Obsah stránky

Návrh účetní závěrky Obce Staňkovice za rok 2022

Vyvěšeno: od 06.03.2023 do 30.06.2024
Kategorie: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2022

Návrh účetní závěrky Obce Staňkovice za rok 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název účetní jednotky: Obec Staňkovice

Sídlo: Staňkovice 30

Staňkovice

28504 Uhlířské Janovice

IČ: 00236446

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum účetní závěrky:  31.12.2022

Účetní závěrka:                Řádná

Datum rozhodnutí o schválení / neschválení:   ……………………………….

Schvalující orgán:            zastupitelstvo obce

Členové schvalujícího orgánu:

KMOCH Jiří Ing. Ph.D.

MAKAL František

CHUDOBA Jiří

JANGLOVÁ Lucie

RŮTOVÁ Martina Bc.

ZAHRADNÍČEK Jaroslav

KULHAVÝ Radek Ing.

ZEMINA Miroslav

RETTIG Jiří

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:         schváleno / neschváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

 

Identifikace průkazných účetních záznamů podle §6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky dle příloh:

  • Výkaz pro hodnocení o plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M za rok 2022
  • Výkaz Rozvaha za rok 2022 sestavená k 31.12.2022
  • Výkaz Příloha za rok 2022 sestavená k 31.12.2022
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2022
  • Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a stavu účtů k 31.12.2022

 

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

 

Zastupitelstvo obce Staňkovice na svém veřejném zasedání, které se bude konat dne 22.03.2023 v budově úřadovně OÚ Staňkovice č.p.30, 28504 Uhlířské Janovice, projedná dokumentaci k účetní závěrce účetní jednotky Obec Staňkovice IČ:002364446 a rozhodne o schválení, či neschválení účetní závěrky k datu 31.12.2022 a výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet SU 431)

ve výši 2,329.325,84 Kč. Tato skutečnost bude po schválení účetní závěrky zaúčtována.

 

Za účetní jednotku:

 

Jiří Štěrba, DiS., hospodář obce …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce …………………………………………………………………………………………………..

 

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:

…………………………………………

Návrh účetní závěrky byl vyvěšen ve zkrácené formě na úřední desce na adrese Obecního úřadu Staňkovice 30, 28504 Uhlířské Janovice a zároveň v plném znění s přílohami na http://stankovice.com/uredni-deska/ od 06.03.2023 do ……………….. …....... Dokumenty jsou zároveň k nahlédnutí na adrese úřadovny.

 

Vyvěšeno:                                                                                             Sejmuto:


Přílohy

Název Soubor Velikost
Obec Staňkovice - Návrh účetní závěrky za rok 2022 (s) pdf pdf 277 kB
Fin212M_2022-12 pdf pdf 197 kB
Rozvaha_2022-12 pdf pdf 85 kB
Vykaz_zisku_a_ztraty_2022-12 pdf pdf 66 kB
Priloha_2022-12 pdf pdf 78 kB
Obec Staňkovice INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2022 (a) pdf pdf 227 kB
Inventurni_soupis_stavu_uctu4522943718161809971 pdf pdf 180 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.