Obsah stránky

AUTOBUSY / VLAKY: Změny jízdních řádů od 11.12.2022 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 01.12.2022 do 31.12.2023 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Regionální organizátor pražské integrované dopravy sděluje následující informace:

 

Změny jízdních řádů mnou v naší oblasti od 11.12.2022 v rámci celostátního termínu změn jízdních řádů.

 

Od 11.12.2022 dochází ke změně jízdního řádu vlaků na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín i 221 Praha – Říčany – Benešov, takže bylo zapotřebí zareagovat i nezbytnou změnou jízdních řádů některých autobusových linek.

Většina změn je ve smyslu posunu spojů v řádu jednotek minut nebo jsou realizovány jako řešení připomínek obcí a cestujících.

 

Z důvodu provázanosti linek je informace pro širší oblast.

 

V příloze jsou uvedeny jízdní řády linek 387, 423, 426, 435, 491, 659, 660, 959.

V nejbližší době budou k dispozici na http://www.pid.cz/

 

Obecně pro Českobrodsko:

Vlaky ve směru do Prahy pojedou o několik minut dříve, včetně ranních spěšných vlaků.

Vlaky z Prahy jsou buď zachovány, nebo pojedou o pár minut později, a spěšné vlaky jedou cca o 20 minut dříve.

Takže zjednodušeně řečeno bylo potřeba ráno, a pokud možno i dopoledne zajistit dřívější příjezdy do Českého Brodu, a odpoledne alespoň u některých linek zohlednit posuny spěšných vlaků.

Vše samozřejmě pokud možno bez nárůstu kilometrů, a v podstatě s podmínkou nenavyšování počtu vozů a řidičů.

 

K linkám 659 a 660:

Aby byl ráno zajištěn přípoj na spěšný vlak, a zároveň těsně neujela před ním jedoucí S1, tak byl nutný posun příjezdů k nádraží na xx:50, a do půlhodinového intervalu na xx:20. Kdyby se stalo, že ujede jak xx:57 (xx:27), tak spěšný v xx:02, tak je jako „záchrana“ ještě v xx:09 (xx:39).

S ohledem na oběhy vozidel, a na čas potřebný na manipulační přejezd, není přípoj v 6:02 v Č. Brodě se spěšným vlakem.

Tím, že 659 pojede dříve než dnes, tak upozorňuji, že v Kostelci n.Č.l. na náměstí není v 6:30 a 7:30 přípoj z linky 387 od Výžerek na linku 659 do Č. Brodu. Tato návaznost vychází u sanatoria a linka 659 má povinnost čekat 5 minut. Déle to zase není možné (teoreticky ano cca do 7´, ale to by se už v podstatě „obětoval“ přípoj na S1 v xx:57), aby neujely vlaky v Č. Brodě. Přípoj na Prahu bude těmito spoji linky 387 v 6:30 a 7:30, nikoli linkou 381 v 6:45 a 7:45. Ta v těchto časech pojede i nadále, ale nebude čekat. Pokud návaznosti nebudou vycházet, asi bude nutné přehodnotit návaznosti v Kostelci n.Č.l. a v Č. Brodě, a případně spoje linky 659 ještě nějak dodatečně upravit. V půl deváté přípoj nevycházel, a nevychází i nadále.

Všechny spoje linky 660 ve směru Český Brod, vyjma odpoledních školních, jsou posunuty o 3 minuty zpět. I z této linky tedy vychází přípoje na dva spěšné vlaky ráno.

 

Směr z Českého Brodu u linky 660 beze změny, vyjma spoje v 7:45, který na základě požadavku cestujících posunujeme na 7:25. Na lince 659 jsou odpoledne v době provozu spěšných vlaků posunuty odjezdy z Českého Brodu o 10 minut později (na 15:55, 16:55, 17:55 a 18:55), čímž se právě vytváří návaznost na nové časové polohy spěšných vlaků. Zároveň se tím odstraní čekání spojů v Kostelci n.Č.l., které dosud sloužilo jako rezerva na vyrovnání zpoždění po čekání na vlak. Důsledkem posunu spojů je ale zrušení přípoje od Krupé a Svatbína do Prahy. Jedná se o nenávozný směr, tak by to nemělo vadit. Linka 660 naopak nebude mít odpoledne přípoj od žádného spěšného vlaku.

 

Po sérii připomínek se podařilo z linky 660 vymístit nízkokapacitní vozy. Jak spoj s příjezdem v 6:50 do Č. Brodu, tak spoj s odjezdem v 16:15 z Č. Brodu, tedy budou zajištěny standardními vozy.

 

K linkám 381, 382, 387 a 959:

Linky 381 a 382 beze změny.

U linky 387 dochází k posílení sobotního provozu. Ráno je zaveden spoj v 7:45 z Kostelce n.Č.l. do Prahy a v 9:00 z Hájů do Kostelce n.Č.l.. Večer je převedením z přejezdu prodloužen spoj v 20:15 z Kostelce n.Č.l. do Prahy tak, že jede v 19:42 z Uhlířských Janovic.

Na lince 959 dochází celotýdenně k uspíšení spoje ve směru do Prahy o 10 minut, a to za účelem zlepšení přestupních vazeb v Praze.

 

K linkám 492, 557, 652:

Z oběhových důvodů po zjištění kapacitní rezervy je na spoje linky 492 v pracovní den v 15:54 z Kostelce n.Č.l. a v 16:52 z Černých Voděrad nasazen vůz se sníženou kapacitou.

Linky 557 a 652 beze změny.

 

K lince 426:

Optimalizace ranního spojení pro školáky z Břežan II a Rostoklat (prodloužení školního spoje Rostoklaty – Český Brod,žel.st. do trasy Břežany II, Na Malé Straně – Český Brod,žel.st. a navýšení kapacity spoje) a opoždění o 10 minut

V začátku odpolední přepravní špičky zajištění návaznosti v Rostoklatech od vlaku z Prahy pro směr Břežany II

Mírný posun spojů v obou směrech z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a Poříčanech

 

K lince 435:

Přejmenování zastávky „Hradešín, sklady Marca“ na „Přišimasy, sklady Marca“ z důvodu katastrální příslušnosti do obce Přišimasy

Mírný posun spojů celotýdenně v obou směrech z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a Říčanech, a z důvodu zarovnání do intervalu s linkou 662, průjezdnou přes Č. Brod. Linka již nemá návaznosti se spěšnými vlaky na trati Praha – Český Brod – Kolín. V ranním a dopoledním období celotýdenně posun spojů, obsluhujících Říčany, a to právě z důvodu posunů vlaků na trati Praha – Říčany – Benešov. U některých spojů ráno a dopoledne se tím prodlužuje přestup od Skramníků v Č. Brodě na vlak, a zároveň zkracuje přestup z vlaku do směru Hradešín a Říčany, ale doufáme v pochopení cestujících.

Směr z Říčan je sice uspíšen o 1 minutu, ale celotýdenně je dopoledne, odpoledne a večer čekání 3 minuty v Říčanech u nádraží, a to na vlaky s příjezdy od Prahy v xx:18, resp. xx:48 (odjezd linky 435 v xx:25, resp. xx:55 s povinností čekat 3 minuty neznamená návaznost od vlaků s příjezdy v xx:28, resp. xx:58).

Ve večerním období jsou spoje, ukončené v Doubku, „pro jistotu“ opožděny o 5 minut. Poslední dva spoje v pracovní den, a poslední spoj o víkendu, vyčkávají v zastávce Říčany,Rychta 5 minut na linku 382 od Prahy.   

 

K linkám 423 a 491:

Vzájemné prohození poloh zastávek linek 423 a 491 v obratišti Doubravčice, což doufejme vyřeší všechny připomínky ohledně ne zcela vyhovujícího uspořádání prostoru obratiště.

Na lince 423 přejmenování zastávky „Hradešín, sklady Marca“ na „Přišimasy, sklady Marca“ z důvodu katastrální příslušnosti do obce Přišimasy.

Mírný posun spojů na lince 423 z důvodu návaznosti na vlaky v Úvalech (celotýdenně, vyjma vybraných spojů v ranní špičce pracovního dne směr Doubravčice – Úvaly, a pouze v odpolední špičce pracovního vybrané spoje směr Doubravčice).

Mírný posun spojů celotýdenně z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a ostatními linkami v Mukařově, a zarovnání do intervalu s linkami 426, 435 a 662, průjezdnými přes Č. Brod. A mírné navýšení rezervy na přestup v Mukařově ve směru do Prahy.

 


Přílohy

Název Soubor Velikost
221211 - 387 - obcím_6591feae16f5d.pdf pdf pdf 510 kB
221211 - 423 - obcím_6591feae1714c.pdf pdf pdf 442 kB
221211 - 426 - obcím_6591feae17612.pdf pdf pdf 391 kB
221211 - 435 - obcím_6591feae195f6.pdf pdf pdf 486 kB
221211 - 491 - obcím_6591feae197dc.pdf pdf pdf 400 kB
221211 - 659 - obcím_6591feae1998d.pdf pdf pdf 532 kB
221211 - 660 - obcím_6591feae19b56.pdf pdf pdf 389 kB
221211 - 959 - obcím_6591feae19d0b.pdf pdf pdf 289 kB
221211 - vlaky trať 011_6591feae19ee3.pdf pdf pdf 541 kB
221211 - vlaky trať 221_6591feae1a0b8.pdf pdf pdf 530 kB
770_linka_6591feae1a507.pdf pdf pdf 128 kB
regionalni-organizator-prazske-integrovane-dopravy-sdeluje-nasledujici-informace pdf pdf 122 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.