Obsah stránky

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.
Den vyhlášení voleb: 27. února 2024
Dny konání voleb: 7. a 8. června 2024

Přehled termínů a lhůt pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 7.a8.6.2024

 

05.04.2024 - starosta obce -   Stanovení minimálního počtu členů okrkové volební komise

17.04.2024 - starosta obce -   Informace o počtu a sídle volebních okrsků

17.04.2024 - starosta obce -   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Jiří Štěrba, DiS.

02.05.2024 - Pozvánka na školení pro členy okrskových volebních komisí

09.05.2024 - starosta obce -   Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 •  

Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do EP

 

Datum a doba konání voleb

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., s datem rozeslání dne 27. února 2024. Za den vyhlášení voleb je tak považován 27. únor 2024.

 

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky:

 • v pátek června 2024 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin a
 • v sobotu června 2024 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin.

 

Právní předpisy

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP)
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prov. vyhl.)
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – v části upravující volební okrsky, stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů

Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

·         Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

 

Přehled členských států EU

 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

 

Právo volit do Evropského parlamentu - § 5 zákona o volbách do EP

 

Právo hlasovat na území České republiky do Evropského parlamentu (dále též “EP“) má:

 1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a
  • nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let
  • nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

 

 1. občan jiného členského státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a
  • nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024)
  • nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

                                             

Volební okrsky - § 2 odst. 4 zákona o volbách do EP

 

Hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle § 26 zákona o volbách do zastupitelstev obcí à počet volebních okrsků NELZE měnit     v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Na zastupitelských úřadech ČR se volby do Evropského parlamentu nekonají.

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.