Obsah stránky

VV- OZNÁMENÍ vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kr [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 25.10.2023 do 13.11.2023 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona
o z n a m u j e
vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného
znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích  

 

Příloha - celé znění:


Přílohy

Název Soubor Velikost
2022-073062 pdf pdf 198 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.