Obec Staňkovice

Obsah stránky

Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace

Vyvěšeno: od 09.03.2020 do 31.12.2021
Kategorie: KORONAVIRUS

Doporučujeme, aby se občané řídili radami a doporučeními Bezpečnostní rady Stč. kraje (viz. příloha) a dále sledovali aktuální informace na web. stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/), Krajské hygienické stanice (http://www.khsstc.cz/). Občané, kteří se vrátili z postižených oblastí, nechť se řídí dle Algoritmu č. 3 – doporučení MZ občanům (viz. příloha Algoritmus 3) vydaným Ministerstvem zdravotnictví.

 

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a telefonní linky 771 137 070 (v pracovní dny 9:00-19:00, o víkendech 7:00-19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00-9:00). V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html . Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 14.06.2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1. Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
 2. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července,
 3. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června,
 6. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června

Opatření přehledně:

Od úterý 15. června

 • se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace.
 • Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty.

Od 1. července

 • vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a vést evidenci zákazníků.
 • Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku.
 • Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test
 • Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.

 

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/financni-podporu-za-dobu-epidemie-dostanou-i-nestatni-kulturni-pamatky--rousky-a-respiratory-odlozi-zaci-i-ve-zbylych-krajich-189155/

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14--cervna-2021-189140/

INFO např. zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-dalsi-zmirneni-protiepidemickych-opatreni-rousky-odlozi-zaci-ve-vsech-krajich/

Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyuka-bez-rousek-bude-ve-vsech-krajich-rozvolneni-na-kulturnich-akcich/2050850?

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 7.6.2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1. omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021,
 2. ochrana dýchacích cest od 8. června 2021,
 3. plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021,
 4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021,
 5. podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021,
 6. interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021,
 7. omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021,
 8. změna pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021,

Opatření přehledně:

Hlavní změny od 8. června

žáci ani učitelé nebudou muset při výuce nosit roušky ve všech krajích s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává.

zvyšuje se maximální povolený počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku (stále ale platí, že je možné naplnit jen polovinu hlediště venku i uvnitř), podmínky testování se v kultuře sjednotí s restauracemi (postačí samotest či test ze zaměstnání nebo školy apod.)

na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti

od 1. července skončí ve firmách ve většině krajů povinné testování a nošení roušky (s výjimkou společných prostor)

na očkování se mohou registrovat lidé starší 16 let

potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky si mohou lidé stáhnout webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Certifikáty se mohou lidé prokazovat také pro cestu na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Jednotlivé státy si ale nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu či potřebný odstup po první či druhé dávce vakcíny, může se lišit i podle výrobce.

(*) bezinfekčnost se prokazuje negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 3 dny), potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech, potvrzením o očkování (nejméně 22 dní a nejvíce 90 dní po první dávce nebo ukončené očkování) nebo samotestem. Nově se sjednocují pravidla pro uznávání testů - k prokázání bezinfekčnosti budou všude platit všechny druhy testů


Pohyb lidí a shromažďování

volný pohyb lidí není omezen

organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 10 lidí, případně až 75 lidí uvnitř či 150 lidí venku pokud mají respirátor/roušku a prokázanou bezinfekčnost*. Pravidla se vztahují na spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud je na nich maximálně 30 lidí

omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob

na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, všichni musí mít respirátor/roušku. Venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry. Uvnitř musí být dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.

pro významné kulturní, sportovní nebo jiné akce může ministerstvo zdravotnictví vyhlásit zvláštní podmínky

pro organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let platí zvláštní pravidla

sportovní utkání a hudební, divadelní, filmová a jiná představení se mohou konat venku i uvnitř, obsazena může být maximálně polovina míst k sezení a počet diváků nesmí být vyšší než 1000 lidí uvnitř či 2000 venku. Všichni musí mít respirátor a potvrzení o bezinfekčnosti*. Mezi diváky musí být vždy volné sedadlo, občerstvení je možné formou bufetu nebo bufetu s obsluhou


Nošení roušky/respirátoru

na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent podle příslušných norem (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod.)

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, na mezinárodních letištích, ve školách a školských zařízeních (pouze ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji). Dále pak v prostředcích veřejné dopravy a na jejích nástupištích, v přístřešcích a čekárnách, a také v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti).

respirátor/rouška už není povinná venku, pokud se dodrží odstup od ostatních lidí alespoň 2 metry (mimo členy jedné domácnosti)

děti od 2 do 15 let mohou nosit například i zdravotnickou roušku

zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory/roušky v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými lidmi. Příslušníci a zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému mohou používat masku nebo polomasku.

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáci, studenti a učitelé (ve všech krajích s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého), v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na vnitřních umělých koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.


Obchody a služby

mohou být otevřené všechny obchody a služby

tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí a zajistit, aby se nebyl více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (např. odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše 4 lidé).

služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat systémem jeden poskytovatel na jednoho zákazníka v jeden čas. Zákazník musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, případně může využít samotest přímo v provozovně.

v obchodech a službách nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy (nevztahuje se na dítě do 6 let doprovázející zákazníka, u provozovny menší než 15 metrů čtverečních se nevztahuje na dítě mladší 15 let či doprovod postiženého), zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy. U rodičů s kočárkem nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku, dítě v kočárku se nepočítá do limitu osob.

v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních je zakázán provoz dětských koutků. Provozovatel musí bránit shlukování lidí nebo využívání míst k odpočinu, např. laviček.

veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 2 metry (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 15 metrů čtverečních plochy

hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky mohou být otevřené za stanovených podmínek: návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, nasazený respirátor/roušku po celou dobu, všichni sedí a mezi sedícími je odstup 1,5 metru (pokud nesedí u jednoho stolu), jídlo je možné formou bufetu, je zakázána živá hudba a tanec

lázeňská a rehabilitační péče je otevřená pro pacienty, kteří mají pobyt alespoň částečně hrazený z veřejného pojištění, i pacienty, kteří si svůj pobyt hradí sami (pouze občané ČR, EU, držitelé dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k pobytu). Pacienti musí doložit negativní test ne starší než 48 hodin nebo mít ukončené očkování. Po dobu pobytu v lázních musí absolvovat minimálně jednou za 7 dní test na covid. Na pokoji mohou být lidé ubytováni po jednom, s výjimkou členů stejné domácnosti.

bazény, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní mohou být otevřené

muzea, galerie a památky jsou otevřené. Podmínkou je, aby každý návštěvník měl uvnitř k dispozici 15 metrů čtverečních plochy. Musí mít také respirátor/roušku a musí udržovat rozestupy. Skupinové prohlídky jsou možné za stejných pravidel.

zoologické a botanické zahrady mohou mít otevřené venkovní i vnitřní prostory při dodržení 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na osobu a dvoumetrových rozestupů), kapacita již není omezena


Restaurace a hotely

restaurace, hospody, bary či kavárny mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory, je zakázána živá hudba a tanec, zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* případně negativní výsledek samotestu

fungovat mohou také provozovny, které neslouží pro veřejnost, např. zaměstnanecké stravování, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny

provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci (s výjimkou osob ze společné domácnosti), u dlouhého stolu pak musí být mezi skupinami po max. 4 zákaznících odstup od dalších alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst. Sedící zákazníci nesmí být blíže kolemjdoucím než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, pokud je nedělí bariéra.

hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou mít otevřeno bez omezení kapacity, hosté musí prokázat bezinfekčnost*


Sport

otevřena mohou být sportoviště ve vnitřních prostorách (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a taneční studia, posilovny a fitness centra. Na jednoho člověka musí připadat 15 metrů čtverečních. Podmínkou je prokázání bezinfekčnosti*, lidé také nesmí mít příznaky covidu. V případě skupinových lekcí mezi sebou lidé musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry.

bazény mohou být otevřené, na každého člověka musí připadat 15 metrů čtverečních vodní plochy a přilehlé odpočinkové plochy, návštěvníci musí udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť mimo bazén, nesmí mít příznaky covidu a musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, ve společných částech mimo bazén je nutné nosit respirátor/roušku

wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat s maximální kapacitou 30 procent, minimální teplota sauny musí být 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových studen, návštěvníci musí udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nesmí mít příznaky covidu a musí mít potvrzení o bezinfekčnosti*, ve společných částech mimo saunu (chodby, šatny, odpočívárny) je nutné nosit respirátor/roušku


Školy

školky a dětské skupiny: jsou otevřené pro všechny děti a ve všech krajích. Děti se netestují a nemusí nosit roušky

základní školy: jsou otevřeny ve všech krajích, žáci se učí v běžném režimu na prvním i druhém stupni, od 8. června nemusí nosit roušky ve všech krajích s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého

podmínkou pro přítomnost ve škole je negativní test na covid-19. Od 24. května je testování s antigenními testy povinné jednou týdně a s PCR testy jednou za dva týdny.

střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře: mohou být otevřené pro prezenční výuku, od 8. června nemusí studenti nosit roušky ve všech krajích s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého

vysoké školy: mohou mít praktickou i teoretickou výuku, většina škol však již výuku ukončila a probíhá zkouškové období

zpěv a sport je během školní výuky zakázán, pokud není součástí vzdělávacího či studijního programu. Výjimku pro sport mají mateřské školy, studenti škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí programu, a povoleno je také sportování venku. Ve školách uměleckého směru je možná společná výuka až 30 studentů zpěvu

tradiční společné fotografování tříd na konci školního roku se může konat bez roušek


Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin

•úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, řidiči mohou cestovat i s propadlým řidičským průkazem


Zdravotnická a sociální zařízení

návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách jsou povolené, podmínkou je negativní test na covid před návštěvou nebo PCR test ne starší než 48 hodin, případně ukončené očkování nebo prodělání covidu v posledních 90 dnech. Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.

přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 3) třetí osoba se podrobí testu nebo předloží negativní test ne starší než 48 hodin, nebo certifikát o očkování, nebo doklad o prodělání covidu v posledních 90 dnech

 

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-zabyvala-pripravou-statniho-rozpoctu-na-rok-2022--schvalila-i-dalsi-kroky-ve-sporu-s-polskem-v-souvislosti-s-tezbou-v-dole-turow-188975/

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7--cervna-2021-188963/

 

Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-tk-po-jednani-vlady-o-rozpoctu-a-koronavirovych-opatrenich/2047563?

nebo zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-jednala-o-dalsim-rozvolneni-cekame-na-tiskovou-konferenci-40362517

 

Rychlé INFO o změnách zdehttps://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/?

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z mimořádného jednání vlády dne 31.5.2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR.

 1. Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 5. Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Krátce co vláda odsouhlasila:

Umělelcké školy

 • Na uměleckých školách bude moci zpívat společně až 30 studentů, nyní to bylo pouze šest.

Dětské koutky

 • Dětské koutkyPovoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily, pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Fotografování ve škole

 • Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením.

Potvrzení o testu, nákaze či očkování

 • Na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) půjde stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhne-mimoradne-zvyseni-duchodu-o-300-korun--o-mesic-prodlouzila-program-antivirus-a-188742/

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-31--kvetna-2021-188739/

Tisková konference - např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-tk-po-jednani-vlady/2044534?

nebo zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-resi-dalsi-rozvolneni-cekame-na-tiskovou-konferenci-40361871

Rychlé INFO o změnách zdehttps://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/prehledne-co-se-od-zitrka-zmeni-40361877

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády ze dne 24.5.2021 - nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR,:

 1. Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
 5. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
 6. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Krátce:

 • Od 1. června se v Česku změní systém testování. Lidé budou mít v červnu zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy. Doposud měli PCR test zdarma pouze v případě, že je na něj poslal lékař kvůli podezření na onemocnění covidem-19. Antigenní test pak bylo možné na pojišťovnu absolvovat každé tři dny. Plánovaný letní provoz testování ministerstvo zatím ve formě mimořádného opatření nemá a rovněž ho bude teprve ladit a představovat.
 • Připravený je systém testování dětí na školách v přírodě a letních táborech. Pravidla budou platit od 31. května, pro obojí stejná. Režim pro dětské tábory bude stejný jako loni, jen doplněný PCR testováním.
 • Venkovní bazény se od 31. května otevřou na 50 procent kapacity. Dovnitř se bude smět jenom do šaten. Tedy nikoli do sprch.
 • Budou se také moci konat skupinové prohlídky v muzeích a památkách pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením o prodělaném covidu, o testu či očkování.
 • Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí.
 • Pěvecké sbory budou mít umožněno činnost při účasti 30 lidí. Smějí si během zpěvu sejmout ochranu dýchacích cest, ale musí se vést evidence účastníků. Lidé mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci.
 • Od 31. května budou moci již bez omezení otevřít zoo a botanické zahrady.
 • Další větší rozvolnění by pak mohlo přijít v polovině června, otevřít by mohly například vnitřní prostory restaurací či vnitřní bazény, obnovení provozu u solárií či wellness.

Zdroj zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24--kvetna-2021-188532/

Tisková konference - např. zde:https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dalsi-rozvolneni-bude-za-tyden-40361179

nebo zde:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cervnu-budou-dva-hrazene-testy-pcr-a-ctyri-antigenni-zive/2041221?

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 21.5.2021 - novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
 2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

Krátce obsah novelizace:

 • Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy 180 dnů.
 • Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.
 • Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.

Vláda se zabývala také návrhem novely zákonů o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (návrh je v příloze)

 • Novela má do české legislativy zanést pravidla pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že jejich držitelé byli očkováni proti covid-19, prodělali covid-19 nebo byli testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Stanovení právního rámce si vyžádá připravované bezprostředně použitelné nařízení Evropské unie, tzv. Digital Green Certificate.
 • Aby mohl být tzv. covidový pas vydáván i v České republice, je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů. Návrh zákona také výslovně zakotvuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit mimořádným opatřením situace, kdy může být tento certifikát využíván. Vláda chce požádat Parlament, aby tento návrh projednal ve zrychleném řízení v režimu legislativní nouze.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-21-kvetna-2021-188491/

Mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR jsou zde (to nejdůležitější zveřejněno až dnes v sobotu !): https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vládou dne 17.5.2021 projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 1. Usnesení vlády č. 471  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 2. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
 3. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
 5. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
 6. Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě

Krátce:

Školství

 • Na všech 2. stupních základních škol skončí rotační výuka. Nyní již neplatí v šesti krajích (Plzeňském, Pardubickém, Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém) a v Praze.
 • Obnoví se také teoretická výuka na středních školách. Žáci se budou testovat jedenkrát týdně.
 • Výuku mohou obnovit také vysoké školy, tam bude podmínkou dodržovat rozestupy 1,5 metru.

        ZUŠ

 • Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.
 • Ve Středisku volného času se pak může sejít najednou deset osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku. 

Ubytování

 • Hotely, penziony a další ubytovací služby budou moci obnovit provoz, a to bez omezení kapacity.
 • Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním, nebo proděláním covidu v posledních 90 dnech.

Sport

 • Od příštího týdne bude smět uvnitř sportovat ve skupině pohromadě až 12 lidí. 
 • Na celém sportovišti pak bude moci být 30 osob místo deseti.

Akce

 • Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale být zároveň naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru.
 • Budou se moci konat také akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity.
 • Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19.
 • Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci, kteří musejí nosit respirátor.

Co se chystá v příští vlně

 • Školy v přírodě se budou po epidemii koronaviru moct rozběhnout od 31. května. Podmínkou pro účast na nich bude předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy.
 • Od 31. května by se mohly začít konat také skupinové prohlídky hradů a zámku, a to maximálně v desetičlenných skupinách.
 • V první polovině června by mohly otevřít vnitřní prostory restaurací.

Zdroj zde: Výsledky jednání vlády 17. května 2021 | Vláda ČR (vlada.cz)

Následně by měla být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vládou dne 14.5.2021 projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 1. Usnesení vlády č. 450  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1. Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
 2. Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května
 • Podle upraveného znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 17. května zákazník oprávněn vstoupit na zahrádku restaurace jen v případě, že je schopen doložit, že byl očkovaný nebo že prodělal covid-19 nebo že byl otestován podle ministerstvem stanovených pravidel. Oprávnění ke vstupu bude muset zákazník doložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty.
 • Ministerstvo z konečného znění opatření vypustilo také zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.
 • Vláda odsouhlasila také vydání nového znění mimořádného opatření, které řeší povinnosti zaměstnanců a OSVČ, kteří byli pozitivně testováni během plošného testování v zaměstnání. Předchozí mimořádné opatření zrušil svým verdiktem Nejvyšší správní soud kvůli tomu, že bylo chabě odůvodněné. Ministerstvo zdravotnictví proto situaci napravilo, znění samotného opatření se nezměnilo.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14--kvetna-2021-188375/

Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace pdf pdf 125 kB

Další přílohy

Název Soubor Velikost
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí.pdf pdf pdf 214 kB
Inforamce_jednani_KEK_09032020.pdf pdf pdf 124 kB
info KONTAKTY.pdf pdf pdf 153 kB
Algoritmus_3-COVID19-05032020.pdf pdf pdf 142 kB
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf pdf pdf 215 kB
8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf pdf pdf 209 kB
3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3 (2).pdf pdf pdf 197 kB
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.pdf pdf pdf 115 kB
sb030-20-AK.pdf.pdf pdf pdf 92 kB
Informace k nouzovému stavu.pdf pdf pdf 299 kB
sb031-20.pdf pdf pdf 128 kB
12_sb032-20-KRIZOVA_OPATRENI_NS_13_03_20.pdf pdf pdf 107 kB
sb033-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
sb034-20-AK.pdf pdf pdf 93 kB
Opatreni vlady.pdf pdf pdf 1 MB
Opatření MěÚ KH.pdf pdf pdf 456 kB
Usnesení vlády č.215 ze dne 15.3.2020 IHOABMQVW63P.pdf pdf pdf 140 kB
sb0035-2020.pdf pdf pdf 137 kB
Priloha OOP Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky.pdf pdf pdf 130 kB
sb037-20-AK.pdf pdf pdf 348 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020.pdf pdf pdf 249 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020.pdf pdf pdf 103 kB
sb041-20.pdf pdf pdf 97 kB
rozhodnuti hejtmanky 18.3.2020.pdf pdf pdf 103 kB
ROZHODNUTÍ VLÁDY Z 18.3.2020.pdf pdf pdf 127 kB
FCC HP -Dopis_.pdf pdf pdf 247 kB
Mimořádné opatření vlády 19.3.2020 MZDR 12501 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 192 kB
Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020.pdf pdf pdf 146 kB
Ceska posta - 23.03.2020 vyplácení důchodů a další informace (KORONAVIRUS).pdf pdf pdf 178 kB
Ceska posta 20.3.2020 - Aktuální uzavření pošt .pdf pdf pdf 648 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12744 2020-2 MIN KAN.pdf pdf pdf 667 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 839 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-3 MIN KAN.pdf pdf pdf 879 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12746 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12871 2020-2 MIN KAN .pdf pdf pdf 477 kB
sb0045-2020.pdf pdf pdf 111 kB
Popelářské desatero v době Covid 19 FCC.pdf pdf pdf 240 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra - občanský průkaz.cestovní pas. řidičský průkaz.pdf pdf pdf 213 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt ve veřejné správě.pdf pdf pdf 3 MB
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti a dalších náležitostí.pdf pdf pdf 277 kB
Rozhodnuti č.3 2020_HEJTMANKY Stř.KRAJE o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stravu .pdf pdf pdf 267 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 26.března 2020 - MZDR 13361 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 1 MB
sb046-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb047-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
sb048-20_1.pdf pdf pdf 132 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 - MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 12745 2020-5 MIN KAN.pdf pdf pdf 233 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 13894 2020-1 MIN KAN.pdf pdf pdf 223 kB
sb051-20-AK.pdf pdf pdf 110 kB
sb052-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf pdf pdf 508 kB
Opatreni_obecne_povahy_vlady_CR_-_20200401.pdf pdf pdf 123 kB
sb053-20-AK.pdf pdf pdf 94 kB
sb054-20.pdf pdf pdf 1 MB
Detsky_ockovaci_kalendar.pdf pdf pdf 508 kB
Dopis_PM_Plaga k opatření MŠ podepsaný.pdf pdf pdf 200 kB
příloha - Opatření MŠ.pdf pdf pdf 211 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Seznam úkolů_ ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 263 kB
sb056-20-AK.pdf pdf pdf 102 kB
MAS Lípa - Výzva - zachraň práci.pdf pdf pdf 195 kB
sb057-20-AK.pdf pdf pdf 95 kB
sb058-20-AK.pdf pdf pdf 116 kB
sb059-20-AK.pdf pdf pdf 114 kB
sb062-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020.pdf pdf pdf 235 kB
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020.pdf pdf pdf 238 kB
Pokyn_sňatečné_obřady od 20.dubna 2020.pdf pdf pdf 295 kB
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT.pdf pdf pdf 250 kB
Rozhodnutí_o_dočasném_povolení_neregistrovaného_humánního_léčivého_přípravku_Avigan.pdf pdf pdf 730 kB
sb065-20-AK.pdf pdf pdf 98 kB
sb066-20-AK.pdf pdf pdf 92 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ ÚKŠ_Prezenční_Listina_24.4.pdf pdf pdf 310 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Zápis_ÚKŠ_24_04_2020.pdf pdf pdf 271 kB
Opatreni vlady (1).pdf pdf pdf 344 kB
Rozhodnuti_c_7_deti.pdf pdf pdf 275 kB
sb069-20.pdf pdf pdf 182 kB
sb070-20-AK.pdf pdf pdf 145 kB
sb072-20-AK.pdf pdf pdf 96 kB
ochrana_zdravi_ms.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_ss_kon.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_zs.pdf pdf pdf 1021 kB
Opatření vlady ze dne 4. května 2020 č. 509.pdf pdf pdf 247 kB
příloha_čestné_prohlášení.pdf pdf pdf 269 kB
sb080-20-AK.pdf pdf pdf 118 kB
sb081-20-AK.pdf pdf pdf 117 kB
sb082-20-AK.pdf pdf pdf 113 kB
sb083-20.pdf pdf pdf 104 kB
sb0084-2020.pdf pdf pdf 235 kB
sb085-20.pdf pdf pdf 90 kB
sb086-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
sb087-20-AK.pdf pdf pdf 91 kB
Opatreni vlady (2).pdf pdf pdf 210 kB
Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020.pdf pdf pdf 5 MB
Nařízení_KHS_č._2-2020.pdf pdf pdf 617 kB
Nařízení_KHS_č._3-2020 (2).pdf pdf pdf 387 kB
sb162-20.pdf pdf pdf 128 kB
Informace k usnesení vlády_ver. 2.pdf pdf pdf 258 kB
Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf pdf pdf 491 kB
Postup pro určené školy.docx docx docx 19 kB
sb166-20.pdf pdf pdf 257 kB
Narizeni_HT_c_9__skoly__pece.pdf pdf pdf 498 kB
Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče.pdf pdf pdf 236 kB
sb168-20.pdf pdf pdf 177 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-luzkove-pece-socialnich-sluzeb-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 270 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 333 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-zaznam-o-pozitivnim-nalezu-v-ISIN-od-21-10-2020.pdf pdf pdf 261 kB
Manual.jpg jpg jpg 110 kB
sb169-20.pdf pdf pdf 89 kB
sb171-20.pdf pdf pdf 115 kB
UV 1078 - 2020.pdf pdf pdf 230 kB
UV 1079 - 2020.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1080 - 2020.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf pdf pdf 501 kB
sb174-20.pdf pdf pdf 87 kB
akutni-luzkova-pece-1100.pdf pdf pdf 196 kB
akutni-luzkova-pece-priloha-1100-.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-1101.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-priloha-1101.pdf pdf pdf 182 kB
Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD.pdf pdf pdf 2 MB
sb176-20.pdf pdf pdf 114 kB
Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf pdf pdf 5 MB
sb180-20.pdf pdf pdf 138 kB
Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova.pdf pdf pdf 224 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020.pdf pdf pdf 299 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf pdf pdf 304 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael (1).pdf pdf pdf 564 kB
zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf pdf pdf 207 kB
Rozhodnuti_HT_c_15_2020_podespane_el.pdf pdf pdf 525 kB
Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf pdf pdf 502 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf pdf pdf 564 kB
Eduzmena_InfografikaRodiče_OnlineVýuka.pdf pdf pdf 84 kB
Letak_omezeni.pdf pdf pdf 398 kB
eRouska-letak-rgb.pdf pdf pdf 2 MB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 303 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 306 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 336 kB
2020-11-20 Mimořádné-opatření-antigenní-testování-klienti-od-21.11.2020.pdf pdf pdf 298 kB
2020-11-20 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020.pdf pdf pdf 383 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf pdf pdf 302 kB
Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201.pdf pdf pdf 238 kB
Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197.pdf pdf pdf 218 kB
Omezeni-skol-od-25-listopadu-uv201120-1198.pdf pdf pdf 223 kB
Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199.pdf pdf pdf 224 kB
Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200.pdf pdf pdf 234 kB
Organy-verejne-moci-uv201120-1202.pdf pdf pdf 208 kB
Prodlouzeni-nozoveho-stavu-uv201120-1195.pdf pdf pdf 130 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196.pdf pdf pdf 200 kB
sb194-20.pdf pdf pdf 148 kB
2020-11-27 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-nákazy-covid-19-od-30.11.2020.pdf pdf pdf 247 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020.pdf pdf pdf 291 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 527 kB
UV 1262 - 2020 hromadne-akce.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1263 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 225 kB
UV 1264 - 2020 navstevy.pdf pdf pdf 209 kB
Změny od 3.12. PDF.pdf pdf pdf 561 kB
Změny od 3.12.2020 JPG.jpg jpg jpg 352 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196.pdf pdf pdf 200 kB
2.12.2020.png png png 744 kB
3.12.2020.jpg jpg jpg 426 kB
7. 12. 2020.pdf pdf pdf 516 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 278 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf pdf pdf 534 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
UV 1290 - 2020.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1291 - 2020.pdf pdf pdf 204 kB
UV 1292 - 2020.pdf pdf pdf 200 kB
9.12.2020.jpg jpg jpg 187 kB
9.12.2020.pdf pdf pdf 513 kB
UV 1294 - 2020 nouzovy-stav.pdf pdf pdf 202 kB
UV 1295 - 2020 krizova-opatreni.pdf pdf pdf 202 kB
14. 12. 2020.pdf pdf pdf 502 kB
15. 12. 2020.pdf pdf pdf 549 kB
2020-12-14 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-od-18-12-2020-do-odvolani1.pdf pdf pdf 5 MB
Informační leták k dobrovolnému Ag testování.pdf pdf pdf 392 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf pdf pdf 3 MB
sb220-20.pdf pdf pdf 123 kB
UV 1325 - 2020 zakaz-navstev.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1332 - 2020 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1333 - 2020 napoje-okenko.pdf pdf pdf 198 kB
UV 1334 - 2020 volny-pohyb.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1335 - 2020 skoly.pdf pdf pdf 213 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
Mimořádné-opatření-–-nařízení-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče-a-následné-lůžkové-péče-s-účinností-od-22.-12.-2020.pdf pdf pdf 279 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-očkování-do-ISIN-s-účinností-od-27.-12.-2020.pdf pdf pdf 254 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-výsledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-účinností-od-1.-1.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
sb237-20.pdf pdf pdf 92 kB
uv201221-1370.pdf pdf pdf 131 kB
23.12.2020 úprava.pdf pdf pdf 466 kB
2020-12-23 Ochranné-opatření-lety-ze-Spojeného-království-Velké-Británie-a-Severního-Irska-s-účinností-od-23.-12.-2020-od-12-hodin.pdf pdf pdf 291 kB
Mimořádné-opatření-nakládání-s-infekčními-odpady-ze-zdravotnických-zařízení-s-účinností-od-24.-12.-2020.pdf pdf pdf 268 kB
sb242-20.pdf pdf pdf 146 kB
UV 1373-2020 nouzovy-stav_1.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1374-2020 prodlouzeni-opatreni_1.pdf pdf pdf 210 kB
UV 1375-2020 volny-pohyb_1.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1376-2020 maloobchod_1.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1377-2020 skoly.pdf pdf pdf 221 kB
UV 1378-2020_deti.pdf pdf pdf 223 kB
UV 1379-2020 urady_1.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_17_2020_podepsaneel.pdf pdf pdf 2 MB
07. 01. 2021.pdf pdf pdf 470 kB
MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg jpg jpg 865 kB
Rozhodnuti_HT_c_1_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 520 kB
UV_č.12_2021.pdf pdf pdf 200 kB
UV_č.15_2021.pdf pdf pdf 193 kB
UV_č_13_2021.pdf pdf pdf 222 kB
UV_č_14_2021.pdf pdf pdf 225 kB
UV_č_16_2021.pdf pdf pdf 203 kB
Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf pdf pdf 2 MB
Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf pdf pdf 1010 kB
Vše o očkování - senioři 80+JPG.jpg jpg jpg 515 kB
Vše o očkování str. 1.jpg jpg jpg 549 kB
Vše o očkování str. 2.jpg jpg jpg 484 kB
sb007-20.pdf pdf pdf 87 kB
UV 33 - 2021 Krizove-opatreni-o-pohrebnictvi.pdf pdf pdf 204 kB
Stanovisko petice a nouzový stav.pdf pdf pdf 233 kB
Vše o očkování 80plus.pdf pdf pdf 1 MB
sb009-21.pdf pdf pdf 1 MB
UV 53 - 2021 obchody-a-sluzby.pdf pdf pdf 245 kB
UV 54 - 2021 pracovnelekarske-prohlidky.pdf pdf pdf 647 kB
21.1.2021.pdf pdf pdf 513 kB
Rozhodnuti_HT_c_2_2021_elektronicky_podepsane.pdf pdf pdf 519 kB
uv210122-0055.pdf pdf pdf 130 kB
uv210122-0056.pdf pdf pdf 131 kB
uv210122-0057.pdf pdf pdf 167 kB
Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_2021.pdf pdf pdf 535 kB
TZ MZe 26.01.2021.pdf pdf pdf 120 kB
29.12021 (2).pdf pdf pdf 462 kB
Vše o očkování - web. stránky PDF.pdf pdf pdf 541 kB
PUVODNI UV 78 - 2021 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 247 kB
UV 119 - 2021 zmena maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 209 kB
11022021.pdf pdf pdf 513 kB
cestne-prohlaseni-0137.pdf pdf pdf 433 kB
datove-schranky-0140.pdf pdf pdf 200 kB
krematoria-0136.pdf pdf pdf 202 kB
kriticka-infrastruktura-0135.pdf pdf pdf 218 kB
lekarske-prohlidky-0137.pdf pdf pdf 209 kB
maloobchod-0126.pdf pdf pdf 246 kB
nouzovy-stav-0125.pdf pdf pdf 203 kB
omezeni-okresu-0134.pdf pdf pdf 213 kB
organy-verejne-moci-0128.pdf pdf pdf 208 kB
Rozhodnuti_HT_c_3_2021_skoly_podepsane.pdf pdf pdf 516 kB
skoly-0129.pdf pdf pdf 223 kB
socialni-davky-0143.pdf pdf pdf 207 kB
STCK_zadost_o_vyhlaseni_nouzoveho_stavu.pdf pdf pdf 708 kB
urcene-skoly-0130.pdf pdf pdf 223 kB
veznice-0133.pdf pdf pdf 215 kB
volny-pohyb-0127.pdf pdf pdf 241 kB
vychazky-0132.pdf pdf pdf 201 kB
zakaz-navstev-0131.pdf pdf pdf 225 kB
zmena-zamestnavatele-0141.pdf pdf pdf 201 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-izolace-a-karanténa-od-1.-3.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 150 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 250 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-vystavení-certifikátu-o-dokončení-očkování-v-ISIN.pdf pdf pdf 124 kB
Novinky k rouškám a respirátorům.pdf pdf pdf 384 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 364 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 618 kB
2021-02-26 Ochranné-opatření-mezení-překročení-hranice-ČR-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 924 kB
2021-02-26 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-COVID-od-1.-3.-2021.pdf pdf pdf 257 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.pdf pdf pdf 358 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf pdf pdf 409 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf pdf pdf 341 kB
Rozhodnuti_HT_c_4_2021_skoly_el_podepsane_2.pdf pdf pdf 530 kB
sb0038-2021.pdf pdf pdf 158 kB
sb039-21.pdf pdf pdf 291 kB
Usnesení č.196.pdf pdf pdf 132 kB
Usnesení č.197.pdf pdf pdf 170 kB
Usnesení č.198.pdf pdf pdf 166 kB
Usnesení č.199.pdf pdf pdf 135 kB
Usnesení č.200.pdf pdf pdf 144 kB
Usnesení č.201.pdf pdf pdf 152 kB
Usnesení č.202.pdf pdf pdf 131 kB
Usnesení č.203.pdf pdf pdf 143 kB
Usnesení č.204.pdf pdf pdf 141 kB
Usnesení č.205.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.206.pdf pdf pdf 136 kB
Usnesení č.207.pdf pdf pdf 130 kB
Usnesení č.208.pdf pdf pdf 134 kB
Usnesení č.209.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.210.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.211.pdf pdf pdf 137 kB
Usnesení č.212.pdf pdf pdf 150 kB
Usnesení č.213.pdf pdf pdf 124 kB
Usnesení č.213-příloha.pdf pdf pdf 251 kB
Usnesení č.214.pdf pdf pdf 123 kB
Usnesení č.214-příloha.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.215.pdf pdf pdf 133 kB
Usnesení č.216.pdf pdf pdf 154 kB
Usnesení č.217.pdf pdf pdf 169 kB
cestne prohlaseni vzor.docx docx docx 16 kB
Cestne_prohlaseni___vzor.docx docx docx 16 kB
formular cesty mimo praci.docx docx docx 18 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx docx docx 18 kB
otázky a odpovědi.docx docx docx 28 kB
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx docx docx 13 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx docx docx 13 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 146 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 127 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 140 kB
sb0040-2021.pdf pdf pdf 88 kB
sb042-21.pdf pdf pdf 97 kB
Zapojeni_PL_do_ockovani_informace.pdf pdf pdf 2 MB
zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244.pdf pdf pdf 209 kB
zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf pdf pdf 217 kB
AstraZeneca.pdf pdf pdf 493 kB
Comirnaty.pdf pdf pdf 566 kB
Integrovaná doprava tisková zpráva -Testování Covid-19.pdf pdf pdf 547 kB
Moderna.pdf pdf pdf 562 kB
Zapojení praktických lékařů do očkování.pdf pdf pdf 2 MB
UV 248-2021.pdf pdf pdf 212 kB
UV 249-2021.pdf pdf pdf 204 kB
UV 249-2021-priloha_1.pdf pdf pdf 193 kB
UV 249-2021-priloha_2.pdf pdf pdf 189 kB
UV 249-2021-priloha_3.pdf pdf pdf 198 kB
UV 249-2021-priloha_4.pdf pdf pdf 187 kB
UV 249-2021-priloha_5.pdf pdf pdf 366 kB
UV 249-2021-priloha_6.pdf pdf pdf 178 kB
UV 249-2021-priloha_7.pdf pdf pdf 188 kB
UV 249-2021-priloha_8.pdf pdf pdf 194 kB
UV 250-2021.pdf pdf pdf 211 kB
2. Změna-mimořádného-opatření-povinne-testování-zaměstnavatele-od-17-3-2021.pdf pdf pdf 340 kB
sb050-21.pdf pdf pdf 91 kB
zmena-krizoveho-opatreni-0292.pdf pdf pdf 203 kB
Rozhodnuti_HT_c_6_2021_skoly_el_podepsane.pdf pdf pdf 538 kB
Rozhodnuti_HT_stck_c_7_2021_vykonavani_pece_skoly_ep.pdf pdf pdf 606 kB
sb051-21.pdf pdf pdf 132 kB
UV 296-2021 vychazky-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 206 kB
UV 297-2021 navstevy-v-socialnich-sluzbach.pdf pdf pdf 228 kB
UV 298-2021 omezeni-maloobchodu.pdf pdf pdf 245 kB
UV 299 - 2021 omezeni-volneho-pohybu.pdf pdf pdf 230 kB
UV 300-2021 zmena-usneseni.pdf pdf pdf 204 kB
Krizová opatření účinná od 2021-03-27.pdf pdf pdf 367 kB
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 322 kB
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf pdf pdf 252 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf pdf pdf 276 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021.pdf pdf pdf 284 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani.pdf pdf pdf 314 kB
Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021.pdf pdf pdf 374 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 735 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 496 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 203 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 213 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 190 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf pdf pdf 187 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf pdf pdf 180 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 195 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-6-4-2021-k-testovani-zaku-od-26-4-2021_2204.pdf pdf pdf 134 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol_od_26-4-2021.pdf pdf pdf 133 kB
Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota.pdf pdf pdf 207 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 226 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 264 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf pdf pdf 187 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf pdf pdf 388 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR.pdf pdf pdf 196 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 1.pdf pdf pdf 265 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 2.pdf pdf pdf 189 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května.pdf pdf pdf 246 kB
uv 423-2021 - priloha 1 provoz-vysokych-skol.pdf pdf pdf 227 kB
uv 423-2021 - priloha 2 maloobchod-a-sluzby.pdf pdf pdf 272 kB
uv 423-2021 - priloha 3 testovani-zaku.pdf pdf pdf 192 kB
uv 423-2021 - priloha 4 testovani-zamestnancu.pdf pdf pdf 181 kB
uv 423-2021.pdf pdf pdf 195 kB
uv 424-2021 - dalsi-zmeny-mimoradnych-opatreni.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května (1).pdf pdf pdf 257 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR.pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol.pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna.pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna.pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna.pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu.pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku.pdf pdf pdf 395 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR (1).pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol (1).pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna (1).pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna (1).pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna (1).pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu (1).pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku (1).pdf pdf pdf 395 kB
2021-05-10 MeSES_vyjadreni_balicky.pdf pdf pdf 38 kB
uv 448-2021 - priloha 1 - zmena-opatreni-maloobchody.pdf pdf pdf 192 kB
uv 448-2021 - priloha 2 - maloobchody.pdf pdf pdf 259 kB
uv 448-2021 - priloha 3 - navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich.pdf pdf pdf 208 kB
uv 448-2021 - priloha 4 - socialni-sluzby-tereni-formou.pdf pdf pdf 185 kB
uv 448-2021 - priloha 5 - testovani-zaku.pdf pdf pdf 194 kB
uv 448-2021 - priloha 6 - provoz-skol.pdf pdf pdf 398 kB
uv 448-2021.pdf pdf pdf 201 kB
uv 449-2021.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 10. května.pdf pdf pdf 202 kB
Aktuální - Testování pro školy_ přehled laboratoří_souhrnná tabulka.xls xls xls 208 kB
dopis hejtmanky starostům 12.5..pdf pdf pdf 253 kB
MO MZ, kterým se mění MO MZ - frekvence testování dětí, žáků a studenů v....pdf pdf pdf 132 kB
uv 450-2021 - priloha 1 - maloobchody.pdf pdf pdf 259 kB
uv 450-2021 - priloha 2 - testovani-zamestnancu.pdf pdf pdf 201 kB
uv 450-2021.pdf pdf pdf 193 kB
Změny od 17. května.pdf pdf pdf 203 kB
mimoradna-opatreni-0471.pdf pdf pdf 198 kB
příloha č. 4_testovani-zaku-0471.pdf pdf pdf 186 kB
příloha č_1_maloobchody-a-sluzby-0471.pdf pdf pdf 257 kB
příloha č_2_ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471.pdf pdf pdf 188 kB
příloha č_3_provoz-skol-0471.pdf pdf pdf 388 kB
příloha č_5_testovani-na-VS-0471.pdf pdf pdf 184 kB
příloha č_6_skoly-v-prirode-0471.pdf pdf pdf 374 kB
2021-05-21 Změna-mimořádného-opatření-provoz-škol-od-24.-5.-2021.pdf pdf pdf 116 kB
2021-05-22 Změna-mimořádných-opatření-lhůty-pro-uznávání-COVID_od-24.-5.-2021.pdf pdf pdf 171 kB
Navrh-zmeny zakonu 258-2000 a 94-2021.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 24. května.pdf pdf pdf 182 kB
uv 485-2021 - priloha 1 - maloobchody-a-sluzby-od-31-05-2021 .pdf pdf pdf 268 kB
uv 485-2021 - priloha 2 - omezeni-skol-od-31-05-2021.pdf pdf pdf 388 kB
uv 485-2021 - priloha 3 - testovani-prijimaci-zkousky-od-31-05-2021.pdf pdf pdf 189 kB
uv 485-2021 - priloha 4 - testovani-obyvatel-od-01-06-2021.pdf pdf pdf 377 kB
uv 485-2021 - priloha 5 - maloobchody-a-sluzby-od-25-05-2021 .pdf pdf pdf 351 kB
uv 485-2021.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 31. května.pdf pdf pdf 210 kB
uv 507-2021 - priloha 1 - maloobchody.pdf pdf pdf 351 kB
uv 507-2021 - priloha 2 - skoly.pdf pdf pdf 352 kB
uv 507-2021 - priloha 3 - ochrana-dychacich-cest.pdf pdf pdf 182 kB
uv 507-2021 - priloha 4 - ockovani.pdf pdf pdf 365 kB
uv 507-2021.pdf pdf pdf 194 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021.pdf pdf pdf 122 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 150 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 246 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 192 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 133 kB
2021-06-07 Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-Srbskou-republikou-od-21-6-2021.pdf pdf pdf 125 kB
2021-06-07 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021.pdf pdf pdf 109 kB
MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb.pdf pdf pdf 250 kB
Opatření přehledně 07-06-2021_1.pdf pdf pdf 312 kB
_Změny od 8. června.pdf pdf pdf 212 kB
MO-MZ_01_maloobchod-od-cervence.pdf pdf pdf 252 kB
uv 552-2021 - priloha 2 - ochrana-dychacich-cest.pdf pdf pdf 179 kB
uv 552-2021 - priloha 3 - izolace-a-karantena.pdf pdf pdf 185 kB
uv 552-2021 - priloha 4 - testovani.pdf pdf pdf 354 kB
uv 552-2021.pdf pdf pdf 194 kB

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky