Obsah stránky

Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 13.01.2023 do 28.02.2023 [ARCHIV]
Kategorie: VOLBY PREZIDENT

Telefonní číslo pro žadatele v Izolaci / Karanténě z důvodu nemoci Covid-19 o zvláštní přenosnou volební schránku

 

Telefonní číslo: 257 280 862

 

Příjem telefonických žádostí:        

PO a St           8:00 – 17:00

Út a Čt            8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)

Pá                   8:00 – 14:00

 

 

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00)

V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin

KDE: tam, kde volič pobývá

KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který

 • má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.

 

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
 • komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut
 • volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise),
 • komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu),
 • komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky,
 • pokud se volič nachází a má trvalý pobyt na území obce, kde je vyhlášeno místní referendum, vydá komise voliči i úřední obálku a hlasovací lístek pro místní referendum,
 • pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování,
 • volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky,
 • voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky    a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování,
 • poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky
 • nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá.

 

 


Přílohy

Název Soubor Velikost
informace_pro_volice_-_hlasovani_do_zvlastni_prenosne_volebni_schranky_nova pdf pdf 183 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.