Obsah stránky

Omezení provozu veřejné dopravy ve Středočeském kraji [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 26.02.2021 do 31.07.2021 [ARCHIV]
Kategorie: AUTOBUSY (PID) PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ D.

Návrh linkového vedení a jízdních řádů pro integraci veřejné dopravy v oblasti Kutnohorska a Kolínska.

Dle informací IDSK ze dne 21.4.2021:

Cílem integrace je i ve spolupráci s Vámi, městy, obcemi a dopravci vytvořit dopravní systém, v němž je možné jezdit na území Středočeského kraje i hlavního města Prahy na jednu jízdenku vlaky, autobusy i městskou dopravou.

 

S ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 bylo zahájeno jednání ohledně linkového vedení a jízdních řádů elektronickou formou.

 

Odkaz na webové stránky dopravního systému PID: https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-kolinsku-a-kutnohorsku-i/?tab=1

 

Na výše uvedeném odkaze naleznete následující informace:

 

 • informační text k navrhovaným úpravám
 • změny linek (zrušené a zvedené linky) včetně návrhů nových jízdních řádů
 • návrh změn názvů zastávek
 • schéma návrhu linkového vedení k integraci oblasti
 • informace o jízdném

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány do pátku 14.5.2021. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Do předmětu emailu uveďte, prosíme: „Integrace Kutnohorska a Kolínska – připomínky k JŘ.“

Předpokládaný termín spuštění integrace řešené oblasti je 1. srpna 2021.

═════════════════════════════════════════════════════════

Dne 11.2.2021 přijala rada Středočeského kraje usnesení o časově omezeném snížení rozsahu veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10%. Toto omezení je vyvoláno zejména propadem tržeb z jízdného vlivem snížené poptávky cestujících způsobené restriktivními opatřeními v rámci epidemie nemoci COVID-19. Snížené dopravní výkony na omezených linkách budou děleny poměrově.

V příloze z ROPID jsou uvedeny upravené jízdní řády autobusových linek, které vstoupí v platnost dne 7.3.2021. V případě, že dojde k dalším restriktivním opatřením ze strany Vlády ČR, budou na tato opatření reagovat dalšími úpravami jízdních řádů, o kterých budou informovat.

 

Věřím, že toto mimořádné dopravní opatření přijmete s pochopením.

 

Několik informací k úpravám jednotlivých linek :

 

Linky 381, 382, 387 a G39 (230039)

 • nejedou 2 ranní posilové spoje Kostelec n.Č.l. – Praha na lince 387, plus posun spojů pro zajištění pravidelného intervalu z Kostelce n.Č.l. do Prahy
 • zrušení 1 spoje ráno z Jevan do Prahy, neboť jedině tak se podařilo uspořit vůz
 • odpoledne převedení spojů linky 381 „v půl“ z Prahy na linku 387, čímž je zajištěn interval 30 minut v úseku Háje – Kostelec n.Č.l. (rovněž tak posuny ve směru do Prahy, včetně „pokračujících“ spojů linky 382; poslední 387 je posunuta o 30 minut, aby v Kostelci n.Č.l. byla návaznost na linku 381 do Prahy
 • posuny spojů linky G39 (230039) v souvislosti s úpravou linky 381  
 • u všech spojů linek 381, 382 a 387, zajišťovaných kloubovými vozy, je celotýdenně garantována nízkopodlažnost (to bude převedeno i do trvalého stavu)

K jízdním řádům jednotlivých linek je přiložen ještě srovnávací jízdní řád všech linek pro pracovní den, ve kterém jsou změny vyznačeny barevně (modře a přeškrtnutě jsou stávající spoje, které se mění nebo ruší; žlutě jsou nové spoje). A dále je připojen stávající a nový JŘ linky G39 (230039).

 

Linka 423

 • změny jsou ovlivněny potřebou uspořit jedno pořadí
 • spoj „v sedm“ z Doubravčic je uspíšen a veden přes zastávku „Hradešín, ObÚ“ jako náhrada za zrušený posilový spoj; dále ráno redukce a posuny spojů
 • odpoledne z Úval ponechány spoje „v půl a celou“, plus vpodvečer posuny. Směr do Úval spoje uspíšeny o 5 minut, jako eliminace zpoždění následného spoje z Úval, neboť na obou konečných jsou relativně krátké obratové časy

 

Linka 435

 • zrušení posilového spoje z Bylan do Č. Brodu

 

Linka 491

 • zrušení posilového spoje z Tismic do Č. Brodu
 • posun spoje s příjezdem do Mukařova v 6:02 na příjezd v 5:57 za účelem zachování návaznosti na spoj do Prahy   

Přílohy

Název Soubor Velikost
381 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb62f51.pdf pdf pdf 566 kB
382 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb63143.pdf pdf pdf 634 kB
387 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb63332.pdf pdf pdf 627 kB
423 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb6352f.pdf pdf pdf 397 kB
435 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb63785.pdf pdf pdf 441 kB
491 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb639a7.pdf pdf pdf 552 kB
230039 - JŘ od 7.3.2021_63e216eb63c1c.pdf pdf pdf 17 kB
230039 - JŘ od 13.12.2020_63e216eb63e01.pdf pdf pdf 93 kB
381-382-387-423-435-491-srovnavaci-jr-od-7-3-2021 pdf pdf 308 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.