pdf pdf 215 kB
10.10.2022 31.12.2026 POZVÁNKA 19.10.2022 ZASED... pdf pdf 217 kB
05.09.2022 31.12.2023 POZVÁNKA 21.09.2022 ZASED... pdf pdf 285 kB
06.06.2022 31.12.2023 POZVÁNKA 22.06.2022 ZASED... pdf pdf 205 kB
28.02.2022 31.12.2023 POZVÁNKA 16.03.2022 ZASED... pdf pdf 498 kB
09.12.2021 31.12.2023 POZVÁNKA 29.12.2021 ZASED... pdf pdf 222 kB

Dokumenty z jiných úřadů

Od Do Název Soubor Velikost
01.12.2022 31.12.2023 AUTOBUSY / VLAKY: Změny j... pdf pdf 122 kB

MIKROREGION - Svazek obcí

Od Do Název Soubor Velikost
04.01.2023 01.01.2024 Schválený rozpočet na rok... pdf pdf 496 kB
04.01.2023 01.01.2024 Schválený střednědobý roz... pdf pdf 208 kB
02.12.2022 01.01.2024 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 pdf pdf 497 kB
30.11.2022 01.01.2026 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLE... pdf pdf 295 kB
11.07.2022 31.07.2023 SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ... pdf pdf 381 kB
25.04.2022 31.07.2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 20... pdf pdf 106 kB
06.01.2022 31.07.2023 MR - Schválený rozpočet 2... pdf pdf 237 kB
06.01.2022 31.07.2025 MR - Schválený střednědob... pdf pdf 219 kB

USNESENÍ obec. zastupitelstva

Od Do Název Soubor Velikost
26.12.2022 31.12.2026 USNESENÍ č.2/2022-2026 pdf pdf 202 kB
21.10.2022 31.12.2026 USNESENÍ č.1/2022-2026 - ... pdf pdf 232 kB
21.09.2022 31.12.2026 USNESENÍ č.18/2018-2022 pdf pdf 468 kB
22.06.2022 31.12.2026 USNESENÍ č.17/2018-2022 pdf pdf 280 kB
16.03.2022 31.12.2026 USNESENÍ č.16/2018-2022 pdf pdf 499 kB

Hospodaření obce

Od Do Název Soubor Velikost
05.12.2022 31.12.2023 Hospodaření k datu 30.11.... pdf pdf 543 kB
05.09.2022 31.12.2026 Hospodaření k datu 31.08.... pdf pdf 507 kB
22.06.2022 31.12.2026 Hospodaření k datu 31.05.... pdf pdf 474 kB
16.03.2022 31.12.2026 Hospodaření k datu 28.02.... pdf pdf 417 kB
27.01.2022 31.12.2026 Hospodaření k datu 31.12.... pdf pdf 587 kB

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Od Do Název Soubor Velikost
31.12.2021 31.12.2025 Schválený STŘEDNĚDOBÝ VÝH... pdf pdf 50 kB

ROZPOČET OBCE STAŇKOVICE 2023

Od Do Název Soubor Velikost
23.12.2022 31.12.2024 Schválený ROZPOČET OBCE S... pdf pdf 63 kB
05.12.2022 31.12.2024 Příloha Výkaz Fin2-12M k ... pdf pdf 200 kB
02.12.2022 31.12.2024 Návrh rozpočtu OBCE STAŇK... pdf pdf 63 kB

ROZPOČET OBCE STAŇKOVICE 2022

Od Do Název Soubor Velikost
23.12.2022 31.12.2024 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2... pdf pdf 137 kB
05.12.2022 31.12.2023 Návrh r.opatření 4/2022 O... pdf pdf 70 kB
22.09.2022 31.12.2023 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3/2... pdf pdf 67 kB
05.09.2022 31.12.2023 Návrh r.opatření 3/2022 O... pdf pdf 67 kB
23.06.2022 31.12.2023 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2... pdf pdf 65 kB
06.06.2022 31.12.2023 Návrh r.opatření 2/2022 O... pdf pdf 65 kB
23.03.2022 31.12.2023 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2... pdf pdf 63 kB
24.02.2022 31.12.2023 Návrh r.opatření 1/2022 O... pdf pdf 63 kB
30.12.2021 31.07.2023 Schválený ROZPOČET OBCE S... pdf pdf 63 kB
09.12.2021 31.12.2023 Návrh rozpočtu OBCE STAŇK... pdf pdf 62 kB
09.12.2021 31.12.2023 příloha Výkaz Fin2-12M k ... pdf pdf 191 kB
09.12.2021 31.12.2023 příloha Fin2-12M k 31.12.... pdf pdf 391 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2022

Od Do Název Soubor Velikost
24.01.2023 30.06.2024 Zpráva o výsledku přezkou... pdf pdf 1 MB
09.12.2022 30.06.2024 Zápis z dílčího přezkoumá... pdf pdf 923 kB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2021

Od Do Název Soubor Velikost
23.06.2022 31.07.2023 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2021 ... pdf pdf 354 kB
23.06.2022 31.07.2023 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Obce Staňk... pdf pdf 270 kB
06.06.2022 31.07.2023 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31... pdf pdf 283 kB
02.06.2022 31.07.2023 Žádost o přezkoumání hosp... pdf pdf 371 kB
02.06.2022 31.07.2023 Zápis z dílčího přezkoumá... pdf pdf 1 MB
02.06.2022 31.07.2023 Inventarizační zpráva - O... pdf pdf 1 MB
02.06.2022 31.07.2023 Výkazy k 31.12.2021 (Rozv... pdf pdf 85 kB
02.06.2022 31.07.2023 Výkazy k 31.12.2021 (Příl... pdf pdf 79 kB
02.06.2022 31.07.2023 Inventurní soupis stavu ú... pdf pdf 139 kB
02.06.2022 31.07.2023 Zpráva o výsledku přezkou... pdf pdf 1 MB
02.06.2022 31.07.2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OB... pdf pdf 399 kB

Územní plánování

Od Do Název Soubor Velikost
22.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 ÚPLNÉ_ZNĚNÍ_ÚP_STA... pdf pdf 728 kB
06.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -... pdf pdf 246 kB
06.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 Výkres VPO, VPS a ... pdf pdf 754 kB
06.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 Výkres technické i... pdf pdf 997 kB
06.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 Koordinační výkres... pdf pdf 1 MB
06.10.2021 31.12.2025 ÚP2021 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO... pdf pdf 675 kB

VLASTNICTVÍ POZEMKŮ

Od Do Název Soubor Velikost
22.09.2022 31.12.2023 Staňkovice - neznámí vlas... pdf pdf 258 kB

Důležité odkazy

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky