Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Informace k povinné registraci chovatelů prasat, 

vyplývající z  novely Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat č.154/2000 Sb. s účinností k 25.1.2019 .

Chov prasat určených pro domácí porážku

-  jedná se o člověka, který kupuje 1 prase a do 7 dní porazí, nepřiděluje
se CZ dává pouze své údaje prodávajícímu

-  standartní chovatel prasat vyplňuje registrační lístek, který zasílá 
na registrace@cmsch.cz . Bohužel „zatím“ musí po přidělení čísla hospodářství 
přijít „k nám“ na SZIF lokalizovat stáj. Plánem úpravy je to, že hospodářství 
chovatele 1 prasete určeného pro domácí porážku  
(zasláním upraveného registračního lístku) bude lokalizováno automaticky 
adresním bodem, obdobně jako je tomu u včelařů, zatím prováděcí vyhláška není 
schválena.

Žádný chovatel sele neprodá za účelem chovu (ne na gril) jinému chovateli, 
který nemá číslo hospodářství.

Povinností chovatele však bude podávat hlášení o změně

když nakoupí  : kdy , kolik a od koho – uvádí se číslo hospodářství 
prodávajícího a s kódem 30

když provede domácí porážku : kdy , kolik a kód 63

vždy do 10 dne následujícího měsíce, v kterém ke změně došlo 
na ueprase@cmsch.cz nebo prostřednictvím PF.

Jedná-li se o zájmový chov miniprasat, ten se neregistruje.

Formuláře "POVINNÁ REGISTRACE PRASAT" uvedeny níže . . .

Elektronická evidence tržeb od 1.prosince 2016

Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN

Evidence obyvatel (životní situace)

Státní správa zeměměřictví a katastru (životní situace)

KRIZOVÉ SITUACE - "Záchranný kruh":

Legislativní opora 
(odkazy na údaje uvedené na stránkách "Záchranný kruh"): 
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška 380/2002 Sb. k přípr.a provádění úkolů ochrany obyvatel
Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném ZS a o změně některých zák.
Zákon 240/2000 Sb. krizový zákon)
Nebezpečné odpady
Portál krizového řízení Středočeského kraje
SSHR
Vodohospodářský informační portál
Dopravní situace Středočeský kraj
například, jaké by jste měli mít připraveno Evakuační zavazadlo

Finanční správa ČR (životní situace)

Daňový portál -elektronické služby finanční správy ČR

Daňový kalendář

info -  služba pro poplatníky daně 
z nemovitých věcí

možnost zasílání informací prostřednictvím e-mailových zpráv

- bližší informace

- leták

- formulář

 

Revize kotlů - povinnost dle zákona 201/2012Sb.

Tento rok je nově schválena novela zákona o ochraně ovzduší č.201/2012
Sb, která nově ukládá občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá 
paliva do konce roku 2016 nebo se vystavují možným sankcím.

Týká se kotků na pevná paliva o příkonu 10 až 300 kW.
Povinnou kontrolu zavedla novela zákona o ochraně životního prostředí
z roku 2012, první prohlídka musí být provedena poprvé do 31.12.2016 
a potom každé dva roky.

Bohužel povědomí o této povinnosti není mezi občany známo.
Revize se týká jak starých kotlů na tuhá paliva, tak i těch nově 
zakoupených. 
Tuto novelu zákonu příkládáme v následujím odkaze zákona č.201/2012
Sb. na stránkách "Zakony pro lidi.cz" v aktuálním znění.
Také je důležité zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti
může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a 
případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná obec s rozšířenou
působností (v našem případě tedy Městský úřad Uhlířské Janovice)
a výtěžek půjde do jejího rozpočtu.

Rok v obci

Formuláře

Název Typ
CETIN - zdarma vyjádření o existenci sítí (nad/podzemních) pdf pdf
FÚ rok 2017: informace k nové službě pro poplatníky daně z nemovitých věcí pdf pdf
FÚ rok 2017: zasílání informací emailem - leták pdf pdf
FÚ rok 2017: ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem pdf pdf
HLÁŠENÍ OHŇŮ a PÁLENÍ, 'ČARODĚJNICE' pdf pdf
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (ŽIVOTNÍ SITUACE) pdf pdf
OHLÁŠENÍ STAVBY (informace + vzor) pdf pdf
Oznámení stanoviště včelstev (únor!) doc doc
Oznámení stanoviště včelstev (únor!) pdf pdf
POVINNÁ REGISTRACE PRASAT - Hlášení o narození prasat jejich úhynu,ztrátě a přemístění doc doc
POVINNÁ REGISTRACE PRASAT - registrační-lístek chovatele ... pdf pdf
POVINNÁ REGISTRACE PRASAT - vzor hlášení pdf pdf
Požární ochrana v souvislosti s tzv. pálením čarodějnic pdf pdf
Trvalý pobyt a doručování: na co si dát pozor ? pdf pdf
VHSKH-Žádost o zřízení nového odběrného místa - vodovodní přípojky pdf pdf
Výzva ČOV - formulář ŽÁDOSTI o poskytnutí nevratného finančního příspěvku pdf pdf
ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU informace pro občany pdf pdf
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU (VZOR ŽÁDOSTI) pdf pdf
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pdf pdf

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky