Obsah stránky

POZVÁNKA 22.03.2023 ZASEDÁNÍ OZ

Vyvěšeno: od 14.03.2023 do 31.12.2026
Kategorie: Dokumenty orgánů obce a obec. úřadu

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Místo konání : Obecní úřad Staňkovice, č.p.30, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

Datum a čas konání: ve středu 22.března 2023 od 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 21.12.2022
 4. Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2022 do data účetní závěrky 31.12.2022 a za období 1.1.2023 do data účetní závěrky 28.2.2023
 5. Inventarizační zpráva k 31.12.2022
 6. Projednání závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2022 dle zveřejněného návrhu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 7. Návrh účetní závěrky za rok 2022, včetně inventarizační zprávy a výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (Rozvaha C.,III., odst.2)
 8. Činnost Obecního úřadu Staňkovice za uplynulé období od 21.12.2022 do 22.3.2023
 9. Rozpočtové opatření č.1, ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023
 10. Odpisový plán majetku na rok 2023
 11. Veřejnoprávní smlouva na účelovou neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Radvanice, okres Kutná Hora, p.o., IČ: 75034000, pro školní rok 2022 / 2023 na základě podané žádosti.
 12. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Základní školu Horní Kruty, okres Kolín, p.o., IČ: 75034336, pro školní rok 2022 / 2023 na základě podané žádosti.
 13. Pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
 14. Smlouvy o zápůjčce s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 28401, IČ: 46356967
 1. Smlouva s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČ: 48035599
 2. Diskuze
 3. Návrh usnesení zastupitelstva obce Staňkovice č.3/2022-2026
 4. Závěr

Vyvěšeno  dne:  14.března 2023                                               Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce

 

Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce, umístěné u Obecního úřadu Staňkovice, Staňkovice č.p.30, PSČ: 28504  Uhlířské Janovice a způsobem umožňující dálkový přístup v elektronické podobě na internetových stránkách http://stankovice.com/uredni-deska/


Přílohy

Název Soubor Velikost
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ - 22.března 2023 pdf pdf 230 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.