Obsah stránky

VOLBY 2019

Upozorňujeme, že poslední novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 38/2019 Sb., se na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 nevztahuje, neboť ty byly vyhlášeny před nabytím její účinnosti. Bude-li však po nabytí účinnosti uvedené novely, tj. po 2. březnu 2019, vyhlášeno místní referendum, které se bude konat společně s volbami do Evropského parlamentu, předmětná novela v části týkající se změny zákona o místním referendu na něj již dopadá.

17.01.2019 Vyhlášení voleb prezidentem republiky – publikované ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb.

25.03.2019    Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

03.04.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

04.04.2019 Informace pro voliče který se přestěhoval - ohlašovny

04.04.2019 Žádost o vydání potvrzení pro voliče, který se přestěhoval po 14.dubnu 2019

12.04.2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

25.04.2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, datum 1.5.2019 (okrsek č.1 - Staňkovice č.p.30)

08.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb 24.5. a 25.5.2019

24.05.2019 Svolání druhého zasedání okrskové volební komise, datum 24.5.2019 (okrsek č.1 - Staňkovice č.p.30)

28.05.2019 Výsledky hlasování v obci Staňkovice (volební okrsek č.1)

29.05.2019 Vyhlášení výsledků voleb státní volební komisí 132/2019Sb.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.