Obsah stránky

Koronavir (COVID-19) (SARS CoV-2) - informace (od 3.3.2020 do 5.11.2021 [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 09.03.2020 do 08.11.2021 [ARCHIV]
Kategorie: KORONAVIRUS

Doporučujeme, aby se občané řídili radami a doporučeními Bezpečnostní rady Stč. kraje (viz. příloha) a dále sledovali aktuální informace na web. stránkách Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/), Krajské hygienické stanice (http://www.khsstc.cz/). Občané, kteří se vrátili z postižených oblastí, nechť se řídí dle Algoritmu č. 3 – doporučení MZ občanům (viz. příloha Algoritmus 3) vydaným Ministerstvem zdravotnictví.

 

K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a telefonní linky 771 137 070 (v pracovní dny 9:00-19:00, o víkendech 7:00-19:00) a 736 521 357 (v pracovní dny 7:00-9:00). V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz. http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html . Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 5.11.2021, nová mimořádná opatření MZ ČR – účinná od 15.11. 2021, resp. od 22.11. 2021.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu
  (celé znění mimořádného opatření)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
  (celé znění mimořádného opatření)

Vláda projednala dílčí změny v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Od 15. listopadu se zpřísní pravidla pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče tak, že se zkrátí doby platnosti testů na obligátních 72 hodin u PCR a 24 hodin u RAT testu, přičemž zůstane možnost provést si samotest přímo při vstupu do objektu. Od 22. listopadu se změní i mimořádné opatření omezující provoz maloobchodu a služeb. Do opatření se doplňují pravidla pro lyžařské areály a lanovky, kdy provozovatelé budou muset zkontrolovat platnost OTN při prodeji jízdenek a skipasů a poté alespoň namátkově i u samotných lanovek a vleků, a změní se i podmínky pro pořádání hromadných akcí.

Zásadní změnou je, že u kulturních, uměleckých a sportovních akcí s návštěvností nad tisíc diváků se už nebude uznávat prokázání se antigenním testem a že u spolkových a podobných veřejných akcí se stanovuje jednotný limit účastníků uvnitř i venku na 1 000 osob. 

Informace zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-navyseni-minimalni-mzdy-na-16-200-korun--urady-a-instituce-vyzve-k-aktivnimu-vyuziti-tzv--milostiveho-leta-191650/

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-5--listopadu-2021-191629/

Všechna vládou přijatá usnesení související s COVID-19 jsou zde:https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-180608/

Informace k hromadným akcím např. zde:https://koronavirus.mzcr.cz/pcr-testy-na-akcich-nad-1000-lidi-i-kontroly-o-t-n-u-lyzarskych-vleku-vlada-schvalila-nova-opatreni/

S tím související kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 jsou dostupná zde:https://koronavirus.mzcr.cz/belgie-a-rakousko-budou-nove-v-tmave-cervene-kategorii-podle-miry-rizika-nakazy/

a zde:https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR jsou již publikována zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 1.11.2021, změna mimořádného opatření MZ ČR – testování ve vybraných školách.

 1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
  (celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
 2. Využití a distribuce testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením

Dvoukolovému antigennímu testování se ve dnech 8. a 15. listopadu budou muset podrobit všichni žáci a studenti základních a středních škol, kteří nedoloží potvrzení o prodělaném očkování, nemoci nebo platný test (tzv. OTN) v dalších 22 okresech České republiky a v hlavním městě Praze. Jedná se o okresy Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín.

Jedná se o regiony, v nichž sedmidenní výskyt nově zjištěných případů onemocnění covid-19 překročil ke dni 30. října hodnotu 300 na 100 tisíc obyvatel. Tuto hranici stanovilo Ministerstvo zdravotnictví jako limitní pro spuštění preventivního testování ve školách už 27. října, kdy nařídilo povinné testy ve školách v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. První vlna testů v těchto regionech proběhla dnes, druhé kolo se bude konat za týden, tedy 8. listopadu.

Vláda zároveň rozhodla pro toto plošné testování uvolnit ze skladů Správy státních hmotných rezerv dalších 2 621 500 kusů testů určených k samotestování k detekci antigenů SARS-CoV-2 z přední části nosu s názvem SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Cassette. 

V příloze zároveň zasílám přehledovou tabulku s distribučními údaji a počty rozdělení testů do okresů, ORP a konkrétních školských zařízení ve Středočeském kraji. Další informace k organizaci distribuce v území bude zaslána v průběhu zítřejšího dopoledne.  

Informace zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/preventivni-testovani-zaku-a-studentu-se-rozsiri-na-dalsi-okresy-191509/

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-1--listopadu-2021-191502/

Změna mimořádného opatření bude publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 25.10.2021, nová mimořádná opatření MZ ČR.

 1.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu
  (celé znění mimořádného opatření)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. listopadu
  (celé znění mimořádného opatření)

Vláda vydala souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.

Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou). Více na strákách Ministerstva zdravotnictví.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25--rijna-2021-191367/

Tisková konference - video zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vlada-resila-koronavirus-cekame-na-tiskovou-konferenci-40375981

nebo zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-v-osmi-okresech-se-bude-na-covid-19-testovat-asi-165-000-zaku/2108178?

Další INFO např. zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/testovani-deti-ve-skolach-listopad-2021-opatreni_2110251515_ern

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 20.10.2021, nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR.

 1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb s účinností od 1. listopadu (celé znění mimořádného opatření)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října
  (celé znění mimořádného opatření)
 3.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 1. listopadu
  (celé znění mimořádného opatření)

Vláda na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 projednala zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rostoucími počty nakažených nemocí covid-19.

Vláda projednala změny v protiepidemických opatřeních, které v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky, např. pro pedagogické pracovníky při výuce nebo pro zaměstnance, kteří budou na pracovišti sami.

Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat OTN, zda má zákazník platný test, očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pripravila-navrh-statniho-rozpoctu-pro-nove-zvolenou-poslaneckou-snemovnu--snizeni-cen-energii-maji-osetrit-novely-zakonu-191282/

Tisková konference - video zde:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/testy-na-covid-zdarma-skonci-restaurace-budou-kontrolovat-bezinfekcnost/2105430?

nebo zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vlada-resila-zprisneni-koronavirovych-opatreni-cekame-na-tiskovou-konferenci-40375473

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR budou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Shrnutí změn např. zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus-skoly-restaurace-rous/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/?

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 27.9.2021, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.

 1.   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila dílčí změny v protiepidemických opatřeních od čtvrtka 30. září. Týkají se hlavně kolektivů a testování:

 • od 30. září rozvolní opatření týkající se testování. Neočkované děti, které splní podmínky, nebudou potřebovat test na různé volnočasové a sportovní aktivity. Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. V praxi to znamená, že skupina dětí z jedné školy, která pojede na školní výlet do zoo, muzea, galerie, do divadla a podobně, test potřebovat nebude. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test potřebují. Povinností bude vedení docházky účastníků.
 • K rozvolnění dochází také u sportovní přípravy profesionálních i amatérských sportovců. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test nebude potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba bude.
 • Vláda schválila také časově omezené opatření týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, kdy bude povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest tak, jak je tomu například v obchodě nebo veřejné dopravě. Výjimku budou mít pouze ti, kteří ji mají i v jiných případech – tedy lidé, kteří nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů nebo třeba lidé s poruchou autistického spektra.
 • Vláda schválila jedno ochranné opatření, a to, že od 30. září reaguje na rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že nelze odlišovat v rámci udělování víz různé skupiny osob. Nově se připouští bez omezení, aby zastupitelské úřady projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobá víza.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-27--zari-2021-190898/

Tisková konference - video zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198?

nebo zde (začátek čas 01:04) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-40373258

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR jsou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek jednání vlády ze dne 10.9.2021, přijatá mimořádná opatření MZDR.

 1.  Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2.  Změna Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pacientů v dlouhodobé lůžkové péči a uživatelů pobytových sociálních služeb a o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotncitví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • úpravu mimořádného opatření pro maloobchod. Nově se z něj od 13. září vyjímají školní aktivity. Z povinnosti doložení bezinfekčnosti a dodržení rozestupů tak aktuálně zmizí vnitřní sportoviště a bazény, a to v rámci výuky tělesné výchovy pro žáky jedné školy. Zároveň jsou jasněji upravená i pravidla při vzdělávacích akcích a zkouškách na vysokých školách. Studenti těchto škol se nebudou muset prokazovat potvrzením OTN. Toto nařízení zůstává v platnosti pouze pro vzdělávací akce a zkoušky, které jsou mimo studium na VŠ.
 • mimořádné opatření k testování v sociálních a zdravotních službách. Okruh poskytovatelů povinných provádět testování svých zaměstnanců a pacientů se od 13.9. rozšiřuje o poskytovatele následné lůžkové péče. První testování provedou do 20.9.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-10--zari-2021-190597/

INFO zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zaci-se-nebudou-muset-testovat-pri-skolnich-aktivitach-190608/

nebo zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/zaci-se-nebudou-muset-testovat-pri-skolnich-aktivitach/

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR jsou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Pro zjednodušení připojuji i původní mimořádná opatření MZ ČR, která byla dnes novelizována.

Zároveň upozorňuji na změnu podmínek souvisejících s cestováním – INFO zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/chorvatsko-irsko-a-rakousko-budou-nove-v-cervene-kategorii-zemi-podle-miry-rizika-nakazy-oranzove-bude-napr-slovensko-nebo-kanarske-ostrovy/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 30.8.2021, přijatá mimořádná opatření MZDR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila:

 • zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.
 • nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-30--srpna-2021-190410/

INFO zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zamestnanci-a-klienti-pobytovych-socialnich-zarizeni-se-budou-od-zari-pravidelne-testovat-190419/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Zasílám rovněž dnes 30. 8. 2021 vydané Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) - nezávislé skupiny expertů k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19 – zdroj zde: https://www.meses.cz/wp-content/uploads/2021/08/MeSES_stanovisko_162021-1.pdf

a INFO z tisku např. zde:https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/odbornici-doporucuji-spojit-treti-davku-s-ockovanim-proti-chripce.2cad5cb6/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády dne 19.8.2021:

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání rozhodla, že preventivní testy na covid-19 budou mít od září hrazené z prostředků zdravotního pojištění pouze osoby do 18 let, lidé mezi první a druhou dávkou očkování a pak ti, kteří budou mít od lékaře potvrzenou kontraindikaci očkování. Tyto testy slouží například k prokázání bezinfekčnosti při cestování, návštěvě restaurací nebo kulturních a sportovních akcí.

Až dosud platilo, že nárok na úhradu preventivních  testů mají všechny pojištěné osoby. A to na jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Od září bude preventivní testování hrazeno jen osobám do 18 let a rozočkovaným lidem, kteří jsou mezi 1. a 2. dávkou, nebo jim ještě neuplynulo 14 dní od 2. dávky či v případě Janssenu 14 dní od 1. dávky. Bezplatné preventivní testy budou mít také lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Hrazené i nadále  budou testy indikované lékařem.

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady--19--srpna-2021-190281/

INFO zde:https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-zmenu-podminek-pro-hrazeni-preventivnich-testu

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek jednání vlády z 16.8.2021 - úpravy v mimořádných opatření MZ ČR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září
  (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda projednala dojde další vlnu rozvolnění od 1. září, také podmínky za jakých se vrátí žáci do škol.

Žáci se budou testovat 1., 6., a 9. září. Pokud se dítě odmítne nechat testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest. Doložit ale budou moci žáci negativní test z jiného odběrového místa.

Výjimku budou mít očkovaní. Stejná pravidla pak budou platit i pro zaměstnance školy.

Schválené další rozvolnění koronavirových opatření, a to od 1. září:

Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí.

Zoologické zahrady budou nově také bez kapacitních omezení. Musí být ale umožněn rozestup 1,5 metru.

Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolů 6 lidí namísto dosavadních 4.

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady--16--srpna-2021-190256/

Tisková konference – video např. zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-jednala-o-pravidlech-pro-zacatek-skolniho-roku-cekame-na-tiskovou-konferenci-40369207

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 30.7.2021 - úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních MZ ČR.

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 2. Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-středním-a-vysokým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-2.-srpna-2021.pdf 
 3. Ochranné-opatření-–-vstup-do-zemí-s-extrémním-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-1.-do-31.-8.-2021.pdf
 4. Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-31.-7.-2021-do-odvolání.pdf
 5. Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-8-2021-do-odvolani.pdf
 6. Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-8-2021-do-odvolani.pdf 

Vláda projednala tři úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

První změna reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil mimořádné opatření ministerstva o povinnosti nosit na vybraných místech ochranu dýchacích cest, a to kvůli údajně nedostatečnému odůvodnění. V novém mimořádném opatření proto Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplnilo a rozšířilo.

Druhá změna se týká ochranného opatření o podmínkách vstupu do České republiky. Ministerstvo v něm od soboty 31. července zmírňuje podmínky pro příjezd dětí do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem. Tyto děti nebudou potřebovat při přejezdu hranic platný RT-PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného RT-PCR testu po příjezdu do ČR. Tento test sice podstoupit i nadále musí, mohou se však nechat otestovat ihned po příjezdu. Dál platí, že do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí zůstat v sebeizolaci. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo i podmínky pro příjezd zahraničních studentů, kteří pro pobyt v ČR potřebují vstupní víza, tak, aby tito studenti mohli do Česka přijet a ke studiu nastoupit.

Poslední změna se týká seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Ministerstvo prodloužilo platnost tohoto seznamu o další měsíc, tedy do 31. srpna.

Další opatření se uvolní v neděli od 1. srpna, kdy se například zvýší limity na počty lidí v bazénech či zoologických zahradách. A zvýší se i kapacity pro účast na sportovních a kulturních akcích. Na diskotéch a klubech bude také povoleno tančit.

MZ ČR dnes rovněž zveřejnilo své doporučení pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 - k dispozici v příloze případně zde:https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/ 

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--cervence-2021-189987/

Info např. zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/statni-zamestnanci-ockovani-proti-covid-19-budou-mit-narok-na-dva-dny-placeneho-volna--schvalila-vlada-189998/

Tisková konference – video např. zde:https://www.novinky.cz/domaci/clanek/obejdeme-se-uz-bez-respiratoru-tiskova-konference-po-jednani-vlady-40367592

Tisková informace MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-doplnene-opatreni-o-ochrane-dychacich-cest-a-mirnejsi-pravidla-pro-deti-pri-navratu-ze-zahranici/

a zde:https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/andorra-bude-nove-v-tmave-cervene-kategorii-podle-miry-rizika-nakazy-dansko-a-francie-budou-cervene/

Mimořádná opatření MZ ČR jsou vyhlášena zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 26.7.2021- změny a nové mimořádné opatření MZ ČR.

 1. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
 2. Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021
 3. Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení

Vláda projednala tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od 27.7.2021 musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách.

Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

Výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26--cervence-2021-189934/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 12.7.2021 - nová mimořádná opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 2. Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

Výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12--cervence-2021-189665/

Následně by měla být mimořádná opatření vyhlášena MZ ČR zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek z jednání vlády 1.7.2021 - změny mimořádných opatření MZ ČR.

 1. Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
 3. Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Vláda nově změnila status lidí, kteří mají pouze jednu dávku očkování. Ta od pátku 9. července nebude stačit k prokázání bezinfekčnosti. Lidé se proto budou muset nechat testovat až do doby, kdy uběhne 14 dní po druhé dávce očkování.

Vláda zrušila omezení 9 měsíců, kdy je očkování považováno za účinné. Bude na dobu neomezenou a uvidí se, zda pak bude nutné přeočkování.

Testy po návratu ze zahraničí

Zpřísní se pravidla po příjezdu ze zahraničí. Na rozdíl od stávajících pravidel budou muset být testovaní přijíždějící z jakékoliv země. Konkrétní režim bude záviset na barvě dané země. Režim bude sjednocený pro zelené a oranžové země. Cestující z těchto států budou muset vyplnit příjezdový formulář a prokázat se antigenním testem starým maximálně 48 hodin.

Pokud navíc zaměstnanec nebude mít negativní test po příjezdu za zahraničí, nesmí ho podle nového vládního nařízení zaměstnavatel na pracoviště pustit.

Letecká společnost by člověka neměla vpustit na palubu, pokud nebude mít odjezdový formulář. Kontrola lidí po příjezdu má být pro hygienické stanice nyní priorita.

U červených a tmavě červených zemí pro plně naočkovaného člověka žádné omezení neplatí. Ostatní budou muset jít do samoizolace a poté podstoupit PCR test

Přílohy

Název Soubor Velikost
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí_63e216eb3545e.pdf pdf pdf 214 kB
Inforamce_jednani_KEK_09032020_63e216eb35700.pdf pdf pdf 124 kB
info KONTAKTY_63e216eb35975.pdf pdf pdf 153 kB
Algoritmus_3-COVID19-05032020_63e216eb35baf.pdf pdf pdf 142 kB
7_Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020_63e216eb362bd.pdf pdf pdf 215 kB
8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-_63e216eb3657d.pdf pdf pdf 209 kB
3_Mimoradne_OOP_-_prodej_osobnich_ochrannych_prostredku_tridy_FFP3 (2)_63e216eb36816.pdf pdf pdf 197 kB
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru_63e216eb36a73.pdf pdf pdf 115 kB
sb030-20-AK_63e216eb36ce0.pdf pdf pdf 92 kB
Informace k nouzovému stavu_63e216eb36f43.pdf pdf pdf 299 kB
sb031-20_63e216eb3715d.pdf pdf pdf 128 kB
12_sb032-20-KRIZOVA_OPATRENI_NS_13_03_20_63e216eb3737d.pdf pdf pdf 107 kB
sb033-20-AK_63e216eb3755e.pdf pdf pdf 92 kB
sb034-20-AK_63e216eb3775e.pdf pdf pdf 93 kB
Opatreni vlady_63e216eb37971.pdf pdf pdf 1 MB
Opatření MěÚ KH_63e216eb37bac.pdf pdf pdf 456 kB
Usnesení vlády č.215 ze dne 15.3.2020 IHOABMQVW63P_63e216eb37e7b.pdf pdf pdf 140 kB
sb0035-2020_63e216eb380e4.pdf pdf pdf 137 kB
Priloha OOP Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky_63e216eb38655.pdf pdf pdf 130 kB
sb037-20-AK_63e216eb388c3.pdf pdf pdf 348 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_63e216eb38ad5.pdf pdf pdf 249 kB
Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020_63e216eb38d1f.pdf pdf pdf 103 kB
sb041-20_63e216eb38f4d.pdf pdf pdf 97 kB
rozhodnuti hejtmanky 18.3.2020_63e216eb3913b.pdf pdf pdf 103 kB
ROZHODNUTÍ VLÁDY Z 18.3.2020_63e216eb39559.pdf pdf pdf 127 kB
FCC HP -Dopis__63e216eb397c2.pdf pdf pdf 247 kB
Mimořádné opatření vlády 19.3.2020 MZDR 12501 2020-3 MIN KAN_63e216eb399c8.pdf pdf pdf 192 kB
Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020_63e216eb39c50.pdf pdf pdf 146 kB
Ceska posta - 23.03.2020 vyplácení důchodů a další informace (KORONAVIRUS)_63e216eb39f21.pdf pdf pdf 178 kB
Ceska posta 20.3.2020 - Aktuální uzavření pošt _63e216eb3a163.pdf pdf pdf 648 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12744 2020-2 MIN KAN_63e216eb3a413.pdf pdf pdf 667 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-1 MIN KAN_63e216eb3a7c4.pdf pdf pdf 839 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12745 2020-3 MIN KAN_63e216eb3a9e2.pdf pdf pdf 879 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12746 2020-1 MIN KAN_63e216eb3abff.pdf pdf pdf 1 MB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 23.března 2020 - MZDR 12871 2020-2 MIN KAN _63e216eb3ae0a.pdf pdf pdf 477 kB
sb0045-2020_63e216eb3b01f.pdf pdf pdf 111 kB
Popelářské desatero v době Covid 19 FCC_63e216eb3b21d.pdf pdf pdf 240 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra - občanský průkaz.cestovní pas. řidičský průkaz_63e216eb3b42c.pdf pdf pdf 213 kB
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt ve veřejné správě_63e216eb3b672.pdf pdf pdf 3 MB
Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti a dalších náležitostí_63e216eb3b8be.pdf pdf pdf 277 kB
Rozhodnuti č.3 2020_HEJTMANKY Stř.KRAJE o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stravu _63e216eb3baeb.pdf pdf pdf 267 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 26.března 2020 - MZDR 13361 2020-1 MIN KAN_63e216eb3bd0a.pdf pdf pdf 1 MB
sb046-20-AK_63e216eb3bf8c.pdf pdf pdf 95 kB
sb047-20-AK_63e216eb3c166.pdf pdf pdf 96 kB
sb048-20_1_63e216eb3c36d.pdf pdf pdf 132 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 - MZDR 13894 2020-1 MIN KAN_63e216eb3c57d.pdf pdf pdf 223 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 12745 2020-5 MIN KAN_63e216eb3c80a.pdf pdf pdf 233 kB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘNÍ z 30.března 2020 -MZDR 13894 2020-1 MIN KAN_63e216eb3ca58.pdf pdf pdf 223 kB
sb051-20-AK_63e216eb3cc2f.pdf pdf pdf 110 kB
sb052-20-AK_63e216eb3ce46.pdf pdf pdf 91 kB
SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330_63e216eb3d020.pdf pdf pdf 508 kB
Opatreni_obecne_povahy_vlady_CR_-_20200401_63e216eb3d4a0.pdf pdf pdf 123 kB
sb053-20-AK_63e216eb3d6b7.pdf pdf pdf 94 kB
sb054-20_63e216eb3d914.pdf pdf pdf 1 MB
Detsky_ockovaci_kalendar_63e216eb3daff.pdf pdf pdf 508 kB
Dopis_PM_Plaga k opatření MŠ podepsaný_63e216eb3dd99.pdf pdf pdf 200 kB
příloha - Opatření MŠ_63e216eb3df58.pdf pdf pdf 211 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Seznam úkolů_ ÚKŠ_24_04_2020_63e216eb3e12c.pdf pdf pdf 263 kB
sb056-20-AK_63e216eb3e332.pdf pdf pdf 102 kB
MAS Lípa - Výzva - zachraň práci_63e216eb3e581.pdf pdf pdf 195 kB
sb057-20-AK_63e216eb3e7b7.pdf pdf pdf 95 kB
sb058-20-AK_63e216eb3ec8e.pdf pdf pdf 116 kB
sb059-20-AK_63e216eb3ef00.pdf pdf pdf 114 kB
sb062-20-AK_63e216eb3f0e7.pdf pdf pdf 96 kB
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020_63e216eb3f2e0.pdf pdf pdf 235 kB
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020_63e216eb3f515.pdf pdf pdf 238 kB
Pokyn_sňatečné_obřady od 20.dubna 2020_63e216eb3f755.pdf pdf pdf 295 kB
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT_63e216eb3f97e.pdf pdf pdf 250 kB
Rozhodnutí_o_dočasném_povolení_neregistrovaného_humánního_léčivého_přípravku_Avigan_63e216eb3fb74.pdf pdf pdf 730 kB
sb065-20-AK_63e216eb3fda0.pdf pdf pdf 98 kB
sb066-20-AK_63e216eb3ff95.pdf pdf pdf 92 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ ÚKŠ_Prezenční_Listina_24.4_63e216eb401c4.pdf pdf pdf 310 kB
[PKR-KUSK] Zápis ÚKŠ Zápis_ÚKŠ_24_04_2020_63e216eb403e9.pdf pdf pdf 271 kB
Opatreni vlady (1)_63e216eb40665.pdf pdf pdf 344 kB
Rozhodnuti_c_7_deti_63e216eb40848.pdf pdf pdf 275 kB
sb069-20_63e216eb40afd.pdf pdf pdf 182 kB
sb070-20-AK_63e216eb40da9.pdf pdf pdf 145 kB
sb072-20-AK_63e216eb40fea.pdf pdf pdf 96 kB
ochrana_zdravi_ms_63e216eb411fc.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_ss_kon_63e216eb41413.pdf pdf pdf 1 MB
ochrana_zdravi_zs_63e216eb41621.pdf pdf pdf 1021 kB
Opatření vlady ze dne 4. května 2020 č. 509_63e216eb41828.pdf pdf pdf 247 kB
příloha_čestné_prohlášení_63e216eb41a49.pdf pdf pdf 269 kB
sb080-20-AK_63e216eb41c7d.pdf pdf pdf 118 kB
sb081-20-AK_63e216eb41e7f.pdf pdf pdf 117 kB
sb082-20-AK_63e216eb425e8.pdf pdf pdf 113 kB
sb083-20_63e216eb42a31.pdf pdf pdf 104 kB
sb0084-2020_63e216eb42c74.pdf pdf pdf 235 kB
sb085-20_63e216eb42e96.pdf pdf pdf 90 kB
sb086-20-AK_63e216eb43099.pdf pdf pdf 91 kB
sb087-20-AK_63e216eb432c4.pdf pdf pdf 91 kB
Opatreni vlady (2)_63e216eb44d50.pdf pdf pdf 210 kB
Mimořádné_opatření_KHS_č.1-2020_63e216eb45bd4.pdf pdf pdf 5 MB
Nařízení_KHS_č._2-2020_63e216eb45f2c.pdf pdf pdf 617 kB
Nařízení_KHS_č._3-2020 (2)_63e216eb46117.pdf pdf pdf 387 kB
sb162-20_63e216eb46336.pdf pdf pdf 128 kB
Informace k usnesení vlády_ver. 2_63e216eb46518.pdf pdf pdf 258 kB
Narizeni_HT_c_8__skoly__pece_63e216eb467fc.pdf pdf pdf 491 kB
Postup pro určené školy_63e216eb46a70.docx docx docx 19 kB
sb166-20_63e216eb46c3d.pdf pdf pdf 257 kB
Narizeni_HT_c_9__skoly__pece_63e216eb4727c.pdf pdf pdf 498 kB
Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče_63e216eb47453.pdf pdf pdf 236 kB
sb168-20_63e216eb47847.pdf pdf pdf 177 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-luzkove-pece-socialnich-sluzeb-od-21-10-2020_63e216eb47a89.pdf pdf pdf 270 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani_63e216eb47c94.pdf pdf pdf 333 kB
2020-10-19 Mimoradne-opatreni-zaznam-o-pozitivnim-nalezu-v-ISIN-od-21-10-2020_63e216eb47e88.pdf pdf pdf 261 kB
Manual_63e216eb48065.jpg jpg jpg 110 kB
sb169-20_63e216eb483eb.pdf pdf pdf 89 kB
sb171-20_63e216eb4860e.pdf pdf pdf 115 kB
UV 1078 - 2020_63e216eb487e2.pdf pdf pdf 230 kB
UV 1079 - 2020_63e216eb48aa2.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1080 - 2020_63e216eb48cb5.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA_63e216eb48ebb.pdf pdf pdf 501 kB
sb174-20_63e216eb4935b.pdf pdf pdf 87 kB
akutni-luzkova-pece-1100_63e216eb4a253.pdf pdf pdf 196 kB
akutni-luzkova-pece-priloha-1100-_63e216eb4a421.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-1101_63e216eb4a5cb.pdf pdf pdf 196 kB
organizacni-opatreni-priloha-1101_63e216eb4a766.pdf pdf pdf 182 kB
Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD_63e216eb4a929.pdf pdf pdf 2 MB
sb176-20_63e216eb4ab91.pdf pdf pdf 114 kB
Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003)_63e216eb4ae3f.pdf pdf pdf 5 MB
sb180-20_63e216eb4b137.pdf pdf pdf 138 kB
Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domova_63e216eb4b3dd.pdf pdf pdf 224 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020_63e216eb4b974.pdf pdf pdf 299 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020_63e216eb4c238.pdf pdf pdf 304 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael (1)_63e216eb4c63d.pdf pdf pdf 564 kB
zmena-krizoveho-opatreni-1142_63e216eb4c897.pdf pdf pdf 207 kB
Rozhodnuti_HT_c_15_2020_podespane_el_63e216eb4cafb.pdf pdf pdf 525 kB
Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA_63e216eb4cd45.pdf pdf pdf 502 kB
Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael_63e216eb4d17a.pdf pdf pdf 564 kB
Eduzmena_InfografikaRodiče_OnlineVýuka_63e216eb4d3eb.pdf pdf pdf 84 kB
Letak_omezeni_63e216eb4d65e.pdf pdf pdf 398 kB
eRouska-letak-rgb_63e216eb4d96f.pdf pdf pdf 2 MB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020_63e216eb4dc02.pdf pdf pdf 303 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020_63e216eb4de6d.pdf pdf pdf 306 kB
2020-11-20 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21.11.2020_63e216eb4e141.pdf pdf pdf 336 kB
2020-11-20 Mimořádné-opatření-antigenní-testování-klienti-od-21.11.2020_63e216eb4e3bd.pdf pdf pdf 298 kB
2020-11-20 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-covid-19-od-23.-11.-2020_63e216eb4e5fc.pdf pdf pdf 383 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020_63e216eb4e889.pdf pdf pdf 302 kB
Omezeni-maloobchodu-uv201120-1201_63e216eb4eb08.pdf pdf pdf 238 kB
Omezeni-skol-od-23-listopadu-uv201120-1197_63e216eb4ed7f.pdf pdf pdf 218 kB
Omezeni-skol-od-25-listopadu-uv201120-1198_63e216eb4f051.pdf pdf pdf 223 kB
Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199_63e216eb4f2d4.pdf pdf pdf 224 kB
Omezeni-volneho-pohybu-uv201120-1200_63e216eb4f523.pdf pdf pdf 234 kB
Organy-verejne-moci-uv201120-1202_63e216eb4f77d.pdf pdf pdf 208 kB
Prodlouzeni-nozoveho-stavu-uv201120-1195_63e216eb4fa0d.pdf pdf pdf 130 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-uv201120-1196_63e216eb4fc96.pdf pdf pdf 200 kB
sb194-20_63e216eb4ffab.pdf pdf pdf 148 kB
2020-11-27 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-nízkým-rizikem-nákazy-covid-19-od-30.11.2020_63e216eb5028e.pdf pdf pdf 247 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020_63e216eb504fb.pdf pdf pdf 291 kB
2020-11-30 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani_63e216eb5076e.pdf pdf pdf 527 kB
UV 1262 - 2020 hromadne-akce_63e216eb510a6.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1263 - 2020 skoly_63e216eb515c9.pdf pdf pdf 225 kB
UV 1264 - 2020 navstevy_63e216eb51831.pdf pdf pdf 209 kB
Změny od 3.12. PDF_63e216eb51a95.pdf pdf pdf 561 kB
Změny od 3.12.2020 JPG_63e216eb51e74.jpg jpg jpg 352 kB
Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196_63e216eb52152.pdf pdf pdf 200 kB
2.12.2020_63e216eb52450.png png png 744 kB
3.12.2020_63e216eb526f8.jpg jpg jpg 426 kB
7. 12. 2020_63e216eb52950.pdf pdf pdf 516 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-18-12-2020-do-15-1-2021_63e216eb52b9f.pdf pdf pdf 278 kB
2020-12-07 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-8-12-2020-do-odvolani_63e216eb52e25.pdf pdf pdf 534 kB
sb231-20_63e216eb5305b.pdf pdf pdf 93 kB
UV 1290 - 2020_63e216eb532e5.pdf pdf pdf 240 kB
UV 1291 - 2020_63e216eb53517.pdf pdf pdf 204 kB
UV 1292 - 2020_63e216eb53729.pdf pdf pdf 200 kB
9.12.2020_63e216eb53982.jpg jpg jpg 187 kB
9.12.2020_63e216eb53c1e.pdf pdf pdf 513 kB
UV 1294 - 2020 nouzovy-stav_63e216eb53e27.pdf pdf pdf 202 kB
UV 1295 - 2020 krizova-opatreni_63e216eb53fc1.pdf pdf pdf 202 kB
14. 12. 2020_63e216eb54172.pdf pdf pdf 502 kB
15. 12. 2020_63e216eb5431d.pdf pdf pdf 549 kB
2020-12-14 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-od-18-12-2020-do-odvolani1_63e216eb544de.pdf pdf pdf 5 MB
Informační leták k dobrovolnému Ag testování_63e216eb546b8.pdf pdf pdf 392 kB
Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021_63e216eb54855.pdf pdf pdf 3 MB
sb220-20_63e216eb54a23.pdf pdf pdf 123 kB
UV 1325 - 2020 zakaz-navstev_63e216eb54bcc.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1332 - 2020 maloobchod-a-sluzby_63e216eb54db9.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1333 - 2020 napoje-okenko_63e216eb54f5d.pdf pdf pdf 198 kB
UV 1334 - 2020 volny-pohyb_63e216eb55108.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1335 - 2020 skoly_63e216eb5529a.pdf pdf pdf 213 kB
sb231-20.pdf pdf pdf 93 kB
Mimořádné-opatření-–-nařízení-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče-a-následné-lůžkové-péče-s-účinností-od-22.-12.-2020_63e216eb55473.pdf pdf pdf 279 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-očkování-do-ISIN-s-účinností-od-27.-12.-2020_63e216eb5563c.pdf pdf pdf 254 kB
Mimořádné-opatření-povinnost-hlásit-výsledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-účinností-od-1.-1.-2021_63e216eb55e53.pdf pdf pdf 284 kB
sb237-20_63e216eb5613f.pdf pdf pdf 92 kB
uv201221-1370_63e216eb562cd.pdf pdf pdf 131 kB
23.12.2020 úprava_63e216eb564ad.pdf pdf pdf 466 kB
2020-12-23 Ochranné-opatření-lety-ze-Spojeného-království-Velké-Británie-a-Severního-Irska-s-účinností-od-23.-12.-2020-od-12-hodin_63e216eb56666.pdf pdf pdf 291 kB
Mimořádné-opatření-nakládání-s-infekčními-odpady-ze-zdravotnických-zařízení-s-účinností-od-24.-12.-2020_63e216eb56adf.pdf pdf pdf 268 kB
sb242-20_63e216eb56e41.pdf pdf pdf 146 kB
UV 1373-2020 nouzovy-stav_1_63e216eb571b2.pdf pdf pdf 203 kB
UV 1374-2020 prodlouzeni-opatreni_1_63e216eb57647.pdf pdf pdf 210 kB
UV 1375-2020 volny-pohyb_1_63e216eb5784c.pdf pdf pdf 235 kB
UV 1376-2020 maloobchod_1_63e216eb57a56.pdf pdf pdf 242 kB
UV 1377-2020 skoly_63e216eb57ca2.pdf pdf pdf 221 kB
UV 1378-2020_deti_63e216eb57ea8.pdf pdf pdf 223 kB
UV 1379-2020 urady_1_63e216eb580ad.pdf pdf pdf 210 kB
Rozhodnuti_HT_c_17_2020_podepsaneel_63e216eb582ac.pdf pdf pdf 2 MB
07. 01. 2021_63e216eb5848d.pdf pdf pdf 470 kB
MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa_63e216eb586a2.jpg jpg jpg 865 kB
Rozhodnuti_HT_c_1_2021_elektronicky_podepsane_63e216eb5889b.pdf pdf pdf 520 kB
UV_č.12_2021_63e216eb58a97.pdf pdf pdf 200 kB
UV_č.15_2021_63e216eb58cb3.pdf pdf pdf 193 kB
UV_č_13_2021_63e216eb58f2e.pdf pdf pdf 222 kB
UV_č_14_2021_63e216eb59128.pdf pdf pdf 225 kB
UV_č_16_2021_63e216eb5937f.pdf pdf pdf 203 kB
Vše o očkování - dvě strany - PDF_63e216eb59558.pdf pdf pdf 2 MB
Vše o očkování - senioři 80+ PDF_63e216eb5976a.pdf pdf pdf 1010 kB
Vše o očkování - senioři 80+JPG_63e216eb59971.jpg jpg jpg 515 kB
Vše o očkování str. 1_63e216eb59bae.jpg jpg jpg 549 kB
Vše o očkování str. 2_63e216eb59db9.jpg jpg jpg 484 kB
sb007-20_63e216eb59fc8.pdf pdf pdf 87 kB
UV 33 - 2021 Krizove-opatreni-o-pohrebnictvi_63e216eb5a1b9.pdf pdf pdf 204 kB
Stanovisko petice a nouzový stav_63e216eb5a3b1.pdf pdf pdf 233 kB
Vše o očkování 80plus_63e216eb5a703.pdf pdf pdf 1 MB
sb009-21_63e216eb5a90c.pdf pdf pdf 1 MB
UV 53 - 2021 obchody-a-sluzby_63e216eb5ab4b.pdf pdf pdf 245 kB
UV 54 - 2021 pracovnelekarske-prohlidky_63e216eb5ad8c.pdf pdf pdf 647 kB
21.1.2021_63e216eb5af6b.pdf pdf pdf 513 kB
Rozhodnuti_HT_c_2_2021_elektronicky_podepsane_63e216eb5b2c2.pdf pdf pdf 519 kB
uv210122-0055_63e216eb5b49b.pdf pdf pdf 130 kB
uv210122-0056_63e216eb5b699.pdf pdf pdf 131 kB
uv210122-0057_63e216eb5b873.pdf pdf pdf 167 kB
Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_2021_63e216eb5bad7.pdf pdf pdf 535 kB
TZ MZe 26.01.2021_63e216eb5bcea.pdf pdf pdf 120 kB
29.12021 (2)_63e216eb5beed.pdf pdf pdf 462 kB
Vše o očkování - web. stránky PDF_63e216eb5c2e4.pdf pdf pdf 541 kB
PUVODNI UV 78 - 2021 maloobchod-a-sluzby_63e216eb5eb55.pdf pdf pdf 247 kB
UV 119 - 2021 zmena maloobchod-a-sluzby_63e216eb5ed72.pdf pdf pdf 209 kB
11022021_63e216eb5efa2.pdf pdf pdf 513 kB
cestne-prohlaseni-0137_63e216eb5f219.pdf pdf pdf 433 kB
datove-schranky-0140_63e216eb5f566.pdf pdf pdf 200 kB
krematoria-0136_63e216eb5f772.pdf pdf pdf 202 kB
kriticka-infrastruktura-0135_63e216eb5f9a0.pdf pdf pdf 218 kB
lekarske-prohlidky-0137_63e216eb5fb63.pdf pdf pdf 209 kB
maloobchod-0126_63e216eb5fd43.pdf pdf pdf 246 kB
nouzovy-stav-0125_63e216eb5fef4.pdf pdf pdf 203 kB
omezeni-okresu-0134_63e216eb600c6.pdf pdf pdf 213 kB
organy-verejne-moci-0128_63e216eb60258.pdf pdf pdf 208 kB
Rozhodnuti_HT_c_3_2021_skoly_podepsane_63e216eb60410.pdf pdf pdf 516 kB
skoly-0129_63e216eb6062b.pdf pdf pdf 223 kB
socialni-davky-0143_63e216eb608c3.pdf pdf pdf 207 kB
STCK_zadost_o_vyhlaseni_nouzoveho_stavu_63e216eb60ac9.pdf pdf pdf 708 kB
urcene-skoly-0130_63e216eb60caf.pdf pdf pdf 223 kB
veznice-0133_63e216eb60e9d.pdf pdf pdf 215 kB
volny-pohyb-0127_63e216eb610b2.pdf pdf pdf 241 kB
vychazky-0132_63e216eb61290.pdf pdf pdf 201 kB
zakaz-navstev-0131_63e216eb61461.pdf pdf pdf 225 kB
zmena-zamestnavatele-0141_63e216eb61650.pdf pdf pdf 201 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-izolace-a-karanténa-od-1.-3.-2021-do-odvolání_63e216eb6201d.pdf pdf pdf 150 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021-do-odvolání_63e216eb62206.pdf pdf pdf 250 kB
2021-02-22 Mimořádné-opatření-vystavení-certifikátu-o-dokončení-očkování-v-ISIN_63e216eb624ae.pdf pdf pdf 124 kB
Novinky k rouškám a respirátorům_63e216eb62985.pdf pdf pdf 384 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-od-1.-3.-2021_63e216eb6403c.pdf pdf pdf 364 kB
2021-02-26 Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-od-1.-3.-2021_63e216eb6438c.pdf pdf pdf 618 kB
2021-02-26 Ochranné-opatření-mezení-překročení-hranice-ČR-od-1.-3.-2021_63e216eb64598.pdf pdf pdf 924 kB
2021-02-26 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-COVID-od-1.-3.-2021_63e216eb64889.pdf pdf pdf 257 kB
Cestne_prohlaseni___vzor_63e216eb64c6b.pdf pdf pdf 358 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor_63e216eb64e83.pdf pdf pdf 409 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor_63e216eb650a3.pdf pdf pdf 341 kB
Rozhodnuti_HT_c_4_2021_skoly_el_podepsane_2_63e216eb6528b.pdf pdf pdf 530 kB
sb0038-2021_63e216eb65459.pdf pdf pdf 158 kB
sb039-21_63e216eb65703.pdf pdf pdf 291 kB
Usnesení č.196_63e216eb658dc.pdf pdf pdf 132 kB
Usnesení č.197_63e216eb65af9.pdf pdf pdf 170 kB
Usnesení č.198_63e216eb65ce4.pdf pdf pdf 166 kB
Usnesení č.199_63e216eb65f22.pdf pdf pdf 135 kB
Usnesení č.200_63e216eb6611d.pdf pdf pdf 144 kB
Usnesení č.201_63e216eb662f3.pdf pdf pdf 152 kB
Usnesení č.202_63e216eb664df.pdf pdf pdf 131 kB
Usnesení č.203_63e216eb66708.pdf pdf pdf 143 kB
Usnesení č.204_63e216eb668ee.pdf pdf pdf 141 kB
Usnesení č.205_63e216eb66ad7.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.206_63e216eb66c9e.pdf pdf pdf 136 kB
Usnesení č.207_63e216eb66ea9.pdf pdf pdf 130 kB
Usnesení č.208_63e216eb6708d.pdf pdf pdf 134 kB
Usnesení č.209_63e216eb6729e.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.210_63e216eb6747b.pdf pdf pdf 129 kB
Usnesení č.211_63e216eb6768f.pdf pdf pdf 137 kB
Usnesení č.212_63e216eb67a0a.pdf pdf pdf 150 kB
Usnesení č.213_63e216eb67c27.pdf pdf pdf 124 kB
Usnesení č.213-příloha_63e216eb67e34.pdf pdf pdf 251 kB
Usnesení č.214_63e216eb6801e.pdf pdf pdf 123 kB
Usnesení č.214-příloha_63e216eb6824c.pdf pdf pdf 145 kB
Usnesení č.215_63e216eb685b1.pdf pdf pdf 133 kB
Usnesení č.216_63e216eb68787.pdf pdf pdf 154 kB
Usnesení č.217_63e216eb689c4.pdf pdf pdf 169 kB
cestne prohlaseni vzor_63e216eb68bb6.docx docx docx 16 kB
Cestne_prohlaseni___vzor_63e216eb68dc9.docx docx docx 16 kB
formular cesty mimo praci_63e216eb68fd2.docx docx docx 18 kB
Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor_63e216eb694d0.docx docx docx 18 kB
otázky a odpovědi_63e216eb696de.docx docx docx 28 kB
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace_63e216eb69904.docx docx docx 13 kB
Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor_63e216eb69aeb.docx docx docx 13 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani_63e216eb69cb9.pdf pdf pdf 146 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani_63e216eb69ea7.pdf pdf pdf 127 kB
2021-03-01 Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021_63e216eb6a0b8.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani_63e216eb6a28b.pdf pdf pdf 140 kB
sb0040-2021_63e216eb6a574.pdf pdf pdf 88 kB
sb042-21_63e216eb6a794.pdf pdf pdf 97 kB
Zapojeni_PL_do_ockovani_informace_63e216eb6a982.pdf pdf pdf 2 MB
zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244_63e216eb6abbc.pdf pdf pdf 209 kB
zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243_63e216eb6ae12.pdf pdf pdf 217 kB
AstraZeneca_63e216eb6b06d.pdf pdf pdf 493 kB
Comirnaty_63e216eb6b2a8.pdf pdf pdf 566 kB
Integrovaná doprava tisková zpráva -Testování Covid-19_63e216eb6b66a.pdf pdf pdf 547 kB
Moderna_63e216eb6b896.pdf pdf pdf 562 kB
Zapojení praktických lékařů do očkování_63e216eb6ba82.pdf pdf pdf 2 MB
UV 248-2021_63e216eb6bca1.pdf pdf pdf 212 kB
UV 249-2021_63e216eb6be51.pdf pdf pdf 204 kB
UV 249-2021-priloha_1_63e216eb6c01e.pdf pdf pdf 193 kB
UV 249-2021-priloha_2_63e216eb6c1e0.pdf pdf pdf 189 kB
UV 249-2021-priloha_3_63e216eb6ea70.pdf pdf pdf 198 kB
UV 249-2021-priloha_4_63e216eb6ee13.pdf pdf pdf 187 kB
UV 249-2021-priloha_5_63e216eb6eff2.pdf pdf pdf 366 kB
UV 249-2021-priloha_6_63e216eb6f25d.pdf pdf pdf 178 kB
UV 249-2021-priloha_7_63e216eb6f3ff.pdf pdf pdf 188 kB
UV 249-2021-priloha_8_63e216eb6f608.pdf pdf pdf 194 kB
UV 250-2021_63e216eb6f7a6.pdf pdf pdf 211 kB
2. Změna-mimořádného-opatření-povinne-testování-zaměstnavatele-od-17-3-2021_63e216eb706a0.pdf pdf pdf 340 kB
sb050-21_63e216eb7085e.pdf pdf pdf 91 kB
zmena-krizoveho-opatreni-0292_63e216eb70a00.pdf pdf pdf 203 kB
Rozhodnuti_HT_c_6_2021_skoly_el_podepsane_63e216eb70c17.pdf pdf pdf 538 kB
Rozhodnuti_HT_stck_c_7_2021_vykonavani_pece_skoly_ep_63e216eb70e0d.pdf pdf pdf 606 kB
sb051-21_63e216eb70fe0.pdf pdf pdf 132 kB
UV 296-2021 vychazky-v-socialnich-sluzbach_63e216eb711ce.pdf pdf pdf 206 kB
UV 297-2021 navstevy-v-socialnich-sluzbach_63e216eb71399.pdf pdf pdf 228 kB
UV 298-2021 omezeni-maloobchodu_63e216eb71538.pdf pdf pdf 245 kB
UV 299 - 2021 omezeni-volneho-pohybu_63e216eb71735.pdf pdf pdf 230 kB
UV 300-2021 zmena-usneseni_63e216eb718ea.pdf pdf pdf 204 kB
Krizová opatření účinná od 2021-03-27_63e216eb71c1a.pdf pdf pdf 367 kB
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021_63e216eb71de5.pdf pdf pdf 322 kB
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání_63e216eb71fd5.pdf pdf pdf 252 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021_63e216eb72319.pdf pdf pdf 276 kB
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021_63e216eb72561.pdf pdf pdf 284 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani_63e216eb728cd.pdf pdf pdf 314 kB
Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021_63e216eb72ab2.pdf pdf pdf 374 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 1_63e216eb72ef7.pdf pdf pdf 735 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR - priloha 2_63e216eb73168.pdf pdf pdf 496 kB
uv 374-2021 MO MZ ČR_63e216eb73368.pdf pdf pdf 203 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 1_63e216eb73517.pdf pdf pdf 213 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 2_63e216eb736be.pdf pdf pdf 190 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 3_63e216eb7386b.pdf pdf pdf 187 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR - priloha 4_63e216eb73a17.pdf pdf pdf 180 kB
uv 375-2021 MO MZ ČR_63e216eb73bb8.pdf pdf pdf 195 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-6-4-2021-k-testovani-zaku-od-26-4-2021_2204_63e216eb73d7f.pdf pdf pdf 134 kB
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol_od_26-4-2021_63e216eb73f36.pdf pdf pdf 133 kB
Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota_63e216eb7412e.pdf pdf pdf 207 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 1_63e216eb742d4.pdf pdf pdf 226 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 2_63e216eb745b0.pdf pdf pdf 264 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 3_63e216eb74795.pdf pdf pdf 187 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 4_63e216eb74aaa.pdf pdf pdf 388 kB
uv 418-2021 MO MZ ČR_63e216eb74c68.pdf pdf pdf 196 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 1_63e216eb74de7.pdf pdf pdf 265 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 2_63e216eb7510f.pdf pdf pdf 189 kB
uv 419-2021 OO MZ ČR_63e216eb75363.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května_63e216eb755bf.pdf pdf pdf 246 kB
uv 423-2021 - priloha 1 provoz-vysokych-skol_63e216eb7584b.pdf pdf pdf 227 kB
uv 423-2021 - priloha 2 maloobchod-a-sluzby_63e216eb75acd.pdf pdf pdf 272 kB
uv 423-2021 - priloha 3 testovani-zaku_63e216eb75d85.pdf pdf pdf 192 kB
uv 423-2021 - priloha 4 testovani-zamestnancu_63e216eb75fd7.pdf pdf pdf 181 kB
uv 423-2021_63e216eb76240.pdf pdf pdf 195 kB
uv 424-2021 - dalsi-zmeny-mimoradnych-opatreni_63e216eb76455.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 3. května (1)_63e216eb766c7.pdf pdf pdf 257 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR_63e216eb7694d.pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol_63e216eb76be5.pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna_63e216eb76dfb.pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna_63e216eb77032.pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna_63e216eb77238.pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu_63e216eb7745b.pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku_63e216eb77637.pdf pdf pdf 395 kB
UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR (1)_63e216eb7785d.pdf pdf pdf 195 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol (1)_63e216eb77e1d.pdf pdf pdf 407 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna (1)_63e216eb781ba.pdf pdf pdf 190 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna (1)_63e216eb783fb.pdf pdf pdf 264 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna (1)_63e216eb7862f.pdf pdf pdf 191 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu (1)_63e216eb7883d.pdf pdf pdf 355 kB
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_06_noseni-ochrannych-prostredku (1)_63e216eb78a54.pdf pdf pdf 395 kB
2021-05-10 MeSES_vyjadreni_balicky_63e216eb78c58.pdf pdf pdf 38 kB
uv 448-2021 - priloha 1 - zmena-opatreni-maloobchody_63e216eb78e81.pdf pdf pdf 192 kB
uv 448-2021 - priloha 2 - maloobchody_63e216eb790b4.pdf pdf pdf 259 kB
uv 448-2021 - priloha 3 - navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich_63e216eb792df.pdf pdf pdf 208 kB
uv 448-2021 - priloha 4 - socialni-sluzby-tereni-formou_63e216eb794d2.pdf pdf pdf 185 kB
uv 448-2021 - priloha 5 - testovani-zaku_63e216eb796f3.pdf pdf pdf 194 kB
uv 448-2021 - priloha 6 - provoz-skol_63e216eb798d3.pdf pdf pdf 398 kB
uv 448-2021_63e216eb79c13.pdf pdf pdf 201 kB
uv 449-2021_63e216eb79f89.pdf pdf pdf 199 kB
Změny od 10. května_63e216eb7a171.pdf pdf pdf 202 kB
Aktuální - Testování pro školy_ přehled laboratoří_souhrnná tabulka_63e216eb7b29f.xls xls xls 208 kB
dopis hejtmanky starostům 12.5._63e216eb7b4b1.pdf pdf pdf 253 kB
MO MZ, kterým se mění MO MZ - frekvence testování dětí, žáků a studenů v..._63e216eb7b713.pdf pdf pdf 132 kB
uv 450-2021 - priloha 1 - maloobchody_63e216eb7b925.pdf pdf pdf 259 kB
uv 450-2021 - priloha 2 - testovani-zamestnancu_63e216eb7bb2e.pdf pdf pdf 201 kB
uv 450-2021_63e216eb7bd0e.pdf pdf pdf 193 kB
Změny od 17. května_63e216eb7bf0e.pdf pdf pdf 203 kB
mimoradna-opatreni-0471_63e216eb7c111.pdf pdf pdf 198 kB
příloha č. 4_testovani-zaku-0471_63e216eb7c31a.pdf pdf pdf 186 kB
příloha č_1_maloobchody-a-sluzby-0471_63e216eb7c528.pdf pdf pdf 257 kB
příloha č_2_ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471_63e216eb7c724.pdf pdf pdf 188 kB
příloha č_3_provoz-skol-0471_63e216eb7cacb.pdf pdf pdf 388 kB
příloha č_5_testovani-na-VS-0471_63e216eb7ccbd.pdf pdf pdf 184 kB
příloha č_6_skoly-v-prirode-0471_63e216eb7cee5.pdf pdf pdf 374 kB
2021-05-21 Změna-mimořádného-opatření-provoz-škol-od-24.-5.-2021_63e216eb7da64.pdf pdf pdf 116 kB
2021-05-22 Změna-mimořádných-opatření-lhůty-pro-uznávání-COVID_od-24.-5.-2021_63e216eb7dc9e.pdf pdf pdf 171 kB
Navrh-zmeny zakonu 258-2000 a 94-2021_63e216eb7dedc.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 24. května_63e216eb7e24c.pdf pdf pdf 182 kB
uv 485-2021 - priloha 1 - maloobchody-a-sluzby-od-31-05-2021 _63e216eb7e445.pdf pdf pdf 268 kB
uv 485-2021 - priloha 2 - omezeni-skol-od-31-05-2021_63e216eb7e6cf.pdf pdf pdf 388 kB
uv 485-2021 - priloha 3 - testovani-prijimaci-zkousky-od-31-05-2021_63e216eb7e8bf.pdf pdf pdf 189 kB
uv 485-2021 - priloha 4 - testovani-obyvatel-od-01-06-2021_63e216eb7ea93.pdf pdf pdf 377 kB
uv 485-2021 - priloha 5 - maloobchody-a-sluzby-od-25-05-2021 _63e216eb7ec96.pdf pdf pdf 351 kB
uv 485-2021_63e216eb7eed2.pdf pdf pdf 195 kB
Změny od 31. května_63e216eb800f7.pdf pdf pdf 210 kB
uv 507-2021 - priloha 1 - maloobchody_63e216eb802d5.pdf pdf pdf 351 kB
uv 507-2021 - priloha 2 - skoly_63e216eb804ed.pdf pdf pdf 352 kB
uv 507-2021 - priloha 3 - ochrana-dychacich-cest_63e216eb80732.pdf pdf pdf 182 kB
uv 507-2021 - priloha 4 - ockovani_63e216eb80931.pdf pdf pdf 365 kB
uv 507-2021_63e216eb80b11.pdf pdf pdf 194 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021_63e216eb80cfa.pdf pdf pdf 122 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021_63e216eb80edb.pdf pdf pdf 150 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021_63e216eb810d4.pdf pdf pdf 246 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021_63e216eb8148a.pdf pdf pdf 192 kB
2021-06-07 Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021_63e216eb81947.pdf pdf pdf 133 kB
2021-06-07 Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-Srbskou-republikou-od-21-6-2021_63e216eb81ce4.pdf pdf pdf 125 kB
2021-06-07 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021_63e216eb81ece.pdf pdf pdf 109 kB
MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb_63e216eb820fe.pdf pdf pdf 250 kB
Opatření přehledně 07-06-2021_1_63e216eb82317.pdf pdf pdf 312 kB
_Změny od 8. června_63e216eb8250e.pdf pdf pdf 212 kB
MO-MZ_01_maloobchod-od-cervence_63e216eb82719.pdf pdf pdf 252 kB
uv 552-2021 - priloha 2 - ochrana-dychacich-cest_63e216eb8292a.pdf pdf pdf 179 kB
uv 552-2021 - priloha 3 - izolace-a-karantena_63e216eb82b1e.pdf pdf pdf 185 kB
uv 552-2021 - priloha 4 - testovani_63e216eb82d63.pdf pdf pdf 354 kB
uv 552-2021_63e216eb82f7a.pdf pdf pdf 194 kB
uv210621-0575_63e216eb8314d.pdf pdf pdf 123 kB
w210621a-0575_63e216eb83358.pdf pdf pdf 253 kB
w210621b-0575_63e216eb8359a.pdf pdf pdf 120 kB
w210621c-0575_63e216eb837b2.pdf pdf pdf 121 kB
Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021 (1)_63e216eb839e8.pdf pdf pdf 255 kB
Screeningové testování - září 2021_63e216eb83c20.pdf pdf pdf 492 kB
UV 28062021-604_63e216eb83e44.pdf pdf pdf 195 kB
UV 28062021-604-priloha01-ochrana-dychacich-cest_63e216eb8403a.pdf pdf pdf 405 kB
UV 28062021-604-priloha02-provoz-skol_63e216eb84270.pdf pdf pdf 196 kB
UV 28062021-604-priloha03-diskriminacni-RT-PCR-test_63e216eb844c5.pdf pdf pdf 229 kB
UV 28062021-604-priloha04-ockovani_63e216eb846bf.pdf pdf pdf 210 kB
UV 2021-07-01 606 - priloha 1-ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti_63e216eb856af.pdf pdf pdf 196 kB
UV 2021-07-01 606 - priloha 2-plan-ockovani-osob_63e216eb85880.pdf pdf pdf 180 kB
UV 2021-07-01 606_63e216eb85ab8.pdf pdf pdf 192 kB
COVID_zmeny_9_7_63e216eb85c9e.pdf pdf pdf 101 kB
uv 632-2021 - priloha - druha-davka_63e216eb85e9f.pdf pdf pdf 181 kB
uv 632-2021_63e216eb86040.pdf pdf pdf 198 kB
uv 633-2021 - priloha - ohlaseni-akci_63e216eb8624c.pdf pdf pdf 208 kB
uv 633-2021_63e216eb86499.pdf pdf pdf 198 kB
COVID_zmeny_15_7_63e216eb8698f.pdf pdf pdf 84 kB
UV 667 z 2021-07-19 _63e216eb86bca.pdf pdf pdf 124 kB
UV 667 z 2021-07-19-priloha_1-testovani-od-1-9-2021 _63e216eb86f36.pdf pdf pdf 219 kB
Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021_63e216eb87130.pdf pdf pdf 139 kB
MO-MZ-maloobchod_63e216eb87357.pdf pdf pdf 254 kB
MO-MZ-skolstvi_63e216eb8758f.pdf pdf pdf 114 kB
COVID_zmeny_1_8_63e216eb877a5.pdf pdf pdf 90 kB
2021-07-30 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-31-7-2021_63e216eb879b2.pdf pdf pdf 303 kB
2021-07-30 Ochranné-opatření-omezení-překročení-hranice-od-31-7-2021_63e216eb87bae.pdf pdf pdf 392 kB
2021-07-30 Ochranné-opatření-vstup-do-zemí-s-extrémním-rizikem-covid-19-od-1-do-31-8-2021_63e216eb87df0.pdf pdf pdf 201 kB
2021-07-30 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-rizikem-covid-19-od-2-8-2021_63e216eb87ff2.pdf pdf pdf 127 kB
2021-07-30 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-29-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-od-1-8-2021_63e216eb88211.pdf pdf pdf 125 kB
Doporučení-Ministerstva-zdravotnictví-ČR-pro-školy-a-školská-zařízení-k-zahájení-školního-roku-2021-2022_63e216eb8840e.pdf pdf pdf 200 kB
maloobchody-od-01-09-_final_63e216eb88612.pdf pdf pdf 423 kB
ochrana-dychacich-cest-od-31-08-_63e216eb88837.pdf pdf pdf 180 kB
screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08_63e216eb88a66.pdf pdf pdf 408 kB
COVID_zmeny_1_9_63e216eb88cc3.pdf pdf pdf 82 kB
UV 713-2021-priloha-testovani-obyvatel-od-1-9-2021_63e216eb88f03.pdf pdf pdf 381 kB
UV 713-2021-testovani-obyvatel_63e216eb89151.pdf pdf pdf 192 kB
UV 714-2021-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb_63e216eb89332.pdf pdf pdf 192 kB
UV 714-2021-priloha-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-od-1-9-2021_63e216eb89560.pdf pdf pdf 424 kB
MeSES_stanovisko_162021-1_63e216eb897cc.pdf pdf pdf 72 kB
UV 772-2021 o testování zaměstnanců v sociálních službách_63e216eb89a37.pdf pdf pdf 216 kB
UV 773-2021 o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb_63e216eb89c3d.pdf pdf pdf 212 kB
2021-09-10 Změna-mimořádného-opatření-z-30.-8.-2021-k-testování-u-poskytovatelů-zdravotních-a-sociálních-služeb-od-13.-9.-2021_63e216eb89e82.pdf pdf pdf 143 kB
2021-08-26 Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-1-9-2021_63e216eb8a0c9.pdf pdf pdf 431 kB
2021-08-30 Mimoradne-opatreni-testovani-klientu-v-dlouhodobe-peci-a-socialnich-sluzbach-s-ucinnosti-od-1-9-2021_63e216eb8a2cc.pdf pdf pdf 176 kB
2021-08-30 Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021_63e216eb8a555.pdf pdf pdf 179 kB
2021-09-10 Ochranné-opatření-stanovení-podmínek-pro-vstup-na-území-ČR-od-11.-9.-2021_63e216eb8a747.pdf pdf pdf 407 kB
2021-09-10 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-seznam-zemí-s-rizikem-covid-19-od-13.-9.-2021_63e216eb8a9a2.pdf pdf pdf 122 kB
2021-09-10 Změna-mimořádného-opatření-z-26.-8.-2021-k-omezení-maloobchodního-prodeje-služeb-a-škol-od-13.-9.-2021_63e216eb8ab78.pdf pdf pdf 181 kB
2021-09-10 Ochranné-opatření-stanovení-podmínek-pro-vstup-na-území-ČR-od-11.-9.-2021 (1)_63e216eb8b21d.pdf pdf pdf 407 kB
2021-09-27 Mimořádné-opatření-k-ochraně-dýchacích-cest-při-volbách-do-Poslanecké-sněmovny-Parlamentu-ČR-v-roce-2021_63e216eb8b7a8.pdf pdf pdf 230 kB
2021-09-27 Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-od-30.-9.-2021-do-odvolání_63e216eb8ba39.pdf pdf pdf 384 kB
2021-09-27 Změna-ochranného-opatření-stanovení-podmínek-pro-vstup-na-území-ČR-od-30.-9.-2021_63e216eb8bc6a.pdf pdf pdf 350 kB
2021-09-27 Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje-a-služeb-od-30.-9.-2021-do-odvolání (1)_63e216eb8c130.pdf pdf pdf 384 kB
MeSES_Stanovisko_172021_63e216eb8c322.pdf pdf pdf 81 kB
UV 915-2021 omezeni-maloobchodu-Priloha_63e216eb8c53d.pdf pdf pdf 188 kB
UV 915-2021 omezeni-maloobchodu_63e216eb8c733.pdf pdf pdf 195 kB
UV 916-2021 testovani-obyvatel-Priloha_63e216eb8c935.pdf pdf pdf 377 kB
UV 916-2021 testovani-obyvatel_63e216eb8cb0c.pdf pdf pdf 193 kB
UV 917-2021 ochrana-dychacich-cest-Priloha_63e216eb8cd15.pdf pdf pdf 405 kB
UV 917-2021 ochrana-dychacich-cest_63e216eb8cf4b.pdf pdf pdf 193 kB
Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemi 2021-10-20_63e216eb8d193.doc doc doc 458 kB
Vládní usnesení a odůvodnění související s bojem proti epidemi 2021-10-20_63e216eb8d3ef.pdf pdf pdf 615 kB
UV 947-2021 testovani-ve-skolach-Priloha_63e216eb8d8ac.pdf pdf pdf 412 kB
UV 947-2021 testovani-ve-skolach_63e216eb8dab7.pdf pdf pdf 195 kB
UV 948-2021 ochrana-dychacich-cest-Priloha_63e216eb8dc9a.pdf pdf pdf 407 kB
Středočeský kraj_63e216eb8de71.xlsx xlsx xlsx 50 kB
poskytnuti-testovacich-sad-0949_63e216eb8e0a7.pdf pdf pdf 210 kB
testovani-ve-skolach-0950_63e216eb8e298.pdf pdf pdf 195 kB
testovani-ve-skolach-cele-zneni-0950_63e216eb8e481.pdf pdf pdf 368 kB
Změny od 1.11.2021_63e216eb8e6ad.pdf pdf pdf 85 kB
ST_KRAJ_COVID_19 Změny od 1.11.2021_63e216eb8ea5f.pdf pdf pdf 90 kB
2021-11-05 Mimoradne-opatreni-omezeni-prodeje-a-sluzeb-od-22.-11.-2021_63e216eb9042d.pdf pdf pdf 402 kB
2021-11-05 Mimoradne-opatreni-podminky-navstev-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-od-15.-11.-2021_63e216eb90650.pdf pdf pdf 174 kB
2021-11-05 Ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-rizikem-covid-19-od-8.-11.-2021_63e216eb9085e.pdf pdf pdf 155 kB
usneseni_brk_koronavir_doporuceni pdf pdf 125 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.