Obsah stránky

VOLBY 2023

11.11.2022      starosta obce: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - čtyřčlenná 

24.11.2022      starosta obce:  Informace o počtu sídle volebních okrsků - 1 okrsek, Staňkovice č.p.30 

01.12.2022      starosta obce: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Jiří Štěrba

14.12.2022      starosta obce: do 16:00 hodin nebyly delegovány žádné osoby do okrskové volební komise 

15.12.2022      starosta obce: Jmenováni 3 členové okrskové volební komise a jeden náhradník

15.12.2022      starosta obce: Svolání prvního zasedání okrskvé volební komise na 23.12.2022 v 17:00 hodin

15.12.2022      starosta obce: Pozvánka na školení okrskových volebních komisí - proškolení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OkrVK proběhne 6.1.2023

23.12.2022      starosta obce. Proběhlo 1. zasedání okrskové volební komise

27.12.2022      starosta obce: OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - 13. a 14.1.2023, volební okrsek č.1 (v obci pouze jeden) na adrese Staňkovice č.p.30, 28504 Uhlířské Janovice,  (úřadovna OÚ Staňkovice)

Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případně II.kolo ve dnech 27.-28.1.2023)

Volba prezidenta 2023 - hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště dne 11.01.2023 (případně  II.kola voleb dne 25.01.2023)

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA (1. kolo, Obec Staňkovice, 13.-14.1.2023)

INFORMACE o zvláštní přenosné schránce a přenosné volební schránce pro II.kolo volby Prezidenta ČR 

17.01.2023  OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - 27. a 28.1.2023, volební okrsek č.1 (v obci pouze jeden) na adrese Staňkovice č.p.30, 28504 Uhlířské Janovice,  (úřadovna OÚ Staňkovice)

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA (2. kolo, Obec Staňkovice, 27.-28.1.2023)


Datum a doba konání volby prezidenta

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod                      č. 207/2022 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 13. a 14. ledna 2022.

I. kolo volby prezidenta se konalo na území České republiky:

 • v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky

 • v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volba prezidenta mimo území České republiky se koná podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta.

Právní předpisy

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta), (dále jen „zákon o volbě prezidenta“)
 • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.
 • Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

Další informace k volbě prezidenta na webových stránkách Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

 

Volební okrsky - § 2 zákona o volbě prezidenta

 

Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích (volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí).

Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod.

Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích.                                                             

Právo volit - § 4 zákona o volbě prezidenta

 

Právo volit má:

 • státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let
 • ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (na základě rozhodnutí soudu)

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat tj. nejpozději do 4.prosince 2022 (viz Harmonogram úkolů a lhůt). Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud občan ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.