Obsah stránky

Životní situace

Informace k povinné registraci chovatelů prasat, vyplývající z novely Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č.154/2000 Sb. s účinností k 25.1.2019 . Chov prasat určených pro domácí porážku - jedná se o člověka, který kupuje 1 prase a do 7 dní porazí, nepřiděluje se CZ dává pouze své údaje prodávajícímu - standartní chovatel prasat vyplňuje registrační lístek, který zasílá na registrace@cmsch.cz . Bohužel „zatím“ musí po přidělení čísla hospodářství přijít „k nám“ na SZIF lokalizovat stáj. Plánem úpravy je to, že hospodářství chovatele 1 prasete určeného pro domácí porážku (zasláním upraveného registračního lístku) bude lokalizováno automaticky adresním bodem, obdobně jako je tomu u včelařů, zatím prováděcí vyhláška není schválena. Žádný chovatel sele neprodá za účelem chovu (ne na gril) jinému chovateli, který nemá číslo hospodářství. Povinností chovatele však bude podávat hlášení o změně když nakoupí : kdy , kolik a od koho – uvádí se číslo hospodářství prodávajícího a s kódem 30 když provede domácí porážku : kdy , kolik a kód 63 vždy do 10 dne následujícího měsíce, v kterém ke změně došlo na ueprase@cmsch.cz nebo prostřednictvím PF. Jedná-li se o zájmový chov miniprasat, ten se neregistruje. Formuláře "POVINNÁ REGISTRACE PRASAT" uvedeny níže . . .

Elektronická evidence tržeb od 1.prosince 2016

Veřejný ochránce práv OMBUDSMAN

Evidence obyvatel (životní situace)

Státní správa zeměměřictví a katastru (životní situace)

KRIZOVÉ SITUACE - "Záchranný kruh":

Legislativní opora 
(odkazy na údaje uvedené na stránkách "Záchranný kruh"): 
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška 380/2002 Sb. k přípr.a provádění úkolů ochrany obyvatel
Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném ZS a o změně některých zák.
Zákon 240/2000 Sb. krizový zákon)
Nebezpečné odpady
Portál krizového řízení Středočeského kraje
SSHR
Vodohospodářský informační portál
Dopravní situace Středočeský kraj
například, jaké by jste měli mít připraveno Evakuační zavazadlo

Finanční správa ČR (životní situace)

Daňový portál -elektronické služby finanční správy ČR

Daňový kalendář

info -  služba pro poplatníky daně 
z nemovitých věcí

možnost zasílání informací prostřednictvím e-mailových zpráv

- bližší informace

- leták

- formulář

 

Revize kotlů - povinnost dle zákona 201/2012Sb.

Tento rok je nově schválena novela zákona o ochraně ovzduší č.201/2012
Sb, která nově ukládá občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá 
paliva do konce roku 2016 nebo se vystavují možným sankcím.

Týká se kotků na pevná paliva o příkonu 10 až 300 kW.
Povinnou kontrolu zavedla novela zákona o ochraně životního prostředí
z roku 2012, první prohlídka musí být provedena poprvé do 31.12.2016 
a potom každé dva roky.

Bohužel povědomí o této povinnosti není mezi občany známo.
Revize se týká jak starých kotlů na tuhá paliva, tak i těch nově 
zakoupených. 
Tuto novelu zákonu příkládáme v následujím odkaze zákona č.201/2012
Sb. na stránkách "Zakony pro lidi.cz" v aktuálním znění.
Také je důležité zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti
může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a 
případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná obec s rozšířenou
působností (v našem případě tedy Městský úřad Uhlířské Janovice)
a výtěžek půjde do jejího rozpočtu.

Rok v obci

Formuláře
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.