Obsah stránky

VV - HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 (č.j. 2014744/24/2100-11530-200796) [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 30.04.2024 do 31.05.2024 [ARCHIV]
Kategorie: FINANČNÍ ÚŘAD

Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 2014744/24/2100-11530-200796


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že

ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1896084/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896085/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896086/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896087/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896088/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896089/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896090/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896091/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896092/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896093/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896094/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896095/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896096/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896097/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896098/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896099/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896100/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896101/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896102/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896103/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896104/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896105/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896106/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896107/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896108/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896109/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896110/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896111/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896112/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896113/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896114/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896115/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896116/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896117/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896118/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896119/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896120/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896121/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896122/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896123/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896124/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896125/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896126/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896127/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896128/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896129/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896130/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896131/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896132/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896133/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896134/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896135/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896136/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896137/24/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1896138/24/2100-11530-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 30.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 31.05.2024

L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru


Přílohy

Název Soubor Velikost
00200796_dne_0515_2402014744 pdf pdf 66 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.