Obsah stránky

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 12.04.2023 do 15.05.2023 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 13.04.2023 do dne 13.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních
hodinách, případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových
stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1659581/23/2100-11530-805764
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti
shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé
seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu
Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na
finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním
zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17, 19,
140 21 PRAHA 4
Čj.: 1667276/23/2100-11530-805764


Přílohy

Název Soubor Velikost
verejna_vyhlaska pdf pdf 77 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.