Obec Staňkovice

Obsah stránky

Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace

Vyvěšeno: od 09.03.2020 do 31.12.2021
Kategorie: KORONAVIRUS

Doporučujeme, aby se občané řídili radami a doporučeními Bezpečnostní rady Stč. kraje (viz. příloha) a dále sledovali aktuální informace na web. stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/), Krajské hygienické stanice (http://www.khsstc.cz/). Občané, kteří se vrátili z postižených oblastí, nechť se řídí dle Algoritmu č. 3 – doporučení MZ občanům (viz. příloha Algoritmus 3) vydaným Ministerstvem zdravotnictví.

 

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a telefonní linky 771 137 070 (v pracovní dny 9:00-19:00, o víkendech 7:00-19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00-9:00). V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html . Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek jednání vlády ze dne 10.9.2021, přijatá mimořádná opatření MZDR.

 1.  Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2.  Změna Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pacientů v dlouhodobé lůžkové péči a uživatelů pobytových sociálních služeb a o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotncitví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • úpravu mimořádného opatření pro maloobchod. Nově se z něj od 13. září vyjímají školní aktivity. Z povinnosti doložení bezinfekčnosti a dodržení rozestupů tak aktuálně zmizí vnitřní sportoviště a bazény, a to v rámci výuky tělesné výchovy pro žáky jedné školy. Zároveň jsou jasněji upravená i pravidla při vzdělávacích akcích a zkouškách na vysokých školách. Studenti těchto škol se nebudou muset prokazovat potvrzením OTN. Toto nařízení zůstává v platnosti pouze pro vzdělávací akce a zkoušky, které jsou mimo studium na VŠ.
 • mimořádné opatření k testování v sociálních a zdravotních službách. Okruh poskytovatelů povinných provádět testování svých zaměstnanců a pacientů se od 13.9. rozšiřuje o poskytovatele následné lůžkové péče. První testování provedou do 20.9.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-10--zari-2021-190597/

INFO zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zaci-se-nebudou-muset-testovat-pri-skolnich-aktivitach-190608/

nebo zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/zaci-se-nebudou-muset-testovat-pri-skolnich-aktivitach/

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR jsou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Pro zjednodušení připojuji i původní mimořádná opatření MZ ČR, která byla dnes novelizována.

Zároveň upozorňuji na změnu podmínek souvisejících s cestováním – INFO zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/chorvatsko-irsko-a-rakousko-budou-nove-v-cervene-kategorii-zemi-podle-miry-rizika-nakazy-oranzove-bude-napr-slovensko-nebo-kanarske-ostrovy/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 30.8.2021, přijatá mimořádná opatření MZDR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
 • nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-30--srpna-2021-190410/

INFO zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zamestnanci-a-klienti-pobytovych-socialnich-zarizeni-se-budou-od-zari-pravidelne-testovat-190419/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Zasílám rovněž dnes 30. 8. 2021 vydané Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) - nezávislé skupiny expertů k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 – zdroj zde: https://www.meses.cz/wp-content/uploads/2021/08/MeSES_stanovisko_162021-1.pdf

a INFO z tisku např. zde:https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/odbornici-doporucuji-spojit-treti-davku-s-ockovanim-proti-chripce.2cad5cb6/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 19.8.2021:

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání rozhodla, že preventivní testy na covid-19 budou mít od září hrazené z prostředků zdravotního pojištění pouze osoby do 18 let, lidé mezi první a druhou dávkou očkování a pak ti, kteří budou mít od lékaře potvrzenou kontraindikaci očkování. Tyto testy slouží například k prokázání bezinfekčnosti při cestování, návštěvě restaurací nebo kulturních a sportovních akcí.

Až dosud platilo, že nárok na úhradu preventivních  testů mají všechny pojištěné osoby. A to na jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Od září bude preventivní testování hrazeno jen osobám do 18 let a rozočkovaným lidem, kteří jsou mezi 1. a 2. dávkou, nebo jim ještě neuplynulo 14 dní od 2. dávky či v případě Janssenu 14 dní od 1. dávky. Bezplatné preventivní testy budou mít také lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Hrazené i nadále  budou testy indikované lékařem.

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady--19--srpna-2021-190281/

INFO zde:https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-zmenu-podminek-pro-hrazeni-preventivnich-testu

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek jednání vlády z 16.8.2021 - úpravy v mimořádných opatření MZ ČR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda projednala dojde další vlnu rozvolnění od 1. září, také podmínky za jakých se vrátí žáci do škol.

Žáci se budou testovat 1., 6., a 9. září. Pokud se dítě odmítne nechat testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest. Doložit ale budou moci žáci negativní test z jiného odběrového místa.

Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.

Schválené další rozvolnění koronavirových opatření, a to od 1. září:

Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí.

Zoologické zahrady budou nově také bez kapacitních omezení. Musí být ale umožněn rozestup 1,5 metru.

Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolů 6 lidí namísto dosavadních 4.

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady--16--srpna-2021-190256/

Tisková konference – video např. zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-jednala-o-pravidlech-pro-zacatek-skolniho-roku-cekame-na-tiskovou-konferenci-40369207

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 30.7.2021 - úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních MZ ČR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 2. Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-středním-a-vysokým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-2.-srpna-2021.pdf 
 3. Ochranné-opatření-–-vstup-do-zemí-s-extrémním-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-1.-do-31.-8.-2021.pdf
 4. Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-31.-7.-2021-do-odvolání.pdf
 5. Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-8-2021-do-odvolani.pdf
 6. Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-8-2021-do-odvolani.pdf 

Vláda projednala tři úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

První změna reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil mimořádné opatření ministerstva o povinnosti nosit na vybraných místech ochranu dýchacích cest, a to kvůli údajně nedostatečnému odůvodnění. V novém mimořádném opatření proto Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplnilo a rozšířilo.

Druhá změna se týká ochranného opatření o podmínkách vstupu do České republiky. Ministerstvo v něm od soboty 31. července zmírňuje podmínky pro příjezd dětí do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem. Tyto děti nebudou potřebovat při přejezdu hranic platný RT-PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného RT-PCR testu po příjezdu do ČR. Tento test sice podstoupit i nadále musí, mohou se však nechat otestovat ihned po příjezdu. Dál platí, že do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí zůstat v sebeizolaci. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo i podmínky pro příjezd zahraničních studentů, kteří pro pobyt v ČR potřebují vstupní víza, tak, aby tito studenti mohli do Česka přijet a ke studiu nastoupit.

Poslední změna se týká seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Ministerstvo prodloužilo platnost tohoto seznamu o další měsíc, tedy do 31. srpna.

Další opatření se uvolní v neděli od 1. srpna, kdy se například zvýší limity na počty lidí v bazénech či zoologických zahradách. A zvýší se i kapacity pro účast na sportovních a kulturních akcích. Na diskotéch a klubech bude také povoleno tančit.

MZ ČR dnes rovněž zveřejnilo své doporučení pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 - k dispozici v příloze případně zde:https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/ 

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--cervence-2021-189987/

Info např. zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/statni-zamestnanci-ockovani-proti-covid-19-budou-mit-narok-na-dva-dny-placeneho-volna--schvalila-vlada-189998/

Tisková konference – video např. zde:https://www.novinky.cz/domaci/clanek/obejdeme-se-uz-bez-respiratoru-tiskova-konference-po-jednani-vlady-40367592

Tisková informace MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-doplnene-opatreni-o-ochrane-dychacich-cest-a-mirnejsi-pravidla-pro-deti-pri-navratu-ze-zahranici/

a zde:https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/andorra-bude-nove-v-tmave-cervene-kategorii-podle-miry-rizika-nakazy-dansko-a-francie-budou-cervene/

Mimořádná opatření MZ ČR jsou vyhlášena zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 26.7.2021- změny a nové mimořádné opatření MZ ČR.

 1. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
 2. Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021
 3. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení

Vláda projednala tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od 27.7.2021 musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách.

Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

Výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26--cervence-2021-189934/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 12.7.2021 - nová mimořádná opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12--cervence-2021-189665/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 1.7.2021 - změny mimořádných opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
 3. Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Vláda nově změnila status lidí, kteří mají pouze jednu dávku očkování. Ta od pátku 9. července nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti. Lidé se proto budou muset nechat testovat až do doby, kdy uběhne 14 dní po druhé dávce očkování.

Vláda zrušila omezení 9 měsíců, kdy je očkování považováno za účinné. Bude na dobu neomezenou a uvidí se, zda pak bude nutné přeočkování.

Testy po návratu ze zahraničí

Zpřísní se pravidla po příjezdu ze zahraničí. Na rozdíl od stávajících pravidel budou muset být testovaní přijíždějící z jakékoliv země. Konkrétní režim bude záviset na barvě dané země. Režim bude sjednocený pro zelené a oranžové země. Cestující z těchto států budou muset vyplnit příjezdový formulář a prokázat se antigenním testem starým maximálně 48 hodin.

Pokud navíc zaměstnanec nebude mít negativní test po příjezdu za zahraničí, nesmí ho podle nového vládního nařízení zaměstnavatel na pracoviště pustit.

Letecká společnost by člověka neměla vpustit na palubu, pokud nebude mít odjezdový formulář. Kontrola lidí po příjezdu má být pro hygienické stanice nyní priorita.

U červených a tmavě červených zemí pro plně naočkovaného člověka žádné omezení neplatí. Ostatní budou muset jít do samoizolace a poté podstoupit PCR test.

O zákazu cestování do zemí označených černě ministr řekl, že „není jednoznačné“. „To se mění na důrazné doporučení do černých, nejvíce rizikových, nejezdit. Řadí se sem země jako Tunisko. Od 12. 7. by tam byla zařazena i Velká Británie. 

Vláda dále schválila opatření, podle kterého musí být každý test vyšetřený na mutace. Hygienické stanice podle ministra musí vzorek trasovat do 48 hodin.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1--cervence-2021-189550/

Info např. zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prvni-davka-neprokaze-bezinfekcnost-vlada_2107011944_btk

Tisková konference – video např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-tk-po-jednani-vlady-k-navrhum-opatreni-proti-covidu/2059114?

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 28.6.2021- změny mimořádných opatření MZ ČR:

 1. Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 3. Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
 5. Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést. Přehled projednaných mimořádných opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž se souhlasem vlády vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19. Cílem programu je pomoci zdravotníkům z nemocnic, kteří v uplynulém období zažívali extrémní psychickou zátěž spojenou s mimořádným náporem pacientů a také s nebývale vysokými počty zemřelých. Každé nestátní zdravotnické zařízení, které v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 pečovalo o pacienty s covid-19, bude moci požádat o 8 000 korun na zdravotnického pracovníka či jiného odborného pracovníka. Z těchto penez pak bude moci dotyčný pracovník čerpat zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například na pobyt v lázních. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv. Schválený plán přikládám v příloze.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-lidem-a-obcim-na-jizni-morave-postizenym-zivelni-pohromou-189410/

 

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28--cervna-2021-189393/

 

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR zde:https://koronavirus.mzcr.cz/kabinet-dnes-schvalil-radu-dulezitych-opatreni-mezi-nimi-povinne-diskriminacni-pcr-u-kazdeho-pozitivniho-vzorku-a-ceske-certifikaty-pro-osoby-ockovane-ve-tretich-zemich/

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové mimořádné opatření MZ ČR z 25.6.2021:

 1. Mimořádné opatření MZDR Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf

Co se od 26.6.2021 mění:

Změny v maloobchodě a službách

Co do obsazenosti, nově může být v provozovně jedna osoba na 10 m2.

Ruší se zákaz propagačních aktivit v maloobchodu.

Ruší se podmínka, že v jeden okamžik může být poskytována služba jednomu zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinnost evidence zákazníků.

Kapacita návštěvníků bazénů a wellness se zvyšuje z 50 na 75 procent.

Novinka v hospodách či klubech

Nově je umožněna živá hudba, nikoli však tanec. Ten je stále zakázaný.

Kulturní akce

Zvýší se maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. A to bez omezení kapacity venkovního prostoru.

Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze 75 procent místo dosavadních 50 procent.

Do kin a multiplexů se vrátí možnost konzumovat občerstvení i v hledišti. Aktuálně je možné si občerstvení koupit, ale správně by divák v sále jíst neměl.

Muzea a galerie, hrady a zámky

V muzeích a galeriích bude možné počítat 10 m2 na návštěvníka, tedy zvýší se možná kapacita.

Co se týče hradů a zámků, v případě, že bude návštěvník očkovaný nebo testovaný, bude pro něj prohlídka bez omezení.

Tato opatření by podle ministra zdravotnictví měla zůstat v platnosti delší dobu.

Zdroj zde: Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26. 6. 2021 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 21.6.2021 - změny mimořádných opatření MZ ČR.:

 1. Usnesení vlády č. 575 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června
 3. Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června,
 4. Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června.

Změna se týká změn v omezeních maloobchodu a služeb, které měly původně začít platit od 1. července. Jedná se například o snížení limitu prodejní plochy na jednoho zákazníka, navýšení limitů počtu osob na venkovní a vnitřní akce či povolení živé hudby v restauracích, barech nebo hudebních klubech, což vláda odsouhlasila už minulé pondělí. Nově ale tyto změny s drobnými úpravami začnou platit už od pondělí 26. června. Zpřesňují se třeba pravidla pro případ pozitivního testu na covid-19 zjištěného během vícedenní akce pro děti a mládež.

Opatření přehledně: Od soboty 26. června

Obchody

 • Nově bude platit pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních.

Restaurace

 • V restauracích a klubech bude umožněna živá hudba, nikoliv tanec.

Služby

 • Kadeřnictví, kosmetika či masáže už nebudou muset poskytovat službu pouze jednomu zákazníkovi a nebude potřeba zákazníky evidovat.
 • V bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75 procent.

Kulturní akce

 • Od 1. července bude možné pořádat venku kulturní akce až pro 5 tisíc lidí,  uvnitř budou moci být akce pro 2 tisíce návštěvníků
 • Kapacita sálu bude moci být naplněna ze 75 procent.
 • Nově budou moci lidé konzumovat i v hledištích.
 • Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech a zámcích nebude platit omezení na 10 lidí.​

Roušky

 • O používání roušek místo respirátorů, například v obchodech či veřejné dopravě, vláda rozhodne příští týden.

S platností od zítřka, tedy od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, že byl plně naočkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--cervna-2021-189281/

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-v-roce-2022-navysi-platby-do-verejneho-zdravotniho-pojisteni--vlada-uvolnila-i-dalsi-penize-na-podporu-kultury-189282/

Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-uspisila-rozvolneni-planovane-k-1-cervenci-k-26-cervnu/2053950?

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek z jednání vlády dne 14.06.2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1. Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
 2. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července,
 3. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června,
 6. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června

Opatření přehledně:

Od úterý 15. června

 • se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.
 • Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.

Od 1. července

 • vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a vést evidenci zákazníků.
 • Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku.
 • Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test
 • Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.

 

Zdroj zde:  Název Soubor Velikost Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace pdf pdf 125 kB

Další přílohy

Název Soubor Velikost
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí.pdf pdf pdf 214 kB
Inforamce_jednani_KEK_09032020.pdf pdf pdf 124 kB
info KONTAKTY.pdf pdf pdf 153 kB
Algoritmus_3-COVID19-05032020.pdf pdf pdf 142 kB
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf pdf pdf 215 kB
8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf pdf pdf 209 kB
3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3 (2).pdf pdf pdf 197 kB
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.pdf pdf pdf 115 kB
sb030-20-AK.pdf.pdf pdf pdf 92 kB
Informace k nouzovému stavu.pdf pdf pdf 299 kB
sb031-20.pdf pdf pdf 128 kB
12_sb032-20-KRIZOVA_OPATRENI_NS_13_03_20.pdf pdf pdf 107 kB
sb033-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
sb034-20-AK.pdf pdf pdf 93 kB
Opatreni vlady.pdf pdf pdf 1 MB
Opatření MěÚ KH.pdf pdf pdf 456 kB
Usnesení vlády č.215 ze dne 15.3.2020 IHOABMQVW63P.pdf pdf pdf 140 kB
sb0035-2020.pdf pdf pdf 137 kB
Priloha OOP Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.pdf pdf pdf 130 kB
sb037-20-AK.pdf pdf pdf 348 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020.pdf pdf pdf 249 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020.pdf pdf pdf 103 kB
sb041-20.pdf pdf pdf 97 kB
rozhodnuti hejtmanky 18.3.2020.pdf pdf pdf 103 kB
ROZHODNUTÍ VLÁDY Z 18.3.2020.pdf pdf pdf 127 kB
FCC HP -Dopis_.pdf pdf pdf 247 kB
Mimořádné opatření vlády 19.3.2020 MZDR 12501 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 192 kB
Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020.pdf pdf pdf 146 kB
Ceska posta - 23.03.2020 vyplácení důchodů a další informace (KORONAVIRUS).pdf pdf pdf 178 kB
Ceska posta 20.3.2020 - Aktuální uzavření pošt .pdf pdf pdf 648 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12744 2020-2 MIN KAN.pdf pdf pdf 667 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 839 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 879 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12746 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12871 2020-2 MIN KAN .pdf pdf pdf 477 kB
sb0045-2020.pdf pdf pdf 111 kB
Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.pdf pdf pdf 240 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra - občanský průkaz.cestovní pas. řidičský průkaz.pdf pdf pdf 213 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt ve veřejné správě.pdf pdf pdf 3 MB
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti a dalších náležitostí.pdf pdf pdf 277 kB
Rozhodnuti č.3 2020_HEJTMANKY Stř.KRAJE o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stravu .pdf pdf pdf 267 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 26.března 2020 - MZDR 13361 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
sb046-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb047-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
sb048-20_1.pdf pdf pdf 132 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 - MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 12745 2020-5 MIN KAN.pdf pdf pdf 233 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
sb051-20-AK.pdf pdf pdf 110 kB
sb052-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf pdf pdf 508 kB
Opatreni_obecne_povahy_vlady_CR_-_20200401.pdf pdf pdf 123 kB
sb053-20-AK.pdf pdf pdf 94 kB
sb054-20.pdf pdf pdf 1 MB
Detsky_ockovaci_kalendar.pdf pdf pdf 508 kB
Dopis_PM_Plaga k opatření MŠ podepsaný.pdf pdf pdf 200 kB
příloha - Opatření MŠ.pdf pdf pdf 211 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Seznam úkolů_ ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 263 kB
sb056-20-AK.pdf pdf pdf 102 kB
MAS Lípa - Výzva - zachraň práci.pdf pdf pdf 195 kB
sb057-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb058-20-AK.pdf pdf pdf 116 kB
sb059-20-AK.pdf pdf pdf 114 kB
sb062-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf pdf pdf 235 kB
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf pdf pdf 238 kB
Pokyn_sňatečné_obřady od 20.dubna 2020.pdf pdf pdf 295 kB
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf pdf pdf 250 kB
Rozhodnutí_o_dočasném_povolení_neregistrovaného_humánního_léčivého_přípravku_Avigan.pdf pdf pdf 730 kB
sb065-20-AK.pdf pdf pdf 98 kB
sb066-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ ÚKŠ_Prezenční_Listina_24.4.pdf pdf pdf 310 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Zápis_ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 271 kB
Opatreni vlady (1).pdf pdf pdf 344 kB
Rozhodnuti_c_7_deti.pdf pdf pdf 275 kB
sb069-20.pdf pdf pdf 182 kB
sb070-20-AK.pdf pdf pdf 145 kB
sb072-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
ochrana_zdravi_ms.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_ss_kon.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_zs.pdf pdf pdf 1021 kB
Opatření vlady ze dne 4. května 2020 č. 509.pdf pdf pdf 247 kB
příloha_čestné_prohlášení.pdf pdf pdf 269 kB
sb080-20-AK.pdf pdf pdf 118 kB
sb081-20-AK.pdf pdf pdf 117 kB
sb082-20-AK.pdf pdf pdf 113 kB
sb083-20.pdf pdf pdf 104 kB
sb0084-2020.pdf pdf pdf 235 kB
sb085-20.pdf pdf pdf 90 kB
sb086-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
sb087-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
Opatreni vlady (2).pdf pdf pdf 210 kB
Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020.pdf pdf pdf 5 MB
Nařízení_KHS_č._2-2020.pdf pdf pdf 617 kB
Nařízení_KHS_č._3-2020 (2).pdf pdf pdf 387 kB
sb162-20.pdf pdf pdf 128 kB
Informace k usnesení vlády_ver. 2.pdf pdf pdf 258 kB
Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf pdf pdf 491 kB
Postup pro určené školy.docx docx docx 19 kB
sb166-20.pdf pdf pdf 257 kB
Narizeni_HT_c_9__skoly__pece.pdf pdf pdf 498 kB
Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče.pdf pdf pdf 236 kB
sb168-20.pdf pdf pdf 177 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-luzkove-pece-socialnich-sluzeb-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 270 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 333 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-zaznam-o-pozitivnim-nalezu-v-ISIN-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 261 kB
Manual.jpg jpg jpg 110 kB
sb169-20.pdf pdf pdf 89 kB
sb171-20.pdf pdf pdf 115 kB
UV 1078 - 2020.pdf pdf pdf 230 kB
UV 1079 - 2020.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1080 - 2020.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf pdf pdf 501 kB
sb174-20.pdf pdf pdf 87 kB
akutni-luzkova-pece-1100.pdf pdf pdf 196 kB
akutni-luzkova-pece-priloha-1100-.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-1101.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-priloha-1101.pdf pdf pdf 182 kB
Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD.pdf pdf pdf 2 MB
sb176-20.pdf pdf pdf 114 kB
Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf pdf pdf 5 MB
sb180-20.pdf pdf pdf 138 kB
Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova.pdf pdf pdf 224 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020.pdf pdf pdf 299 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf pdf pdf 304 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael (1).pdf pdf pdf 564 kB
zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf pdf pdf 207 kB
Rozhodnuti_HT_c_15_2020_podespane_el.pdf pdf pdf 525 kB
Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf pdf pdf 502 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf pdf pdf 564 kB
Eduzmena_InfografikaRodiče_OnlineVýuka.pdf pdf pdf 84 kB
Letak_omezeni.pdf pdf pdf 398 kB
eRouska-letak-rgb.pdf pdf pdf 2 MB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 303 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 306 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 336 kB
2020-11-20 Mimořádné-opatření-antigenní-testování-klienti-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 298 kB
2020-11-20 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020.pdf pdf pdf 383 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf pdf pdf 302 kB
Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201.pdf pdf pdf 238 kB
Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197.pdf pdf pdf 218 kB
Omezeni-skol-od-25-listopadu-uv201120-1198.pdf pdf pdf 223 kB
Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199.pdf pdf pdf 224 kB
Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200.pdf pdf pdf 234 kB
Organy-verejne-moci-uv201120-1202.pdf pdf pdf 208 kB
Prodlouzeni-nozoveho-stavu-uv201120-1195.pdf pdf pdf 130 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196.pdf pdf pdf 200 kB
sb194-20.pdf pdf pdf 148 kB
2020-11-27 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-nákazy-covid-19-od-30.11.2020.pdf pdf pdf 247 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020.pdf pdf pdf 291 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 527 kB
UV 1262 - 2020 hromadne-akce.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1263 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 225 kB
UV 1264 - 2020 navstevy.pdf pdf pdf 209 kB
Změny od 3.12. PDF.pdf pdf pdf 561 kB
Změny od 3.12.2020 JPG.jpg jpg jpg 352 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196.pdf pdf pdf 200 kB
2.12.2020.png png png 744 kB
3.12.2020.jpg jpg jpg 426 kB
7. 12. 2020.pdf pdf pdf 516 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 278 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 534 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
UV 1290 - 2020.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1291 - 2020.pdf pdf pdf 204 kB
UV 1292 - 2020.pdf pdf pdf 200 kB
9.12.2020.jpg jpg jpg 187 kB
9.12.2020.pdf pdf pdf 513 kB
UV 1294 - 2020 nouzovy-stav.pdf pdf pdf 202 kB
UV 1295 - 2020 krizova-opatreni.pdf pdf pdf 202 kB
14. 12. 2020.pdf pdf pdf 502 kB
15. 12. 2020.pdf pdf pdf 549 kB
2020-12-14 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-od-18-12-2020-do-odvolani1.pdf pdf pdf 5 MB
Informační leták k dobrovolnému Ag testování.pdf pdf pdf 392 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 3 MB
sb220-20.pdf pdf pdf 123 kB
UV 1325 - 2020 zakaz-navstev.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1332 - 2020 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1333 - 2020 napoje-okenko.pdf pdf pdf 198 kB
UV 1334 - 2020 volny-pohyb.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1335 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 213 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
Mimořádné-opatření-–-nařízení-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče-a-následné-lůžkové-péče-s-účinností-od-22.-12.-2020.pdf pdf pdf 279 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-očkování-do-ISIN-s-účinností-od-27.-12.-2020.pdf pdf pdf 254 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-výsledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-účinností-od-1.-1.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
sb237-20.pdf pdf pdf 92 kB
uv201221-1370.pdf pdf pdf 131 kB
23.12.2020 úprava.pdf pdf pdf 466 kB
2020-12-23 Ochranné-opatření-lety-ze-Spojeného-království-Velké-Británie-a-Severního-Irska-s-účinností-od-23.-12.-2020-od-12-hodin.pdf pdf pdf 291 kB
Mimořádné-opatření-nakládání-s-infekčními-odpady-ze-zdravotnických-zařízení-s-účinností-od-24.-12.-2020.pdf pdf pdf 268 kB
sb242-20.pdf pdf pdf 146 kB
UV 1373-2020 nouzovy-stav_1.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1374-2020 prodlouzeni-opatreni_1.pdf pdf pdf 210 kB
UV 1375-2020 volny-pohyb_1.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1376-2020 maloobchod_1.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1377-2020 skoly.pdf pdf pdf 221 kB
UV 1378-2020_deti.pdf pdf pdf 223 kB
UV 1379-2020 urady_1.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_17_2020_podepsaneel.pdf pdf pdf 2 MB
07. 01. 2021.pdf pdf pdf 470 kB
MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg jpg jpg 865 kB
Rozhodnuti_HT_c_1_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 520 kB
UV_č.12_2021.pdf pdf pdf 200 kB
UV_č.15_2021.pdf pdf pdf 193 kB
UV_č_13_2021.pdf pdf pdf 222 kB
UV_č_14_2021.pdf pdf pdf 225 kB
UV_č_16_2021.pdf pdf pdf 203 kB
Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf pdf pdf 2 MB
Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf pdf pdf 1010 kB
Vše o očkování - senioři 80+JPG.jpg jpg jpg 515 kB
Vše o očkování str. 1.jpg jpg jpg 549 kB
Vše o očkování str. 2.jpg jpg jpg 484 kB
sb007-20.pdf pdf pdf 87 kB
UV 33 - 2021 Krizove-opatreni-o-pohrebnictvi.pdf pdf pdf 204 kB
Stanovisko petice a nouzový stav.pdf pdf pdf 233 kB
Vše o očkování 80plus.pdf pdf pdf 1 MB
sb009-21.pdf pdf pdf 1 MB
UV 53 - 2021 obchody-a-sluzby.pdf pdf pdf 245 kB
UV 54 - 2021 pracovnelekarske-prohlidky.pdf pdf pdf 647 kB
21.1.2021.pdf pdf pdf 513 kB
Rozhodnuti_HT_c_2_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 519 kB
uv210122-0055.pdf pdf pdf 130 kB
uv210122-0056.pdf pdf pdf 131 kB
uv210122-0057.pdf pdf pdf 167 kB
Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_2021.pdf pdf pdf 535 kB
TZ MZe 26.01.2021.pdf pdf pdf 120 kB
29.12021 (2).pdf pdf pdf 462 kB
Vše o očkování - web. stránky PDF.pdf pdf pdf 541 kB
PUVODNI UV 78 - 2021 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 247 kB
UV 119 - 2021 zmena maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 209 kB
11022021.pdf pdf pdf 513 kB
cestne-prohlaseni-0137.pdf pdf pdf 433 kB
datove-schranky-0140.pdf pdf pdf 200 kB
krematoria-0136.pdf pdf pdf 202 kB
kriticka-infrastruktura-0135.pdf pdf pdf 218 kB
lekarske-prohlidky-0137.pdf pdf pdf 209 kB
maloobchod-0126.pdf pdf pdf 246 kB
nouzovy-stav-0125.pdf pdf pdf 203 kB
omezeni-okresu-0134.pdf pdf pdf 213 kB
organy-verejne-moci-0128.pdf pdf pdf 208 kB
Rozhodnuti_HT_c_3_2021_skoly_podepsane.pdf pdf pdf 516 kB
skoly-0129.pdf pdf pdf 223 kB
socialni-davky-0143.pdf pdf pdf 207 kB
STCK_zadost_o_vyhlaseni_nouzoveho_stavu.pdf pdf pdf 708 kB
urcene-skoly-0130.pdf pdf pdf 223 kB
veznice-0133.pdf pdf pdf 215 kB
volny-pohyb-0127.pdf pdf pdf 241 kB
vychazky-0132.pdf pdf pdf 201 kB
zakaz-navstev-0131.pdf pdf pdf 225 kB
zmena-zamestnavatele-0141.pdf pdf pdf 201 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-izolace-a-karanténa-od-1.-3.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 150 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 250 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-vystavení-certifikátu-o-dokončení-očkování-v-ISIN.pdf pdf pdf 124 kB
Novinky k rouškám a respirátorům.pdf pdf pdf 384 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 364 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 618 kB
2021-02-26 Ochranné-opatření-mezení-překročení-hranice-ČR-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 924 kB
2021-02-26 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-COVID-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 257 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.pdf pdf pdf 358 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf pdf pdf 409 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf pdf pdf 341 kB
Rozhodnuti_HT_c_4_2021_skoly_el_podepsane_2.pdf pdf pdf 530 kB
sb0038-2021.pdf pdf pdf 158 kB
sb039-21.pdf pdf pdf 291 kB
Usnesení č.196.pdf pdf pdf 132 kB
Usnesení č.197.pdf pdf pdf 170 kB
Usnesení č.198.pdf pdf pdf 166 kB
Usnesení č.199.pdf pdf pdf 135 kB
Usnesení č.200.pdf pdf pdf 144 kB
Usnesení č.201.pdf pdf pdf 152 kB
Usnesení č.202.pdf pdf pdf 131 kB
Usnesení č.203.pdf pdf pdf 143 kB
Usnesení č.204.pdf pdf pdf 141 kB
Usnesení č.205.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.206.pdf pdf pdf 136 kB
Usnesení č.207.pdf pdf pdf 130 kB
Usnesení č.208.pdf pdf pdf 134 kB
Usnesení č.209.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.210.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.211.pdf pdf pdf 137 kB
Usnesení č.212.pdf pdf pdf 150 kB
Usnesení č.213.pdf pdf pdf 124 kB
Usnesení č.213-příloha.pdf pdf pdf 251 kB
Usnesení č.214.pdf pdf pdf 123 kB
Usnesení č.214-příloha.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.215.pdf pdf pdf 133 kB
Usnesení č.216.pdf pdf pdf 154 kB
Usnesení č.217.pdf pdf pdf 169 kB
cestne prohlaseni vzor.docx docx docx 16 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.docx docx docx 16 kB
formular cesty mimo praci.docx docx docx 18 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx docx docx 18 kB
otázky a odpovědi.docx docx docx 28 kB
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx docx docx 13 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx docx docx 13 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 146 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 127 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 140 kB
sb0040-2021.pdf pdf pdf 88 kB
sb042-21.pdf pdf pdf 97 kB
Zapojeni_PL_do_ockovani_informace.pdf pdf pdf 2 MB
zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244.pdf pdf pdf 209 kB
zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf pdf pdf 217 kB
AstraZeneca.pdf pdf pdf 493 kB
Comirnaty.pdf pdf pdf 566 kB
Integrovaná doprava tisková zpráva -Testování Covid-19.pdf pdf pdf 547 kB
Moderna.pdf pdf pdf 562 kB
Zapojení praktických lékařů do očkování.pdf pdf pdf 2 MB
UV 248-2021.pdf pdf pdf 212 kB
UV 249-2021.pdf pdf pdf 204 kB
UV 249-2021-priloha_1.pdf pdf pdf 193 kB
UV 249-2021-priloha_2.pdf pdf pdf 189 kB
UV 249-2021-priloha_3.pdf pdf pdf 198 kB
UV 249-2021-priloha_4.pdf pdf pdf 187 kB
UV 249-2021-priloha_5.pdf pdf pdf 366 kB
UV 249-2021-priloha_6.pdf pdf pdf 178 kB
UV 249-2021-priloha_7.pdf pdf pdf 188 kB
UV 249-2021-priloha_8.pdf pdf pdf 194 kB
UV 250-2021.pdf pdf pdf 211 kB
2. Změna-mimořádného-opatření-povinne-testování-zaměstnavatele-od-17-3-2021.pdf pdf pdf 340 kB
sb050-21.pdf pdf pdf 91 kB
zmena-krizoveho-opatreni-0292.pdf pdf pdf 203 kB
Rozhodnuti_HT_c_6_2021_skoly_el_podepsane.pdf pdf pdf 538 kB
Rozhodnuti_HT_stck_c_7_2021_vykonavani_pece_skoly_ep.pdf pdf pdf 606 kB
sb051-21.pdf pdf pdf 132 kB
UV 296-2021 vychazky-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 206 kB
UV 297-2021 navstevy-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 228 kB
UV 298-2021 omezeni-maloobchodu.pdf pdf pdf 245 kB
UV 299 - 2021 omezeni-volneho-pohybu.pdf pdf pdf 230 kB
UV 300-2021 zmena-usneseni.pdf pdf pdf 204 kB
Krizová opatření účinná od 2021-03-27.pdf pdf pdf 367 kB
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 322 kB
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 252 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 276 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 314 kB
Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021.pdf pdf pdf 374 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 735 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 496 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 203 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 213 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 190 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf pdf pdf 187 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf pdf pdf 180 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 195 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-6-4-2021-k-testovani-zaku-od-26-4-2021_2204.pdf pdf pdf 134 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol_od_26-4-2021.pdf pdf pdf 133 kB
Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota.pdf pdf pdf 207 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 226 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 264 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf pdf pdf 187 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf pdf pdf 388 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 196 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 265 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 189 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května.pdf pdf pdf 246 kB
uv 423-2021 - priloha 1 provoz-vysokych-skol.pdf pdf pdf 227 kB
uv 423-2021 - priloha 2 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 272 kB
uv 423-2021 - priloha 3 testovani-zaku.pdf pdf pdf 192 kB
uv 423-2021 - priloha 4 testovani-zamestnancu.pdf pdf pdf 181 kB
uv 423-2021.pdf pdf pdf 195 kB
uv 424-2021 - dalsi-zmeny-mimoradnych-opatreni.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května (1).pdf pdf pdf 257 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR.pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol.pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna.pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna.pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna.pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu.pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku.pdf pdf pdf 395 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR (1).pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol (1).pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna (1).pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna (1).pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna (1).pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu (1).pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku (1).pdf pdf pdf 395 kB
2021-05-10 MeSES_vyjadreni_balicky.pdf pdf pdf 38 kB
uv 448-2021 - priloha 1 - zmena-opatreni-maloobchody.pdf pdf pdf 192 kB
uv 448-2021 - priloha 2 - maloobchody.pdf pdf pdf 259 kB
uv 448-2021 - priloha 3 - navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich.pdf pdf pdf 208 kB
uv 448-2021 - priloha 4 - socialni-sluzby-tereni-formou.pdf pdf pdf 185 kB
uv 448-2021 - priloha 5 - testovani-zaku.pdf pdf pdf 194 kB
uv 448-2021 - priloha 6 - provoz-skol.pdf pdf pdf 398 kB
uv 448-2021.pdf pdf pdf 201 kB
uv 449-2021.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 10. května.pdf pdf pdf 202 kB
Aktuální - Testování pro školy_ přehled laboratoří_souhrnná tabulka.xls xls xls 208 kB
dopis hejtmanky starostům 12.5..pdf pdf pdf 253 kB
MO MZ, kterým se mění MO MZ - frekvence testování dětí, žáků a studenů v....pdf pdf pdf 132 kB
uv 450-2021 - priloha 1 - maloobchody.pdf pdf pdf 259 kB
uv 450-2021 - priloha 2 - testovani-zamestnancu.pdf pdf pdf 201 kB
uv 450-2021.pdf pdf pdf 193 kB
Změny od 17. května.pdf pdf pdf 203 kB
mimoradna-opatreni-0471.pdf pdf pdf 198 kB
příloha č. 4_testovani-zaku-0471.pdf pdf pdf 186 kB
příloha č_1_maloobchody-a-sluzby-0471.pdf pdf pdf 257 kB
příloha č_2_ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471.pdf pdf pdf 188 kB
příloha č_3_provoz-skol-0471.pdf pdf pdf 388 kB
příloha č_5_testovani-na-VS-0471.pdf pdf pdf 184 kB
příloha č_6_skoly-v-prirode-0471.pdf pdf pdf 374 kB
2021-05-21 Změna-mimořádného-opatření-provoz-škol-od-24.-5.-2021.pdf pdf pdf 116 kB
2021-05-22 Změna-mimořádných-opatření-lhůty-pro-uznávání-COVID_od-24.-5.-2021.pdf pdf pdf 171 kB
Navrh-zmeny zakonu 258-2000 a 94-2021.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 24. května.pdf pdf pdf 182 kB
uv 485-2021 - priloha 1 - maloobchody-a-sluzby-od-31-05-2021 .pdf pdf pdf 268 kB
uv 485-2021 - priloha 2 - omezeni-skol-od-31-05-2021.pdf pdf pdf 388 kB
uv 485-2021 - priloha 3 - testovani-prijimaci-zkousky-od-31-05-2021.pdf pdf pdf 189 kB
uv 485-2021 - priloha 4 - testovani-obyvatel-od-01-06-2021.pdf pdf pdf 377 kB
uv 485-2021 - priloha 5 - maloobchody-a-sluzby-od-25-05-2021 .pdf pdf pdf 351 kB
uv 485-2021.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 31. května.pdf pdf pdf 210 kB
uv 507-2021 - priloha 1 - maloobchody.pdf pdf pdf 351 kB
uv 507-2021 - priloha 2 - skoly.pdf pdf pdf 352 kB
uv 507-2021 - priloha 3 - ochrana-dychacich-cest.pdf pdf pdf 182 kB
uv 507-2021 - priloha 4 - ockovani.pdf pdf pdf 365 kB
uv 507-2021.pdf pdf pdf 194 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021.pdf pdf pdf 122 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 150 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 246 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 192 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 133 kB
2021-06-07 Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-Srbskou-republikou-od-21-6-2021.pdf pdf pdf 125 kB
2021-06-07 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 109 kB
MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb.pdf pdf pdf 250 kB
Opatření přehledně 07-06-2021_1.pdf pdf pdf 312 kB
_Změny od 8. června.pdf pdf pdf 212 kB
MO-MZ_01_maloobchod-od-cervence.pdf pdf pdf 252 kB
uv 552-2021 - priloha 2 - ochrana-dychacich-cest.pdf pdf pdf 179 kB
uv 552-2021 - priloha 3 - izolace-a-karantena.pdf pdf pdf 185 kB
uv 552-2021 - priloha 4 - testovani.pdf pdf pdf 354 kB
uv 552-2021.pdf pdf pdf 194 kB
uv210621-0575.pdf pdf pdf 123 kB
w210621a-0575.pdf pdf pdf 253 kB
w210621b-0575.pdf pdf pdf 120 kB
w210621c-0575.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021 (1).pdf pdf pdf 255 kB
Screeningové testování - září 2021.pdf pdf pdf 492 kB
UV 28062021-604.pdf pdf pdf 195 kB
UV 28062021-604-priloha01-ochrana-dychacich-cest.pdf pdf pdf 405 kB
UV 28062021-604-priloha02-provoz-skol.pdf pdf pdf 196 kB
UV 28062021-604-priloha03-diskriminacni-RT-PCR-test.pdf pdf pdf 229 kB
UV 28062021-604-priloha04-ockovani.pdf pdf pdf 210 kB
UV 2021-07-01 606 - priloha 1-ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti.pdf pdf pdf 196 kB
UV 2021-07-01 606 - priloha 2-plan-ockovani-osob.pdf pdf pdf 180 kB
UV 2021-07-01 606.pdf pdf pdf 192 kB
COVID_zmeny_9_7.pdf pdf pdf 101 kB
uv 632-2021 - priloha - druha-davka.pdf pdf pdf 181 kB
uv 632-2021.pdf pdf pdf 198 kB
uv 633-2021 - priloha - ohlaseni-akci.pdf pdf pdf 208 kB
uv 633-2021.pdf pdf pdf 198 kB
COVID_zmeny_15_7.pdf pdf pdf 84 kB
UV 667 z 2021-07-19 .pdf pdf pdf 124 kB
UV 667 z 2021-07-19-priloha_1-testovani-od-1-9-2021 .pdf pdf pdf 219 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021.pdf pdf pdf 139 kB
MO-MZ-maloobchod.pdf pdf pdf 254 kB
MO-MZ-skolstvi.pdf pdf pdf 114 kB
COVID_zmeny_1_8.pdf pdf pdf 90 kB
2021-07-30 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-31-7-2021.pdf pdf pdf 303 kB
2021-07-30 Ochranné-opatření-omezení-překročení-hranice-od-31-7-2021.pdf pdf pdf 392 kB
2021-07-30 Ochranné-opatření-vstup-do-zemí-s-extrémním-rizikem-covid-19-od-1-do-31-8-2021.pdf pdf pdf 201 kB
2021-07-30 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-rizikem-covid-19-od-2-8-2021.pdf pdf pdf 127 kB
2021-07-30 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-29-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-od-1-8-2021.pdf pdf pdf 125 kB
Doporučení-Ministerstva-zdravotnictví-ČR-pro-školy-a-školská-zařízení-k-zahájení-školního-roku-2021-2022.pdf pdf pdf 200 kB
maloobchody-od-01-09-_final.pdf pdf pdf 423 kB
ochrana-dychacich-cest-od-31-08-.pdf pdf pdf 180 kB
screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf pdf pdf 408 kB
COVID_zmeny_1_9.pdf pdf pdf 82 kB
UV 713-2021-priloha-testovani-obyvatel-od-1-9-2021.pdf pdf pdf 381 kB
UV 713-2021-testovani-obyvatel.pdf pdf pdf 192 kB
UV 714-2021-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf pdf pdf 192 kB
UV 714-2021-priloha-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-od-1-9-2021.pdf pdf pdf 424 kB
MeSES_stanovisko_162021-1.pdf pdf pdf 72 kB
UV 772-2021 o testování zaměstnanců v sociálních službách.pdf pdf pdf 216 kB
UV 773-2021 o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb.pdf pdf pdf 212 kB
2021-09-10 Změna-mimořádného-opatření-z-30.-8.-2021-k-testování-u-poskytovatelů-zdravotních-a-sociálních-služeb-od-13.-9.-2021.pdf pdf pdf 143 kB
2021-08-26 Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-1-9-2021.pdf pdf pdf 431 kB
2021-08-30 Mimoradne-opatreni-testovani-klientu-v-dlouhodobe-peci-a-socialnich-sluzbach-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf pdf pdf 176 kB
2021-08-30 Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf pdf pdf 179 kB
2021-09-10 Ochranné-opatření-stanovení-podmínek-pro-vstup-na-území-ČR-od-11.-9.-2021.pdf pdf pdf 407 kB
2021-09-10 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-rizikem-covid-19-od-13.-9.-2021.pdf pdf pdf 122 kB
2021-09-10 Změna-mimořádného-opatření-z-26.-8.-2021-k-omezení-maloobchodního-prodeje-služeb-a-škol-od-13.-9.-2021.pdf pdf pdf 181 kB

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky