Obec Staňkovice

Obsah stránky

Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace

Vyvěšeno: od 09.03.2020 do 31.12.2021
Kategorie: KORONAVIRUS

Doporučujeme, aby se občané řídili radami a doporučeními Bezpečnostní rady Stč. kraje (viz. příloha) a dále sledovali aktuální informace na web. stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/), Krajské hygienické stanice (http://www.khsstc.cz/). Občané, kteří se vrátili z postižených oblastí, nechť se řídí dle Algoritmu č. 3 – doporučení MZ občanům (viz. příloha Algoritmus 3) vydaným Ministerstvem zdravotnictví.

 

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a telefonní linky 771 137 070 (v pracovní dny 9:00-19:00, o víkendech 7:00-19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00-9:00). V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html . Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2021:

Omezení pohybu - skončí platnost nouzového stavu a tím i omezení pohybu osob. Znamená to konec zákazu cestování mezi okresy a zákazu nočního vycházení. Končí také omezení setkávání osob z jiných domácností. Vevnitř se bude moci sejít maximálně 10 osob, venku 20 osob.

Obchody - otevřít by se měly další obchody. Jde o papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny pietního zboží a náhradních dílů pro auta a stroje.

Ze služeb by se měla otevřít zámečnictví, prádelny, čistírny, či opravny domácích spotřebičů.

Všechny zmíněné obchody mohou být otevřeny od 6:00 do 22:00. V tomto čase mohou být otevřena i výdejová okénka. Nyní mohly být otevřeny pouze do 21:00.

Mohou se také znovu konat farmářské trhy. Rozestupy mezi stánky musí být dva metry a na ploše tržiště může být maximálně jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.

Otevřít mohou i zoologické a botanické zahrady, ale pouze venkovní expozice. Návštěvníci mohou naplnit pouze 20 procent kapacity zahrad.

Školy - k prezenční výuce se vrátí žáci prvního stupně základních škol. Půjde o rotační výuku, děti tedy budou do školy chodit jeden týden, další týden budou doma a do školy budou chodit jejich spolužáci.

Malotřídky a také speciální školy mají prezenční výuku bez rotace.

V pondělí a ve čtvrtek se žáci ve školách budou testovat. Děti do 15 let budou muset mít během výuky roušky.

Základní umělecké školy a jazykové školy se mohou prezenčně otevřít ve formě jeden žák - jeden učitel.

Školky - do školek se vrátí pouze předškoláci. Nebudou muset nosit roušky. Ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o  intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 7.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek 
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 11.  Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 12. Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením - v tuto chvíli nezveřejněno
 13.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna - v tuto chvíli nezveřejněno

Výsledky jednání vlády  zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-6--dubna-2021-187550/

Mimořádná opatření MZ ČR účinná od 7. 4. 2021 - zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"prodloužení nouzového stavu" do 11. dubna 2021včetně všech platných a účinných krizových opatření k 27.3.2021 k 00:00 hod.

Výsledky mimořádného jednání vlády 26. března 2021:

Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

Usnesení vlády č. 314 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 315 Prodloužení stávajících krizových opatření(odůvodnění usnesení č. 315)

Zdroj zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--brezna-2021-187459/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky jednání vlády ze dne 18.3.2021. Platná protiepidemická opatření budou na území České republiky platit s drobnými úpravami o týden déle, až do 28. března:

Usnesení vlády č. 300 Prodloužení krizových opatření do 28. března:

 • krizové opatření o omezení škol a školských zařízení
 • krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let

Usnesení vlády č. 298  Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 297  Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče 

U návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči budou nově z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

Usnesení vlády č. 296  Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

Usnesení vlády č. 299  Krizové opatření o omezení volného pohybu od pondělí 22. března, bude platit rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18--brezna-2021-187338/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky jednání vlády 15.3.2021:

 1. usnesení vlády č.292 Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let (odůvodnění usnesení č. 292) změna krizového opatření zabezpečuje nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou starostové obcí (a měst). V tomto smyslu bude změněno Rozhodnutí hejtmanky č.5/2021.
 2. Změna-mimořádného-opatření-k-nařízení-povinného-testování-u-zaměstnavatelů-ze-dne-1.-3.-2021-s-účinností-od-17.-3.-2021-do-odvolání.pdf Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 10 až 49 osob jsou povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021.

  Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2021 v 00:00 hodin.

  Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky jednání vlády 5.3.2021:

 1. usnesení vlády č.248  Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti  Pracovní povinnost se od pondělí 8. března bude týkat žáků a studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol; všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denního studia na střední zdravotnické škole připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie, s výjimkou posledního i všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program. Výjimku budou mít pouze studenti, kteří prokáží, že už pracují pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s nemocí covid-19.
 2. usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 3. usnesení vlády č.249, příloha č.1 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
 4. usnesení vlády č.249, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
 5. usnesení vlády č.249, příloha č.3 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby
 6. usnesení vlády č.249, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
 7. usnesení vlády č.249, příloha č.5 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
 8. usnesení vlády č.249, příloha č.6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
 9. usnesení vlády č.249, příloha č.7 změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
 10. usnesení vlády č.249, příloha č.8 mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem.
 11. usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení vlády se schválenými změnami krizových opatření ze dne 2. 3. 2021:

 1. Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Od středy 3. března budou moci zaměstnanci využívat závodních jídelen i k přímé konzumaci pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.Dále byly upraveny výjímky v případě vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. 
 2. Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244)  Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.
 3. K úpravě dochází od 3. března i u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem SARS CoV-2 a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádná opatření nařízená dne 1. 3. 2021:

 1. Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani Vzhledem k potřebě i nadále provádět antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb se umožňuje toto testování provádět i nadále přímo u těchto poskytovatelů, a za dodržení nastavených podmínek bude možné žádat úhradu ceny práce i materiálu z veřejného zdravotního pojištění, tak, jak je nastaveno v antigenních testovacích centrech. Zároveň se ale omezuje okruh osob, které mohou absolvovat antigenní test u poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu omezení vstupu veřejnosti, jako prevence zavlečení infekčního onemocnění do těchto zařízení.
 2. Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani Vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné testování zaměstnanců, je umožněno provádění antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném opakování s frekvencí minimálně 1x týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných převážně asymptomatických osob. V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného konfirmačního testu standardní metodou RTPCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou.
 3. Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani Vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné testování zaměstnanců, je umožněno provádění antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném opakování s frekvencí alespoň jednou týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných převážně asymptomatických osob. Vzhledem k aktuální dostupnosti testovacích sad a organizační náročnosti spojené s prováděním samotestování přímo u dotčených sujektů, bylo s účinností od 5. března 2021 rozhodnuto o hranici pro povinné testování 250 zaměstnanců a od 12. března 2021 o hranici pro povinné testování 50 zaměstnanců s tím, že u menších subjektů ministerstvo v současnosti důrazně doporučuje testování na dobrovolné bázi provádět i u menších zaměstnavatelů.
 4. Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021 Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství se od 1. března 2021 aktivně zapojí do očkování proti onemocnění COVID-19. Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni vést registraci svých pacientů, kteří projeví zájem o očkování proti COVID19, a to z důvodu nutnosti zachování centrálního řízení očkování proti onemocnění COVID19. 

Zdroj zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky z mimořádného jednání vlády 26. 2: 2021, vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)

Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)

Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března

Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)

Usnesení vlády č. 202  Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)

Usnesení vlády č. 203  Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)

Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)

Usnesení vlády č. 206  Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)

Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)

Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)

Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)

Usnesení vlády č. 210  Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)

Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)

Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)

Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 215  Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
(odůvodnění usnesení č. 215)

Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

 • vzor čestného prohlášení v pdf a word
 • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
 • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března

Částka Sbírky zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--unora-2021-186956/

Tisková konference s přehledem opatření zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3275884-vlada-schvalila-novy-nouzovy-stav-platit-bude-od-soboty-potrebuje-ho-pro-zakaz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.2.2021 o:

 

Další související dokumenty z usnesení vlády ....

 

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

---------------------

Ministerstvo zemědělství: Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

-------------------

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

------------------------------

 


Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace pdf pdf 125 kB

Další přílohy

Název Soubor Velikost
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí.pdf pdf pdf 214 kB
Inforamce_jednani_KEK_09032020.pdf pdf pdf 124 kB
info KONTAKTY.pdf pdf pdf 153 kB
Algoritmus_3-COVID19-05032020.pdf pdf pdf 142 kB
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf pdf pdf 215 kB
8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf pdf pdf 209 kB
3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3 (2).pdf pdf pdf 197 kB
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.pdf pdf pdf 115 kB
sb030-20-AK.pdf.pdf pdf pdf 92 kB
Informace k nouzovému stavu.pdf pdf pdf 299 kB
sb031-20.pdf pdf pdf 128 kB
12_sb032-20-KRIZOVA_OPATRENI_NS_13_03_20.pdf pdf pdf 107 kB
sb033-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
sb034-20-AK.pdf pdf pdf 93 kB
Opatreni vlady.pdf pdf pdf 1 MB
Opatření MěÚ KH.pdf pdf pdf 456 kB
Usnesení vlády č.215 ze dne 15.3.2020 IHOABMQVW63P.pdf pdf pdf 140 kB
sb0035-2020.pdf pdf pdf 137 kB
Priloha OOP Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.pdf pdf pdf 130 kB
sb037-20-AK.pdf pdf pdf 348 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020.pdf pdf pdf 249 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020.pdf pdf pdf 103 kB
sb041-20.pdf pdf pdf 97 kB
rozhodnuti hejtmanky 18.3.2020.pdf pdf pdf 103 kB
ROZHODNUTÍ VLÁDY Z 18.3.2020.pdf pdf pdf 127 kB
FCC HP -Dopis_.pdf pdf pdf 247 kB
Mimořádné opatření vlády 19.3.2020 MZDR 12501 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 192 kB
Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020.pdf pdf pdf 146 kB
Ceska posta - 23.03.2020 vyplácení důchodů a další informace (KORONAVIRUS).pdf pdf pdf 178 kB
Ceska posta 20.3.2020 - Aktuální uzavření pošt .pdf pdf pdf 648 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12744 2020-2 MIN KAN.pdf pdf pdf 667 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 839 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 879 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12746 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12871 2020-2 MIN KAN .pdf pdf pdf 477 kB
sb0045-2020.pdf pdf pdf 111 kB
Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.pdf pdf pdf 240 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra - občanský průkaz.cestovní pas. řidičský průkaz.pdf pdf pdf 213 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt ve veřejné správě.pdf pdf pdf 3 MB
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti a dalších náležitostí.pdf pdf pdf 277 kB
Rozhodnuti č.3 2020_HEJTMANKY Stř.KRAJE o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stravu .pdf pdf pdf 267 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 26.března 2020 - MZDR 13361 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
sb046-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb047-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
sb048-20_1.pdf pdf pdf 132 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 - MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 12745 2020-5 MIN KAN.pdf pdf pdf 233 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
sb051-20-AK.pdf pdf pdf 110 kB
sb052-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf pdf pdf 508 kB
Opatreni_obecne_povahy_vlady_CR_-_20200401.pdf pdf pdf 123 kB
sb053-20-AK.pdf pdf pdf 94 kB
sb054-20.pdf pdf pdf 1 MB
Detsky_ockovaci_kalendar.pdf pdf pdf 508 kB
Dopis_PM_Plaga k opatření MŠ podepsaný.pdf pdf pdf 200 kB
příloha - Opatření MŠ.pdf pdf pdf 211 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Seznam úkolů_ ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 263 kB
sb056-20-AK.pdf pdf pdf 102 kB
MAS Lípa - Výzva - zachraň práci.pdf pdf pdf 195 kB
sb057-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb058-20-AK.pdf pdf pdf 116 kB
sb059-20-AK.pdf pdf pdf 114 kB
sb062-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf pdf pdf 235 kB
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf pdf pdf 238 kB
Pokyn_sňatečné_obřady od 20.dubna 2020.pdf pdf pdf 295 kB
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf pdf pdf 250 kB
Rozhodnutí_o_dočasném_povolení_neregistrovaného_humánního_léčivého_přípravku_Avigan.pdf pdf pdf 730 kB
sb065-20-AK.pdf pdf pdf 98 kB
sb066-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ ÚKŠ_Prezenční_Listina_24.4.pdf pdf pdf 310 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Zápis_ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 271 kB
Opatreni vlady (1).pdf pdf pdf 344 kB
Rozhodnuti_c_7_deti.pdf pdf pdf 275 kB
sb069-20.pdf pdf pdf 182 kB
sb070-20-AK.pdf pdf pdf 145 kB
sb072-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
ochrana_zdravi_ms.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_ss_kon.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_zs.pdf pdf pdf 1021 kB
Opatření vlady ze dne 4. května 2020 č. 509.pdf pdf pdf 247 kB
příloha_čestné_prohlášení.pdf pdf pdf 269 kB
sb080-20-AK.pdf pdf pdf 118 kB
sb081-20-AK.pdf pdf pdf 117 kB
sb082-20-AK.pdf pdf pdf 113 kB
sb083-20.pdf pdf pdf 104 kB
sb0084-2020.pdf pdf pdf 235 kB
sb085-20.pdf pdf pdf 90 kB
sb086-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
sb087-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
Opatreni vlady (2).pdf pdf pdf 210 kB
Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020.pdf pdf pdf 5 MB
Nařízení_KHS_č._2-2020.pdf pdf pdf 617 kB
Nařízení_KHS_č._3-2020 (2).pdf pdf pdf 387 kB
sb162-20.pdf pdf pdf 128 kB
Informace k usnesení vlády_ver. 2.pdf pdf pdf 258 kB
Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf pdf pdf 491 kB
Postup pro určené školy.docx docx docx 19 kB
sb166-20.pdf pdf pdf 257 kB
Narizeni_HT_c_9__skoly__pece.pdf pdf pdf 498 kB
Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče.pdf pdf pdf 236 kB
sb168-20.pdf pdf pdf 177 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-luzkove-pece-socialnich-sluzeb-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 270 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 333 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-zaznam-o-pozitivnim-nalezu-v-ISIN-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 261 kB
Manual.jpg jpg jpg 110 kB
sb169-20.pdf pdf pdf 89 kB
sb171-20.pdf pdf pdf 115 kB
UV 1078 - 2020.pdf pdf pdf 230 kB
UV 1079 - 2020.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1080 - 2020.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf pdf pdf 501 kB
sb174-20.pdf pdf pdf 87 kB
akutni-luzkova-pece-1100.pdf pdf pdf 196 kB
akutni-luzkova-pece-priloha-1100-.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-1101.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-priloha-1101.pdf pdf pdf 182 kB
Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD.pdf pdf pdf 2 MB
sb176-20.pdf pdf pdf 114 kB
Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf pdf pdf 5 MB
sb180-20.pdf pdf pdf 138 kB
Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova.pdf pdf pdf 224 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020.pdf pdf pdf 299 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf pdf pdf 304 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael (1).pdf pdf pdf 564 kB
zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf pdf pdf 207 kB
Rozhodnuti_HT_c_15_2020_podespane_el.pdf pdf pdf 525 kB
Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf pdf pdf 502 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf pdf pdf 564 kB
Eduzmena_InfografikaRodiče_OnlineVýuka.pdf pdf pdf 84 kB
Letak_omezeni.pdf pdf pdf 398 kB
eRouska-letak-rgb.pdf pdf pdf 2 MB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 303 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 306 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 336 kB
2020-11-20 Mimořádné-opatření-antigenní-testování-klienti-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 298 kB
2020-11-20 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020.pdf pdf pdf 383 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf pdf pdf 302 kB
Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201.pdf pdf pdf 238 kB
Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197.pdf pdf pdf 218 kB
Omezeni-skol-od-25-listopadu-uv201120-1198.pdf pdf pdf 223 kB
Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199.pdf pdf pdf 224 kB
Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200.pdf pdf pdf 234 kB
Organy-verejne-moci-uv201120-1202.pdf pdf pdf 208 kB
Prodlouzeni-nozoveho-stavu-uv201120-1195.pdf pdf pdf 130 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196.pdf pdf pdf 200 kB
sb194-20.pdf pdf pdf 148 kB
2020-11-27 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-nákazy-covid-19-od-30.11.2020.pdf pdf pdf 247 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020.pdf pdf pdf 291 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 527 kB
UV 1262 - 2020 hromadne-akce.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1263 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 225 kB
UV 1264 - 2020 navstevy.pdf pdf pdf 209 kB
Změny od 3.12. PDF.pdf pdf pdf 561 kB
Změny od 3.12.2020 JPG.jpg jpg jpg 352 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196.pdf pdf pdf 200 kB
2.12.2020.png png png 744 kB
3.12.2020.jpg jpg jpg 426 kB
7. 12. 2020.pdf pdf pdf 516 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 278 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 534 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
UV 1290 - 2020.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1291 - 2020.pdf pdf pdf 204 kB
UV 1292 - 2020.pdf pdf pdf 200 kB
9.12.2020.jpg jpg jpg 187 kB
9.12.2020.pdf pdf pdf 513 kB
UV 1294 - 2020 nouzovy-stav.pdf pdf pdf 202 kB
UV 1295 - 2020 krizova-opatreni.pdf pdf pdf 202 kB
14. 12. 2020.pdf pdf pdf 502 kB
15. 12. 2020.pdf pdf pdf 549 kB
2020-12-14 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-od-18-12-2020-do-odvolani1.pdf pdf pdf 5 MB
Informační leták k dobrovolnému Ag testování.pdf pdf pdf 392 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 3 MB
sb220-20.pdf pdf pdf 123 kB
UV 1325 - 2020 zakaz-navstev.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1332 - 2020 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1333 - 2020 napoje-okenko.pdf pdf pdf 198 kB
UV 1334 - 2020 volny-pohyb.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1335 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 213 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
Mimořádné-opatření-–-nařízení-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče-a-následné-lůžkové-péče-s-účinností-od-22.-12.-2020.pdf pdf pdf 279 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-očkování-do-ISIN-s-účinností-od-27.-12.-2020.pdf pdf pdf 254 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-výsledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-účinností-od-1.-1.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
sb237-20.pdf pdf pdf 92 kB
uv201221-1370.pdf pdf pdf 131 kB
23.12.2020 úprava.pdf pdf pdf 466 kB
2020-12-23 Ochranné-opatření-lety-ze-Spojeného-království-Velké-Británie-a-Severního-Irska-s-účinností-od-23.-12.-2020-od-12-hodin.pdf pdf pdf 291 kB
Mimořádné-opatření-nakládání-s-infekčními-odpady-ze-zdravotnických-zařízení-s-účinností-od-24.-12.-2020.pdf pdf pdf 268 kB
sb242-20.pdf pdf pdf 146 kB
UV 1373-2020 nouzovy-stav_1.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1374-2020 prodlouzeni-opatreni_1.pdf pdf pdf 210 kB
UV 1375-2020 volny-pohyb_1.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1376-2020 maloobchod_1.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1377-2020 skoly.pdf pdf pdf 221 kB
UV 1378-2020_deti.pdf pdf pdf 223 kB
UV 1379-2020 urady_1.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_17_2020_podepsaneel.pdf pdf pdf 2 MB
07. 01. 2021.pdf pdf pdf 470 kB
MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg jpg jpg 865 kB
Rozhodnuti_HT_c_1_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 520 kB
UV_č.12_2021.pdf pdf pdf 200 kB
UV_č.15_2021.pdf pdf pdf 193 kB
UV_č_13_2021.pdf pdf pdf 222 kB
UV_č_14_2021.pdf pdf pdf 225 kB
UV_č_16_2021.pdf pdf pdf 203 kB
Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf pdf pdf 2 MB
Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf pdf pdf 1010 kB
Vše o očkování - senioři 80+JPG.jpg jpg jpg 515 kB
Vše o očkování str. 1.jpg jpg jpg 549 kB
Vše o očkování str. 2.jpg jpg jpg 484 kB
sb007-20.pdf pdf pdf 87 kB
UV 33 - 2021 Krizove-opatreni-o-pohrebnictvi.pdf pdf pdf 204 kB
Stanovisko petice a nouzový stav.pdf pdf pdf 233 kB
Vše o očkování 80plus.pdf pdf pdf 1 MB
sb009-21.pdf pdf pdf 1 MB
UV 53 - 2021 obchody-a-sluzby.pdf pdf pdf 245 kB
UV 54 - 2021 pracovnelekarske-prohlidky.pdf pdf pdf 647 kB
21.1.2021.pdf pdf pdf 513 kB
Rozhodnuti_HT_c_2_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 519 kB
uv210122-0055.pdf pdf pdf 130 kB
uv210122-0056.pdf pdf pdf 131 kB
uv210122-0057.pdf pdf pdf 167 kB
Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_2021.pdf pdf pdf 535 kB
TZ MZe 26.01.2021.pdf pdf pdf 120 kB
29.12021 (2).pdf pdf pdf 462 kB
Vše o očkování - web. stránky PDF.pdf pdf pdf 541 kB
PUVODNI UV 78 - 2021 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 247 kB
UV 119 - 2021 zmena maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 209 kB
11022021.pdf pdf pdf 513 kB
cestne-prohlaseni-0137.pdf pdf pdf 433 kB
datove-schranky-0140.pdf pdf pdf 200 kB
krematoria-0136.pdf pdf pdf 202 kB
kriticka-infrastruktura-0135.pdf pdf pdf 218 kB
lekarske-prohlidky-0137.pdf pdf pdf 209 kB
maloobchod-0126.pdf pdf pdf 246 kB
nouzovy-stav-0125.pdf pdf pdf 203 kB
omezeni-okresu-0134.pdf pdf pdf 213 kB
organy-verejne-moci-0128.pdf pdf pdf 208 kB
Rozhodnuti_HT_c_3_2021_skoly_podepsane.pdf pdf pdf 516 kB
skoly-0129.pdf pdf pdf 223 kB
socialni-davky-0143.pdf pdf pdf 207 kB
STCK_zadost_o_vyhlaseni_nouzoveho_stavu.pdf pdf pdf 708 kB
urcene-skoly-0130.pdf pdf pdf 223 kB
veznice-0133.pdf pdf pdf 215 kB
volny-pohyb-0127.pdf pdf pdf 241 kB
vychazky-0132.pdf pdf pdf 201 kB
zakaz-navstev-0131.pdf pdf pdf 225 kB
zmena-zamestnavatele-0141.pdf pdf pdf 201 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-izolace-a-karanténa-od-1.-3.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 150 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 250 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-vystavení-certifikátu-o-dokončení-očkování-v-ISIN.pdf pdf pdf 124 kB
Novinky k rouškám a respirátorům.pdf pdf pdf 384 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 364 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 618 kB
2021-02-26 Ochranné-opatření-mezení-překročení-hranice-ČR-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 924 kB
2021-02-26 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-COVID-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 257 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.pdf pdf pdf 358 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf pdf pdf 409 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf pdf pdf 341 kB
Rozhodnuti_HT_c_4_2021_skoly_el_podepsane_2.pdf pdf pdf 530 kB
sb0038-2021.pdf pdf pdf 158 kB
sb039-21.pdf pdf pdf 291 kB
Usnesení č.196.pdf pdf pdf 132 kB
Usnesení č.197.pdf pdf pdf 170 kB
Usnesení č.198.pdf pdf pdf 166 kB
Usnesení č.199.pdf pdf pdf 135 kB
Usnesení č.200.pdf pdf pdf 144 kB
Usnesení č.201.pdf pdf pdf 152 kB
Usnesení č.202.pdf pdf pdf 131 kB
Usnesení č.203.pdf pdf pdf 143 kB
Usnesení č.204.pdf pdf pdf 141 kB
Usnesení č.205.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.206.pdf pdf pdf 136 kB
Usnesení č.207.pdf pdf pdf 130 kB
Usnesení č.208.pdf pdf pdf 134 kB
Usnesení č.209.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.210.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.211.pdf pdf pdf 137 kB
Usnesení č.212.pdf pdf pdf 150 kB
Usnesení č.213.pdf pdf pdf 124 kB
Usnesení č.213-příloha.pdf pdf pdf 251 kB
Usnesení č.214.pdf pdf pdf 123 kB
Usnesení č.214-příloha.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.215.pdf pdf pdf 133 kB
Usnesení č.216.pdf pdf pdf 154 kB
Usnesení č.217.pdf pdf pdf 169 kB
cestne prohlaseni vzor.docx docx docx 16 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.docx docx docx 16 kB
formular cesty mimo praci.docx docx docx 18 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx docx docx 18 kB
otázky a odpovědi.docx docx docx 28 kB
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx docx docx 13 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx docx docx 13 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 146 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 127 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 140 kB
sb0040-2021.pdf pdf pdf 88 kB
sb042-21.pdf pdf pdf 97 kB
Zapojeni_PL_do_ockovani_informace.pdf pdf pdf 2 MB
zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244.pdf pdf pdf 209 kB
zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf pdf pdf 217 kB
AstraZeneca.pdf pdf pdf 493 kB
Comirnaty.pdf pdf pdf 566 kB
Integrovaná doprava tisková zpráva -Testování Covid-19.pdf pdf pdf 547 kB
Moderna.pdf pdf pdf 562 kB
Zapojení praktických lékařů do očkování.pdf pdf pdf 2 MB
UV 248-2021.pdf pdf pdf 212 kB
UV 249-2021.pdf pdf pdf 204 kB
UV 249-2021-priloha_1.pdf pdf pdf 193 kB
UV 249-2021-priloha_2.pdf pdf pdf 189 kB
UV 249-2021-priloha_3.pdf pdf pdf 198 kB
UV 249-2021-priloha_4.pdf pdf pdf 187 kB
UV 249-2021-priloha_5.pdf pdf pdf 366 kB
UV 249-2021-priloha_6.pdf pdf pdf 178 kB
UV 249-2021-priloha_7.pdf pdf pdf 188 kB
UV 249-2021-priloha_8.pdf pdf pdf 194 kB
UV 250-2021.pdf pdf pdf 211 kB
2. Změna-mimořádného-opatření-povinne-testování-zaměstnavatele-od-17-3-2021.pdf pdf pdf 340 kB
sb050-21.pdf pdf pdf 91 kB
zmena-krizoveho-opatreni-0292.pdf pdf pdf 203 kB
Rozhodnuti_HT_c_6_2021_skoly_el_podepsane.pdf pdf pdf 538 kB
Rozhodnuti_HT_stck_c_7_2021_vykonavani_pece_skoly_ep.pdf pdf pdf 606 kB
sb051-21.pdf pdf pdf 132 kB
UV 296-2021 vychazky-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 206 kB
UV 297-2021 navstevy-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 228 kB
UV 298-2021 omezeni-maloobchodu.pdf pdf pdf 245 kB
UV 299 - 2021 omezeni-volneho-pohybu.pdf pdf pdf 230 kB
UV 300-2021 zmena-usneseni.pdf pdf pdf 204 kB
Krizová opatření účinná od 2021-03-27.pdf pdf pdf 367 kB
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 322 kB
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 252 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 276 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 314 kB
Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021.pdf pdf pdf 374 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 735 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 496 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 203 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 213 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 190 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf pdf pdf 187 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf pdf pdf 180 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 195 kB

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky