Obsah stránky

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018

Ministerstvo vnitra ČR  -  Všeobecné volby do zastupitelstev obcí  -  odkaz zde . . .

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí

Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Seznam obcí Registračního úřadu Uhlířské Janovice

Počet potřebných podpisů na petici

Oznamení o počtu členů zastupitelstva

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o registraci kandidátních listin

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 8.října o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.a 6.října 2018

Seznam návrhů na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. 10. 2018 podaných u Krajského soudu v Praze

POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

VOLBA PREZIDENTA ČR 12.-13. a 26.27.1.2018

13. listopadu 2017 (pondělí) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm. c) zákona) 

28. listopadu 2017 (úterý) Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků (§ 14 odst. 1 písm. d) zákona)

2. prosince 2017 (sobota) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona)

3. prosince 2017 (neděle) Doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

(§ 31 zákona a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

22. prosince 2017 (pátek) První zasedání okrskových volebních komisí (§ 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona)

27. prosince 2017 (středa) Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§ 35 odst. 6 zákona) 

28. prosince 2017 (čtvrtek) Zveřejnění informace o době a místě konání volby v obci (§ 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona)

od 28. prosince 2017 (čtvrtek) Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat(§ 33 odst. 3 zákona)

3. ledna 2018 (středa) Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonního čísla pověřenému obecnímu úřadu (§ 13 písm. d) zákona)

5. ledna 2018 (pátek) Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo  prostřednictvím datové schránky

8. ledna 2018 (pondělí) osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení = Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního
seznamu voličů (§ 32 odst. 2 zákona)

9. ledna – 13. ledna 2018 (úterý až sobota 14.00 hod) Zákaz zveřejňování výsledkůpředvolebních a volebních průzkumů (§ 35 odst. 8 zákona)

9. ledna 2018 (úterý) Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 28 odst. 5 zákona)

10. ledna 2018 (středa) Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů (§ 32 odst. 5 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.)

10. ledna 2018 (středa) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona) 

12. ledna 2018 (pátek) Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 28 odst. 5 zákona)

12. ledna – 13. ledna 2018 (pátek a sobota) okrskové volební komise, zvláštní okrskové volební komise = Zajištění průběhu hlasování na území České republiky;ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona

po vyhlášení výsledků 1. kola volby starosta (na úřední desce obecního úřadu) Zveřejnění informace o době a místě konání 2. kola volby (§ 34 odst. 1 písm. b) zákona)

19. ledna 2018 (pátek) Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky (volič, obecní úřad, zastupitelský úřad)

22. ledna 2018 (pondělí) osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení = Předání údajů obecním úřadům pro zápis do zvláštního seznamu voličů (§ 32 odst. 2 zákona)

23. ledna – 27. ledna 2018 (úterý – sobota 14.00 hod.) Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů (§ 35 odst. 8 zákona) (fyzické a právnické osoby)

24. ledna 2018 (středa) Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů (§ 32 odst. 5 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 1odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.)

24. ledna 2018 (středa) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona)

před zahájením hlasování Dodání hlasovacích lístků s označením 2. kola volby okrskovým volebním komisím; okrsková volební
komise vybere hlasovací lístky postupujících kandidátů (§ 56 odst. 5 zákona) (starosta)

26. ledna – 27. ledna 2018 (pátek a sobota) Zajištění průběhu hlasování na území České republiky; ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona (okrskové volební komise, zvláštní okrskové volební komise)

vyhlášení celkových výsledků volby Konec volební kampaně (§ 35 odst. 3 zákona) (kandidát, Úřad)

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.