Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 12. A 13.LEDNA 2018

 

Vybrané body harmonogramu úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; 

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „volba“) svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., s datem rozeslání dne 28. srpna 2017. Podle § 3 odst. 1 zákona je tak za den vyhlášení volby považován 28. srpen 2017 (čl. 56 odst. 7 a 8 Ústavy a § 3 odst. 1 zákona)

 

od 28. srpna 2017 (pondělí)  Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§ 2 odst. 1 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

13. listopadu 2017 (pondělí) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm. c) zákona) 

28. listopadu 2017 (úterý) Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků (§ 14 odst. 1 písm. d) zákona)

2. prosince 2017 (sobota) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona)

3. prosince 2017 (neděle) Doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

(§ 31 zákona a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

22. prosince 2017 (pátek) První zasedání okrskových volebních komisí (§ 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona)

27. prosince 2017 (středa) Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§ 35 odst. 6 zákona) 

28. prosince 2017 (čtvrtek) Zveřejnění informace o době a místě konání volby v obci (§ 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona)

od 28. prosince 2017 (čtvrtek) Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat(§ 33 odst. 3 zákona)

3. ledna 2018 (středa) Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonního čísla pověřenému obecnímu úřadu (§ 13 písm. d) zákona)

5. ledna 2018 (pátek) Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo  prostřednictvím datové schránky

8. ledna 2018 (pondělí) osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení = Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního
seznamu voličů (§ 32 odst. 2 zákona)

9. ledna – 13. ledna 2018 (úterý až sobota 14.00 hod) Zákaz zveřejňování výsledkůpředvolebních a volebních průzkumů (§ 35 odst. 8 zákona)

9. ledna 2018 (úterý) Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 28 odst. 5 zákona)

10. ledna 2018 (středa) Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů (§ 32 odst. 5 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.)

10. ledna 2018 (středa) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona) 

12. ledna 2018 (pátek) Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 28 odst. 5 zákona)

12. ledna – 13. ledna 2018 (pátek a sobota) okrskové volební komise, zvláštní okrskové volební komise = Zajištění průběhu hlasování na území České republiky;ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona

po vyhlášení výsledků 1. kola volby starosta (na úřední desce obecního úřadu) Zveřejnění informace o době a místě konání 2. kola volby (§ 34 odst. 1 písm. b) zákona)

19. ledna 2018 (pátek) Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky (volič, obecní úřad, zastupitelský úřad)

22. ledna 2018 (pondělí) osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení = Předání údajů obecním úřadům pro zápis do zvláštního seznamu voličů (§ 32 odst. 2 zákona)

23. ledna – 27. ledna 2018 (úterý – sobota 14.00 hod.) Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů (§ 35 odst. 8 zákona) (fyzické a právnické osoby)

24. ledna 2018 (středa) Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů (§ 32 odst. 5 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 1odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.)

24. ledna 2018 (středa) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona)

před zahájením hlasování Dodání hlasovacích lístků s označením 2. kola volby okrskovým volebním komisím; okrsková volební
komise vybere hlasovací lístky postupujících kandidátů (§ 56 odst. 5 zákona) (starosta)

26. ledna – 27. ledna 2018 (pátek a sobota) Zajištění průběhu hlasování na území České republiky; ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona (okrskové volební komise, zvláštní okrskové volební komise)

vyhlášení celkových výsledků volby Konec volební kampaně (§ 35 odst. 3 zákona) (kandidát, Úřad)

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy

Patička stránky