Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Elektronická evidence tržeb od 1.prosince 2016

Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN

Evidence obyvatel (životní situace)

Státní správa zeměměřictví a katastru (životní situace)

KRIZOVÉ SITUACE - "Záchranný kruh":

Legislativní opora 
(odkazy na údaje uvedené na stránkách "Záchranný kruh"): 
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška 380/2002 Sb. k přípr.a provádění úkolů ochrany obyvatel
Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném ZS a o změně některých zák.
Zákon 240/2000 Sb. krizový zákon)
Nebezpečné odpady
Portál krizového řízení Středočeského kraje
SSHR
Vodohospodářský informační portál
Dopravní situace Středočeský kraj
například, jaké by jste měli mít připraveno Evakuační zavazadlo

Finanční správa ČR (životní situace)

Daňový portál -elektronické služby finanční správy ČR

Daňový kalendář

2017 -  Nová služba pro poplatníky daně 
z nemovitých věcí

možnost zasílání informací prostřednictvím e-mailových zpráv

- bližší informace

- leták

- formulář

 

Revize kotlů do konce roku 2016 - povinnost dle zákona 201/2012Sb.

Tento rok je nově schválena novela zákona o ochraně ovzduší č.201/2012
Sb, která nově ukládá občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá 
paliva do konce roku 2016 nebo se vystavují možným sankcím.

Týká se kotků na pevná paliva o příkonu 10 až 300 kW.
Povinnou kontrolu zavedla novela zákona o ochraně životního prostředí
z roku 2012, první prohlídka musí být provedena poprvé do 31.12.2016 
a potom každé dva roky.

Bohužel povědomí o této povinnosti není mezi občany známo.
Revize se týká jak starých kotlů na tuhá paliva, tak i těch nově 
zakoupených. 
Tuto novelu zákonu příkládáme v následujím odkaze zákona č.201/2012
Sb. na stránkách "Zakony pro lidi.cz" v aktuálním znění.
Také je důležité zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti
může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a 
případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná obec s rozšířenou
působností (v našem případě tedy Městský úřad Uhlířské Janovice)
a výtěžek půjde do jejího rozpočtu.
Související metodické pokyny Ministerstva životního prostředí

Inzertní informace:
- leták společnosti Dům kotlů
- text zákona s vyznačením důležitých bodů
- reportáž kanálu ČT24 z 31.1.2016
- reportáž České televize na kanálu YouTube

Rok v obci

Formuláře

Název Typ
28.07.2018 Oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům - ohlašovna OÚ Staňkovice pdf pdf
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pdf pdf
CETIN - zdarma vyjádření o existenci sítí (nad/podzemních) pdf pdf
FÚ rok 2017: ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem pdf pdf
FÚ rok 2017: informace k nové službě pro poplatníky daně z nemovitých věcí pdf pdf
FÚ rok 2017: INFORMACE PRO VEŘEJNOST pdf pdf
FÚ rok 2017: zasílání informací emailem - leták pdf pdf
FÚ rok 2018: Informace pro veřejnost pdf pdf
HLÁŠENÍ OHŇŮ a PÁLENÍ, "ČARODĚJNICE" pdf pdf
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (ŽIVOTNÍ SITUACE) pdf pdf
OHLÁŠENÍ STAVBY (informace + vzor) pdf pdf
Oznámení stanoviště včelstev (únor!) doc doc
Oznámení stanoviště včelstev (únor!) pdf pdf
Požární ochrana v souvislosti s tzv. pálením čarodějnic pdf pdf
Trvalý pobyt a doručování: na co si dát pozor ? pdf pdf
ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU informace pro občany pdf pdf
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU (VZOR ŽÁDOSTI) pdf pdf

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky