Obsah stránky

ZÁKAZ PÁLENÍ

Zveřejněno: pondělí, 29. duben 2024 | AKTUALITY | OBEC
od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

Pálení čarodějnic je možné za splnění podmínek Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Pálení nesmí probíhat v místě zvýšeného požárního nebezpečí:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti min. 50 m,
 • souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 • stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

Zároveň doporučujeme průběžně sledovat webové stránky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx, a webové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje https://kr-stredocesky.cz/web/urad/.

V případě možnosti doporučujeme přítomnost Vámi zřizované jednotky SDHO na místě pálení.

 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Tato služba umožňuje oznámit spalování hořlavých látek na volném prostranství, a tudíž také oznámit pálení „Čarodějnic“, a to na internetových stránkách HZS Středočeského kraje http://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx klepnutím na odkaz „EVIDENCE PÁLENÍ“ nebo přímo na https://paleni.izscr.cz/. Vyplněním příslušných údajů a jejich odesláním zavedete informace o Vašem pálení do uvedeného programu ohlášení pálení.

 

PŮVODNÍ INFORMACE ZE DNE 29.4.2024

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

KOPIS HZS STC

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.