Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

11.11.2022      starosta obce: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - čtyřčlenná 

24.11.2022      starosta obce:  Informace o počtu sídle volebních okrsků - 1 okrsek, Staňkovice č.p.30 

 

Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku volby prezidenta

 

Datum a doba konání volby prezidenta

 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod                      č. 207/2022 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 13. a 14. ledna 2022.

 

Volba prezidenta se koná na území České republiky:

 • v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky

 • v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volba prezidenta mimo území České republiky se koná podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta.

 

Právní předpisy

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta), (dále jen „zákon o volbě prezidenta“)
 • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.
 • Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 

Financování voleb

·Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

 

Další informace k volbě prezidenta na webových stránkách Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

 

 

 

Volební okrsky - § 2 zákona o volbě prezidenta

 

Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích (volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí).

Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod.

 

Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích.

 

                                                                   

Právo volit - § 4 zákona o volbě prezidenta

 

Právo volit má:

 

 • státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let
 • ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (na základě rozhodnutí soudu)

 

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.

 

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat tj. nejpozději do 4.prosince 2022 (viz Harmonogram úkolů a lhůt). Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud občan ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky